EtusivuHae koulutuksiaSOA palveluiden määrittely ja suunnittelu

SOA palveluiden määrittely ja suunnittelu

Koulutuksessa käydään läpi miten palvelukeskeinen arkkitehtuuri, Service Oriented Architecture (SOA) toimii. Koulutuksen käynyt osaa SOA-palveluiden määrittelyn, suunnittelun lähtökohdat ja avainperiaatteet. Osallistuja osaa myös tehdä SOA-palvelumäärittelyt palveluiden rakentamiseksi ja osaa hallita organisaation yhteiskäyttöisiä palveluita.

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on joustava ja laajennettavissa oleva arkkitehtuuri, joka mahdollistaa liiketoiminnan tarpeiden toteuttamisen ketterästi ja kustannustehokkaasti. Se on keino yhdistää liiketoiminta ohjelmistoon ja rakentaa liiketoimintalähtöiset, uudelleenkäytettävät palvelut avoimin teknologioin. Uudet SOA standardit, kuten Open Groupin viitearkkitehtuuri ja kypsyystasomalli, tukevat uusia teknisiä mahdollisuuksia kuten virtualisointia ja pilvipalveluita. 


Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 days

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii määrittelijöille ja suunnittelijoille, jotka osallistuvat palvelukeskeisten ohjelmistojen rakentamiseen tai integrointiin.

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin kurssin sisältö

SOA pähkinänkuoressa

 • Miksi liiketoiminta tarvitsee SOA:aa?
 • Mitä SOA on?
 • Pilvet ja virtualisointi

Määrittelyn ja suunnittelun kokonaiskuva

 • Vaiheistus 
 • Ketterä kehittäminen

Suhde yritysarkkitehtuuriin

 • TOGAF:n hyödyntäminen

Liiketoiminnan mallinnus

 • Liiketoimintaprosessien hallinta, BPM
 • Liiketoiminnan mallinnus BPMN:llä
 • Liiketoimintaprosessien suorituskieli (BPEL)

Liiketoiminnan käsittelemä tieto

 • Sanasto ja käsitemalli
 • Valmiit standardirajapinnat

Liiketoiminnan säännöt (business rules)

 • BP-moottori
 • Orkestrointi ja koreografia

Koosteiset käyttöliittymät

 • Työnkulut ja käyttäjäkokemus
 • Liiketoimintaa tukevat käyttöliittymät

Palvelurajapintojen löytäminen ja yleistäminen

 • Yksinkertainen tapa
 • Käyttötapausten käyttö
 • Palveluiden yleistäminen

Palveluiden tarkentava suunnittelu

 • Palveluiden kuvaaminen ja dokumentointi
 • Rajapintojen tekninen kuvaaminen kehittäjille (WSDL)
 • Palvelutasosopimukset ja laatu

 Palveluhakemistot ja palvelunvälittäjät

 • Välityskerroksen vastuut
 • Teknisesti hyvä palvelu
 • Laatuattribuuttien määritys
 • ESB

Taustajärjestelmät ja tiedon hakeminen niistä

 • Tiedon julkistaminen
 • Täydentäminen liiketoiminnan tarpeiden pohjalta

Palveluiden hallinta

 • Vastuut sekä partnerit
 • Palvelurajapintojen versioiminen
 • Turvallisuus
 • SOA:n myynti ja markkinointi

Miten SOA-ratkaisu rakennetaan?

 • Silmäys toteutusteknologioihin
 • Oma toteutus vs. valmis tuote
 • Palveluiden virtualisointi ja pilvet
 • Tilaajan ja toimittajan yhteistyö
 • Testaus

Web Services

 • WSDL
 • WS-I 
 • REST ja WADL

Arkkitehtuurin laadun arvioiminen

 • Open Groupin OSIMM malli ja sen vaihtoehdot
 • Auditointi sekä järjestelmien toiminnan monitoroiminen

Yhteenveto

 • Edut, haitat, mahdollisuudet, uhat

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: