EtusivuHae koulutuksiaYritysohjelmiston järjestelmällinen hankinta

Yritysohjelmiston järjestelmällinen hankinta

Tämä on kurssi järjestelmälliseen ja onnistuneeseen toiminnanohjausohjelmiston tai muun yritysohjelmiston hankintaprosessiin. Itseopiskelupaketti kattaa hankinnan vaiheet hankinnan herätteestä käyttöönottoon ja onnistumisen arviointiin asti.Heikosti onnistuneissa hankintaprojekteissa käyttäjät eivät ole tyytyväisiä, asiakkaiden palvelu kärsii ja budjetit ylittyvät. Monesti nämä asiat olisi voitu välttää hyvällä valmistautumisella, joka on tämän kurssin tavoite.

Vaativuutta hankintaan lisää, jos integroidaan yritysohjelmistoa yrityksen eri järjestelmiin. Joskus tietojen konvertointi entisestä ohjelmasta ei onnistu niin kuin pitäisi, ja päädytään syöttämään tietoja uudelleen tai tarpeellista tietoa puuttuu uudesta järjestelmästä. Kurssi auttaa valmistautumaan vaihtoon perusteellisesti, jolloin ei myöskään siirretä tarpeettomasti ohjelmiston vaihtamista eikä sen vuoksi käytetä pitkittyneesti toimintaan heikosti sopivaa ratkaisua.

Yritysohjelmistolla tarkoitetaan tämän kurssin yhteydessä toiminnanohjausohjelmistoa, kassajärjestelmää tai taloushallintoratkaisua.


Koulutusmuoto
Online

Kesto
8 tuntia

Hinta
247 €

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu yritysjohdolle ja IT-johdolle sekä muille hankinta- ja käyttöönottoprojekteihin osallistuville vastuuhenkilöille. Paketti on suunnattu ensisijaisesti pk-yrityksille. Koulutuksen sisällössä on huomioitu erikokoiset pk-yritykset ja eri toimialat soveltuvilta osin. Valmennus on toimialariippumaton. Eniten kurssisisällöstä hyötyvät noin 5-100 hengen yritykset. Suurempienkin yritysten edustajat hyötyvät valmennuksesta, sillä useimmat läpikäytävät menetelmät pätevät niissäkin.

Tämä kurssi soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa:

 • Yrityksen tarpeet kasvaneet ulos nykyisestä ohjelmistosta
 • Ohjelmisto ei mahdollista yrityksen kehittämistä
 • Käyttäjät tyytymättömiä ohjelman toimintaan tai joustamattomuuteen
 • Käytettyjä palveluita ja ohjelmistoja ei saada integroitua
 • Ohjelmaa ei kehitetä aktiivisesti tai ohjelman tuki on päättymässä

Tavoite

Koulutus auttaa:

 • riippumattomuuteen hankintaprosessissa
 • huomioimaan monta näkökulmaa valinnassa
 • kilpailutuksen läpivientiin
 • kysymään toimittajilta tarpeellisia ja hyviä kysymyksiä
 • puntaroimaan vaihtoehtoja tehokkaasti ja eri kanteilta
 • löytämään yritysohjelmisto, joka on kokonaisvaltaisesti sopivin ratkaisu

Kurssin sisältö

 • Hankintaprosessi yleisesti - mm. miten tämä hankinta eroaa monista muista kilpailutettavista asioista
 • Tarvemäärittely - näin selvität ja kuvaat tarpeet
 • Toimittajien ja ohjelmistojen arviointi - monien ominaisuuksien osalta
 • Vaihtoehtojen vertailu - objektiivinen tapa verrata eri suhteessa vahvoja vaihtoehtoja
 • Hankinnan käytännön toteutus - esittelyistä sopimuksiin asti
 • Ohjelmiston käyttöön saaminen - käyttöönoton erityyppiset valmistelut

Kurssilla käytäviä asioita, joilla pienennetään riskejä, ovat mm.

