EtusivuHae koulutuksiaTyöyhteisösovittelijavalmennus

Työyhteisösovittelijavalmennus

Ongelmia vai ratkaisuja? Miten konflikteja ennaltaehkäistään?
Sovittelulle on tarvetta ennenkuin organisaatio luiskahtaa pois perustehtävästään ja työrauha häiriintyy. Sovittelu auttaa, kun ihmiset eivät kykene keskustelemaan ristiriidoista ja kun omin voimin ei enää selvitä eteenpäin.


Koulutusmuoto
Classroom

Kesto
3 päivää

Hinta
2450 €

Kohderyhmä

  • HR-tehtävissä työskentelevät
  • Työsuojelu- ja luottamushenkilöt
  • Työnohjaajat ja coachit
  • Työterveyden ammattilaiset
  • Työhyvinvointipäälliköt ja -asiantuntijat

Tavoite

  • Tutustut työyhteisösovittelun taustateorioihin, arvoihin ja sovitteluprosessiin
  • Syvennät tietoasi konfliktien syntymisen ja niiden onnistuneen ratkaisemisen dynamiikasta
  • Ymmärryksesi ihmisten käyttäytymisestä konfliktitilanteissa kasvavat
  • Saat käytännön taitoja työyhteisön konfliktien sovitteluun
  • Saat käytännön perustietoa työehtosovittelusta työlainsäädännön näkökulmasta
  • Ymmärryksesi työyhteisösovittelusta osana organisaation kehittämistä syvenee

Kurssin sisältö

  • Työyhteisösovittelun periaatteet ja arvot
  • Konfliktien syntyminen, kasvu ja seuraukset työyhteisössä
  • Sovittelun prosessi ­­ja sen soveltaminen
  • Luottamuksen ja ratkaisukeskeisyyden rakentaminen
  • Ei konfliktia ilman tunteita
  • Sovittelun sudenkuopat ja kuopasta nouseminen
  • Työyhteisösovittelu osana strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista
  • Konfliktien ennaltaehkäisy ja sovittelun jälkihoito

 

Valmennus on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen. Valmennuksessa hyödynnetään osallistujien omia kokemuksia ja caseja sekä treenataan sovittelua käytännön harjoitusten avulla.

Hinnoittelu

Työyhteisösovittelijavalmennuksen osallistumismaksu sisältää:

- 2 lähipäivää Helsingissä ja yhden etäyhteydellä toteutettavan valmennuspäivän
- oppimateriaalit
- lounaat ja taukotarjoilut lähikoulutuspäivinä
Yhteistyössä: JTO