Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

890,00 

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana.
Koulutus selkeyttää johdon ja projektien ohjausryhmien tehtäviä, rooleja ja vastuita sekä erityisesti sitä, mitä ohjausryhmiltä parhaimmillaan voidaan odottaa.
Projektin ohjaus/johtoryhmätyö on usein liima strategian ja projektien välillä. Ohjaus/johtoryhmätyötä kehittämällä vapautetaan valtava tehokkuuspotentiaali projekteille. Roolien, vastuiden ja odotusten selkiyttäminen sekä valmentavan johtamistyylin oivaltaminen mahdollistaa projektin onnistumista merkittävästi.

Lue lisää