EtusivuMicrosoft Power BIPower BI – arkkitehtuuri ja hallinta

Power BI – arkkitehtuuri ja hallinta

Kun organisaatio alkaa käyttämään Power BI raportointia laajemmin, tulee tarve hallita raportointia kokonaisuudessa. Ei haluta tehdä moneen kertaan ylimääräistä työtä versiohallinnan, konfigurointien ja mallien osalta sekä halutaan, että organisaatiossa kaikki löytäisivät tarpeelliset raporttinsa ja ne olisivat aina ajan tasalla tietosuoja huomioiden.

 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

790 €

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu organisaation Power BI ympäristöä suunnitteleville ja hallinnoiville henkilöille. Kurssi sopii myös kaikille Power BI:n käyttäjille, jotka haluavat saada täydemmän kuvan pilvipalveluympäristöstä ja hallintatoimenpiteistä, jotka vaikuttavat pilvipalvelun käyttöön.

Kurssilla käydään läpi erilaiset tavat kytkeytyä tietolähteisiin, tietomallien merkitys Power BI -raportoinnissa, raporttien jakamisen monet tavat, lisenssoiti, tietoturvakysymykset sekä pilvipalvelun eri hallintatyökalut.

Kurssi keskittyy Power BI Servicen eli pilvipalvelussa toimivan Power BI:n arkkitehtuuriin ja hallintaan. Kurssilla ei opiskella omalla paikallisella palvelimella toimivan Power BI Report Serverin ominaisuuksia.

Tavoite

Kurssilla opit huomioimaan tärkeät Power BI -ympäristöä koskevat asiat, jotka helposti jäävät raporttien tekemisen lomassa huomaamatta. Kurssi esittelee ajantasaisen tiedon nopeasti kehittyvän Power BI -ympäristön hallinnan parhaista käytännöistä.

Esitiedot

Kurssille ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta perusymmärrys raportoinnista, tietokannoista ja tietoliikenteestä sekä Power BI:n perustoiminnallisuuksista helpottavat kurssin seuraamista.

Power BI – arkkitehtuuri ja hallinta -koulutuksen sisältö

Johdatus Power BI ympäristöön

 • Power BI Admin -rooli
 • Roolin mahdollisuudet ja rajoitukset
 • Muut hallintarooli

Power BI ympäristön luominen

 • Lisenssointi
 • Käyttäjäroolit ja -oikeudet
 • Vieraskäyttäjät

Power BI ympäristön hallinta

 • Hallinnan työkalut
 • Hallinta-asetukset

Premium kapasiteetti

 • Jaetun ja varatun (Premium) kapasiteetin eroja
 • Premium-ominaisuuksien käyttö ja hallinta
 • Testaus ja monitorointi

Yhteistyö- ja jakamisarkkitehtuuri

 • Keskitetty/itsepalveluraportointi
 • Työtilat, appsit, jakaminen
 • Käyttöoikeudet ja tietoturva
 • RLS, Row Level Security, rivitason suojaus
 • Eri ympäristöt (kehitys, testi, tuotanto)
 • Raporttien jakamisen parhaat käytännöt

Datayhteydet

 • Yhteystyypit: Import/Direct Query/Live Connection
 • Erilaiset tietolähteet ja tietojen päivittyminen
 • Keskitetyt tietomallit (datasets)
 • Yhdyskäytävät (gatewayt)
 • SQL, R ja Python -kielien käyttö kyselyissä
 • Power BI vs. SSAS
 • Tietovuot (dataflows)

Raporttien jakaminen ja käyttö pilvipalvelun ulkopuolella

 • Julkinen internet, Teams, SharePoint
 • Käytön seuranta: monitorointi ja auditointi
 • Monitoroinnin ja auditoinnin työkalut
 • Käyttöoikeudet

Power BI hallinnan automatisointi

 • REST API
 • PowerShell