Outlook-koulutukset

Kohderyhmä

Office 365 siirtyvät, uuden Outlookin käyttäjät. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on esitellä ohjelman keskeisimmät kohdat ja toiminnot jotta siirtyminen kävisi mahdollisimman sujuvasti.

Outlookin perusosat ja näyttö

 • Outlookin perusosat: sähköposti, kalenteri, yhteystiedot, tehtävät
 • Postilaatikon näyttö ja sen osat, näkymät

 Outlook–sähköposti

 • Viestin lähettäminen ja asetukset
 • Liitetiedostojen käsittely
 • Sähköpostien tehokas käsittely, kuten luokitus ja seuranta
 • Kansiot, hakukansiot ja tiedon etsiminen
 • Automaattiset allekirjoitukset ja poissaolovastaukset

 Outlook-kalenteri ajanhallintaan

 • Tehokas kalenterimerkintöjen hallinta
 • Kokouskutsujen luomien ja vastaaminen
 • Kokouskutsun hallinta
 • Toistuvien kalenteritapahtumien erot verrattuna Lotus Notes kalenteriin
 • Resurssivaraukset siirtymäaikana ja sen jälkeen
 • Kalenterin jakaminen ja toisen henkilön kalenterin avaaminen

Outlook-osoitteisto ja yhteystiedot

 • Yleinen osoitteisto ja jakelulistat
 • Omien yhteystietojen luonti (uusi ja viestistä)
 • Omat jakelulistat