EtusivuHae koulutuksiaPower BI – arkkitehtuuri ja hallinta

Power BI – arkkitehtuuri ja hallinta

Kun organisaatio alkaa käyttämään Power BI raportointia laajemmin, tulee tarve hallita raportointia kokonaisuudessa. Ei haluta tehdä moneen kertaan ylimääräistä työtä versiohallinnan, konfigurointien ja mallien osalta sekä halutaan, että organisaatiossa kaikki löytäisivät tarpeelliset raporttinsa ja ne olisivat aina ajan tasalla tietosuoja huomioiden.

 


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
1 päivä

Hinta
790 €

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu organisaation Power BI -ympäristöä ylläpitäville henkilöille ja Power BI:n käyttäjille, joita kiinnostavat teknisemmät asiat. Kurssilla käydään läpi erilaiset tavat kytkeytyä tietolähteisiin, semanttisen kerroksen eli tietomallien merkitys Power BI:llä toteutetussa raportoinnissa, raporttien jakamisen monet tavat, lisensointi, tietoturvakysymykset sekä kehitysprosessit.

Kurssi keskittyy Power BI Servicen eli pilvipalvelussa toimivan Power BI:n arkkitehtuuriin ja hallintaan. Tällä kurssilla ei opiskella omalla paikallisella palvelimella toimivan Power BI Report Serverin ominaisuuksia.

Tavoite

Kurssilla opit huomioimaan tärkeät asiat, jotka helposti jäävät raporttien tekemisen lomassa huomaamatta. Kurssilla on paras ajantasainen tieto nopeasti kehittyvästä Power BI -välineestä – jopa uudempi kuin kurssimateriaalina käytettävässä kirjassa.

Kurssilla käytetään kouluttajan esityskalvoja, jotka tukeutuvat
Reza Radin kirjaan Pro Power BI Architecture. Kirja jaetaan kurssilaisille.

Esitiedot

Kurssille ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta perusymmärrys raportoinnista, tietokannoista ja tietoliikenteestä sekä Power BI:n perustoiminnallisuuksista helpottavat kurssin seuraamista.

Power BI – arkkitehtuuri ja hallinta -koulutuksen sisältö

1. Tietolähteet ja yhteyden niihin

 • Erilaiset tietolähteet
 • Yhteystyypit: Import/Direct Query/Live Connection
 • SQL ja R kielien käyttö Power Query kyselyissä (Query folding)
 • Dataflows

2. Power BI -tietomalli ja semanttinen kerros

 • Tietomallit ja nimeämiskäytännöt
 • Power BI Dataset tietolähteenä
 • Eri tietomallit eri kohderyhmille
 • Power BI vrs. SSAS

3. Julkaiseminen ja jakaminen

 • BI-arkkitehtuuri
 • Työtilat, appsit, jakaminen
 • Raporttien tilaaminen
 • Power BI Report Server

 4. Security

 • RLS (Row Level Security) eli tiedon rivitason suojaus
 • Dynaaminen RLS
 • RLS ja SQL Server Analysis Services
 • RLS ja organisaatiohierarkia

5. Power BI service

 • Data Gateway, datan päivittyminen
 • Lisensointi
 • Power BI Servicen hallinta (admin-portaali)
 • Premiumin ominaisuuksien hallinta
 • Seuranta

6. Hallinta ja kehitysprosessit

 • Käyttäjäroolit, käyttöoikeudet, palvelutunnukset 
 • Eri ympäristöt (tuotanto, kehitys, testi)
 • Keskitetty/itsepalvelu

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan yhteistyökumppanimme Sulavan kanssa, osoitteessa Vuorikatu 14B.