 • Huomioidaan mahdollisimman monet asiat etukäteen, esimerkiksi omat prosessit ja tarpeet
 • Estetään tilanteita, ettei ohjelma vastaa odotuksia. Tätä vähennetään valmistautumalla hyvin määrittelytyöhön ja prosessien tuntemukseen ja kuvaamiseen
 • Autetaan pidemmän päälle vähentämään tarvetta vaihtaa ohjelmistoa uudelleen, kun löydetään pitkällä tähtäimellä sopiva ratkaisu
 • Autetaan näkemään lisämahdollisuuksia uudelle ohjelmalle minimivaatimusten lisäksi


Lisähyötyjä valmentautumisesta ovat usein

 • Pienennetään kynnystä ohjelmiston vaihtoon, kun kokonaisuudesta syntyy kattava käsitys. Näin ei jäädä jumiin tilanteeseen, jossa ohjelmisto ei palvele riittävällä tavalla.
 • Saadaan aikaan toiminnan tehostusta, kun esille nousee pinnan alla piileviä tarpeita ja mahdollisuuksia, joihin on paremmat eväät käynnistää parannustoimenpiteitä

Koulutus kattaa myös nämä aiheet:

 • Prosessien kuvaaminen, käytännön esimerkit – elleivät prosessien yleiset termit ja kuvaaminen ole ennestään tuttuja, tulee niistä tiivis esitys, jotta voit tehdä itsellesi esimerkiksi rautalankamallit, miten yrityksessä toimitaan eri asioissa. Tästä on hyötyä valittaessa ohjelmaa sekä otettaessa sitä käyttöön.
 • Sopimusasiat, kuten yleiset ehdot, toimitussopimus ja palvelutasosopimukset. Valmistaudut sopimusten tekoon, kun käydään läpi yleisimmät sopimustyypit ja niiden keskeistä yleistä sisältöä.
 • Käyttökoulutukset, käytännön kokemuksia niiden järjestämisestä, miten varmistat, että koulutus tukee oikealla tavalla käyttöönoton onnistumista.
 • Integraatiot, mihin kohteisiin tehdään usein ja käytännön asioita
 • Tietojen konversiot edellisestä ohjelmistosta, käytännön kokemuksia – pystyt valmistautumaan mitä tietoja vanhasta järjestelmästäsi siirretään uuteen ja pohtia vaihtoehtoja
 • Tarpeiden selvitykset ja asiakaskohtaiset muutokset, käytännön kokemuksia näiden tekemisestä – ja käydään läpi, miten kokoa omat vaatimuksesi pohjaksi tarjouspyyntöä varten.
 • Kustannuslaskelmat, säästöt, Excel-malleja – esimerkkilaskelmat sille, miten lasket säästöt esimerkiksi toiminnan tehostumisena.
 • Referenssien hyödyntäminen – mitä kannattaa ottaa huomioon referensseistä
 • Lean ideologian hyödyntäminen prosessien kehittämisessä esimerkinomaisesti
 • Soveltuuko ketteryys yritysohjelmistojen hankintaan

Kouluttaja

Kurssin kouluttaja Timo Lintunen (KTM) on toiminut yritysohjelmistojen parissa yli 25 vuotta, mm. ohjelmistoyrittäjänä ja kehitysjohtajana. Hänen vastuullaan on ollut mm. yritysohjelmistojen kehitystyö, tukipalvelut ja hän on osallistunut esim. käyttöönottoprojekteihin ja kehitysprojekteihin sekä toiminut kouluttajana. Hänellä on pitkä kokemus IT- ja ohjelmistohankinnoista ja ohjelmistojen myynnistä. Timo tuntee laajasti toiminnanohjausohjelmistojen liiketoimintalogiikkaa ja on tutustunut moniin erilaisiin yritysohjelmistoihin. Eniten toimialaosaamista asiakastoimialoilta Timolla on vähittäiskaupasta, tukkukaupasta ja huolto- ja korjaamotoiminnasta.

Hinnoittelu

Kurssi sisältää noin 8 tuntia koulutusvideoita, noin kymmenen Excel-taulukkoa mm. esimerkkilaskelmia sekä koulutuskalvot pdf-muodossa.
Bonuksena kurssiin kuuluu video ”Yritysohjelmiston hankinta osana it-strategiaa”.