EtusivuProjektityöProjektin suunnittelu ja läpivienti

Projektin suunnittelu ja läpivienti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Tämä projektikoulutus perehdyttää sinut projektityöskentelyn periaatteisiin ja menetelmiin antamalla kokonaisnäkemyksen projektin elinkaaresta, projektissa käytettävistä käytännöllisistä työkaluista, projektipäällikön vuorovaikutustaidoista sekä projektityöskentelyn eri rooleista.

Uudistimme kestosuosikin: aiempi kolmipäiväinen Projektin suunnittelu ja läpivienti on nyt kaksipäiväinen Projektipäällikön keskeiset taidot. Tiivistetystä rakenteesta huolimatta mukana ovat kaikki aiemmin pidetyt elementit ja runsaasti uusia, tutustu tähän projektikoulutukseen tarkemmin.

Projektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudut projektin syntyyn, valmisteluun, suunnitteluun ja läpivientiin ja niihin liittyviin menetelmiin. Koulutuksessa perehdyt projektityön perusasioihin toimialariippumattomasti. Asioita konkretisoidaan ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Project Planning and Execution training is available also in English.


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 päivää


Hinta

1990 €

Kohderyhmä

Sopii henkilöille, jotka haluavat onnistua projekteissa paremmin. Auttaa sekä projektiryhmäläisiä että projektipäälliköitä kehittymään paremmiksi projektin johtamisessa. Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta. Osallistujiksi sopivat silti myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa toimintatapojaan. IT-projekteihin osallistuville suositellaan koulutusta Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti.

Tavoite

Tämän projektikoulutuksen tavoitteena on

 • luoda yhteistä näkemystä projektitoimintatavoista
 • selkiyttää projekteissa toimivien henkilöiden rooleja ja vastuita
 • antaa uusia keinoja ja menetelmiä laadukkaamman projektisuunnittelun toteuttamiseksi
 • ymmärtää projektin seurannan ja raportoinnin merkitys
 • antaa esimerkkejä projektien onnistuneeseen läpivientiin
 • kehittää asiantuntijaryhmien vetäjien johtamis- ja vuorovaikutustaitoja
 • tehostaa ja nopeuttaa projektityöskentelyä

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen käynnistykseen ja läpivientiin.

Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Projektin suunnittelu ja läpivienti -kurssin sisältö

1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu projektiin
Johdanto projektijohtamiseen

 • Valmennuksen tavoite ja sisältö
 • Projektijohtamisen keskeiset periaatteet
 • Projektityön käsitteet
 • Ohjelmajohtaminen (program management) ja hankehallinta
 • Erilaisia projekteja, erilaiset haasteet
 • Projektin elinkaari
 • Projektien vaiheistus ja projektimallit
 • Projektin johtamisen ja ohjausprosessin merkitys

Projektin valmistelu ja asettaminen

 • Projektin toimeksianto ja tavoitteet
 • Harjoitus: Case-projektien projektikuvaus (Tehtävä 1: case-projektin tavoitteen määrittely, Tehtävä 2: case-projektin tuloksen määrittely)

Projektiorganisaation roolit ja vastuut

 • Projektipäällikön rooli ja vastuut
 • Tehokas ohjausryhmätyö - mitä se on
 • Harjoitus: Case-projektien organisaatio ja osaamismatriisi

Muutoksen johtaminen

 • Muutosvastarinnan hallinta ja eri osapuolten sitouttaminen

Projektin ympäristö ja sidosryhmät

 • Ketkä vaikuttavat projektiin?
 • Harjoitus: Case-projektien sidosryhmäanalyysi

2. päivä: Projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti
Projektin suunnittelu

 • Projektisuunnitelman merkitys
 • Hyvän projektisuunnitelman tunnusmerkit

Projektin osittamisen menetelmät

 • Projektin tavoitteen ja lopputuloksen ositus
 • Harjoitus: Case-projektien lopputuloksen ositus
 • Harjoitus: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Työmääräarviot

 • Arviointiprosessi ja –menetelmät
 • Syitä virheellisiin työmääräarvioihin

Projektiaikataulun laatiminen

 • Karkea aikataulu
 • Vaiheet ja tarkistuspisteet
 • Tarkempi aikataulu
 • Riippuvuudet ja kriittisen polun menetelmä
 • Harjoitus: Case-projektien aikataulun laadinta

 3. päivä: Projektin johtaminen ja ohjaus
Projektin riskien hallinta

 • Riskien tunnistaminen
 • Riskisuunnitelman laatiminen
 • Harjoitus: Riskienhallintasuunnitelma

Projektin läpivienti ja ohjaus

 • Projektin kick off
 • Miten ryhmä toimii?
 • Simulaatioharjoitus

Tehokkaat kokouskäytännöt
Projektin raportointi
Projektin muutosten hallinta
Projektin viestintä

 • Kommunikointi ja viestintä ja idean myynti
 • Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin päättäminen

 • Palautteen antaminen
 • Projekteista oppiminen

Kurssista on mahdollista saada 18 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.