EtusivuHae koulutuksiaTilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.  

Koulutuksen teemat ja esimerkit avaavat uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja, joita voit hyödyntää arkielämän tilanteissa turvaamaan tuottavan tilaaja-toimittaja yhteistyön projektissasi.

Hyvin onnistuneessa tietojärjestelmähankkeissa tilaaja ja toimittaja ymmärtävät toistensa toiminnan lainalaisuudet ja toiminnan motiivit. Usein kuitenkin ajaudutaan tilanteisiin, joissa yhteistyö rakoilee ja pahimmassa tapauksessa koko projekti tai hanke ajautuu kriisiin.  Osapuolet eivät aina löydä keinoja, joilla projektia tai hanketta johdettaisiin niin, että tulos olisi kaikkien kannalta hyvä tai edes paras mahdollinen kompromissi. Tämä koulutus antaa sinulle keinoja välttää ja ratkaista näitä tilanteita.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
1 päivä

Hinta
850 €

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen ammattilaisille, jotka toimivat tilaaja-asiakkaina tietojärjestelmäprojekteissa. Projektitoimituksen hankkimiseen osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt, projektikoordinaattorit sekä projektitoimituksien ohjausryhmien jäsenet hyötyvät koulutuksesta.

Tavoite

Kurssi antaa eväitä tilaajan oman edun mukaiseen toimintaan ja päätöksentekoon projektin kaikissa vaiheessa. Kurssin käytännön esimerkit auttavat ennakoimaan projekteissa väistämättä eteen tulevia hankalia tilanteita ja auttavat ratkaisemaan niitä rakentavalla tavalla. Koulutus korostaa win-win asetelmien tärkeyttä ja projekteissa toimivien henkilöiden omia vaikutusmahdollisuuksia projektin onnistumisen kannalta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat uusia näkökulmia työhönsä.

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa -kurssin sisältö

Projektin/ hankkeen valmistelut

 • Tarjouspyyntö
 • Toimittajan, menetelmän ja tuotteen valinta
 • Sopimuksen laatiminen

Projekti-/ hankesuunnittelu

 • Menetelmät
 • Tuotokset
 • Aikataulu
 • Resurssit ja osaaminen

Projektin/ hankkeen aloittaminen

 • Sitouttaminen

Projektin/ hankkeen ohjaus & seuranta

 • Johtaminen ja ohjausmalli
 • Seuranta ja raportointi
 • Laajuuden hallinta
 • Riskien hallinta
 • Talouden hallinta
 • Viestintä ja kommunikointi
 • Ongelmien ratkaiseminen

Projektin päättäminen

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: