EtusivuMobiilikehitysXamarin-ohjelmointi

Xamarin-ohjelmointi

Xamarin kasvattaa suosiotaan mobiilikehityksessä. Sen avulla voidaan käytännössä yhdestä koodipohjasta tuottaa sovellukset Android-, iOS- ja Windows-pohjaisiin laitteisiin. Enää ei ole tarvetta opiskella kunkin alustan luontevinta ohjelmointikieltä, mikäli sama sovellus halutaan saada jakeluun useammalle alustalle. Kaikessa ohjelmoinnissa voidaan käyttää C#-ohjelmointikieltä sekä vähintäänkin osin tuttuja .NET –rakenteita.

Tämä kahden päivän koulutus keskittyy erityisesti cross-platform käyttöliittymäsovelluksen toteuttamiseen Xamarin.Forms-tekniikalla Visual Studio 2017 -ympäristössä. Toisena korostuvana aiheena käsitellään pilvessä, erityisesti Azuressa, saatavilla olevan palvelukerroksen hyödyntämistä.


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

2 päivää


Hinta

1550 €

Xamarin-ohjelmointi -kurssin sisältö

1. päivä

Xamarin-yleiskatsaus

 • Cross-platform sovelluskehitys
 • Mitä Xamarin tarjoaa
 • Xamarin-arkkitehtuuri
 • Keskeisimmät piirteet

Yksinkertainen Xamarin -sovellus

 •  Xamarin.Forms perusteet
 • Sisältösivu ja keskeiset komponentit
 • Sovellusluokka
 • Sovelluksen elinkaari

XAML:n käyttö

 • Perusrakenteet
 • Data-binding
 • Model-View-ViewModel (MVVM) –malli
 • Sidottavat ja liitettävät ominaisuudet
 • Tyylien käyttö
 • Templatet
 • Triggerit

2. päivä

Muita Xamarin.Forms piirteitä

 • Navigoinnin toteutus
 • Effektit
 • Lokalisointi
 • Tiedostojen käsittely
 • Dependency Service
 • Messaging Center
 • Natiivinäkymät

Palvelujen käyttö

 • RESTful palvelujen käyttö
 • Azure -integraatiopiirteet
 • Autentikointitekniikat
 • Autentikointi Azure AD:tä vasten
 • Tiedon offline-käyttö, SQLite
 • Katsaus SOAP-pohjaisten palvelujen käyttöön

Muita piirteitä

 • Xamarin.Android ja Xamarin.IOS
 • Laitteiston käyttö, kamera
 • Xamarin grafiikkakirjastot

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.