Excel-koulutukset

Kohderyhmä

Office 365 siirtyvät taulukkolaskentaa tarvitsevat käyttäjät. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi ohjelman keskeisimmät toiminallisuudet, jotta siirtyminen kävisi mahdollisimman sujuvasti.

Työskentely-ympäristö

 • Valintanauha ja pikatyökalurivi

Tietojen käsittely

 • tiedon tyypit (luvut, tekstit, kaavat)
 • syöttäminen, muokkaaminen ja poistaminen
 • lukujen ja tekstien muotoilu (mm. prosentti- ja päivämäärämuotoilu)
 • sarjojen luonti

 

Liikkuminen ja aluevalinnat

Rivien ja sarakkeiden käsittely

 • lisääminen ja poistaminen; vaikutus kaavoihin
 • piilottaminen ja esiintuonti

Työkirjan hallinta

 • Taulukon lisääminen ja nimeäminen

Peruslaskentakaavojen syöttö ja muokkaus

 • yhteenlasku-painikkeen hyödyntäminen
 • kaavojen kopiointi ja muokkaaminen

 

Summa-funktio

Tiedon kopiointi ja siirto

 • hiiren ja leikepöydän hyödyntäminen

Peruskaavion luonti ja muokkaus

Kohderyhmä

Office 365 siirtyvät taulukkolaskentaa enemmän tarvitsevat käyttäjät. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi ohjelman keskeisimmät toiminnallisuudet, jotta siirtyminen kävisi mahdollisimman sujuvasti. 

Käyttöliittymä ja työskentelytavat

 • työkirjan ja taulukon rakenne

Perustyöskentelyä

 • Automaattiset ja omat sarjat
 • Otsikoiden lukitseminen näytöllä
 • Sivun asetukset (tulostuksen asetukset)
 • Sivukatkot
 • Otsikot tulostuksessa

 Laskenta

 • Kaavat ja laskelmat
 • Suorat ja suhteelliset soluviittaukset
 • Summa-funktio
 • Perusfunktioita mm. keskiarvo, laske, laske.jos, summa.jos

 Soluviittaukset

 • Suorat ja suhteelliset soluviittaukset

 

Lajittelu ja pikasuodatus

 Työkirjan hallinta

 • Taulukon lisääminen ja nimeäminen
 • Ryhmäkäsittely
 • Peruslaskenta taulukoiden välillä 

Muotoilut

 • Automaattinen muotoilu
 • Muotoilujen kopioiminen muotoilusiveltimen avulla
 • Ehdollinen muotoilu

 

Kaavion luonti ja muokkaus

Tulostus

 • Sivun asetukset (tulostuksen asetukset)
 • Otsikot tulostuksessa

 Taulukon suojaus