EtusivuMicrosoft Power BIPower Apps & Power Automate perusteet

Power Apps & Power Automate perusteet

Tule tälle yksipäiväiselle kurssille oppimaan kokeneen kouluttajan johdolla perusteet Office 365 -lisenssiin kuuluvista Power Apps, Power Automate ja Power Virtual Agents -osista!

Tämä yksipäivänen kurssi kertoo perusteet Power Apps, Power Automate (ent. Flow) ja Power Virtual Agents -pilvipalveluista. Kurssi kertoo myös mikä on Project Oakdale ja mikä on Power Platform. Kurssi on tarkoitettu Office 365 -käyttäjille, jotka haluavat oppia tekemään sovelluksia ja työnkulkuja uusimmilla välineillä. Power Appsin avulla voidaan laatia eri laitteilla toimivia sovelluksia, jotka kytkeytyvät yrityksen tietojärjestelmiin, ja jotka voivat käynnistää Power Automate -työnkulkuja. Power Automate on selain- ja mobiilikäyttöinen työnkulkujen laadintaan ja suorittamiseen keskittyvä palvelu. Nämä teknologiat korvaavat tällä hetkellä Office 365:ssa aiemmin käytettyjä InfoPath-lomakkeita ja SharePointin työnkulkuja. Project Oakdaleen kuuluva Power Virtual Agents mahdollistaa chatbottien tekemisen Teamsiin.


Koulutusmuoto

Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

790 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunniteltu Office 365 teho- ja pääkäyttäjille sekä henkilöille, jotka ovat laatineet lomakkeita tai työnkulkuja erilaisin työkaluin. Kurssi ei vaadi ohjelmointiosaamista.

Esitiedot

Perusteet voi oppia kuka tahansa, mutta erityisesti Office 365 -osaamisesta on hyötyä. SharePointin tuntemuksesta on etua, koska tämä on yleinen tietolähde Power Appsissa ja Power Automatessa. Sen lisäksi Excel-kaavojen osaamisesta on hyötyä opiskelijoille, koska Power Apps käyttää saman tyylistä kaavaratkaisua.

Power Automate -työnkulkujen laadinnassa on hyvä, jos opiskelijalla on kokemusta muista vastaavista ratkaisuista kuten SharePoint-työnkuluista ja Nintex-työnkuluista. Varsinaisia esitietovaatimuksia ei kuitenkaan ole, joten tervetuloa mukaan vaikka edellä kuvatut teknologiat olisivat outojakin!

Power Apps & Power Automate perusteet -koulutuksen sisältö

Yhteistä Power Appsille ja Power Automatelle

 • Mikä on Microsoft Power Platform?
 • Microsoft Forms lyhyesti
 • Lisensointi – tuo yllättävän tärkeä asia
 • Canvas Power Appsin ja Model-driven Power Apps erot
 • Ympäristöt eli Environments
 • Konnektorit
 • Common Data Service lyheysti
 • On-prem Data Gateway lyhyesti

Power Apps -perusteet

 • Power Apps studio
 • Kontrollit
 • Kontrollien ominaisuudet
 • Kaavat
 • Kokoelmat
 • Muuttujat
 • Galleriat
 • Lomakkeet
 • Tietolähteet
 • Sovelluksen elinkaaren hallinta
 • Mobiiliapplikaatio
 • Muuta

Power Automate -perusteet

 • Power Automate portaali
 • Templaatit
 • Omat työnkulut
 • Käynnistimet
 • Ohjaukseen liittyvät toiminnot
 • Parametrit
 • Debuggaus
 • Mobiiliapplikaatio

Project Oakdale

 • Project Oakdale – eli Power Platform Teamssissa
 • CDS Lite tietokanta
 • Power Appsit ja Power Automate työnkulut Project Oakdalessa
 • Power Virtual Agents Project Oakdalessa

Miten tästä eteenpäin?

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B.