Skype-koulutukset

Tausta

Skype for Business (myöhemmin ohjelmassa nimi lyhennettynä Skype) on työyhteisöjen käyttöön tarkoitettu pikaviestintä- ja neuvotteluohjelma, jonka avulla voit hoitaa monia asioita sähköpostia ja puhelinta nopeammin ja joustavammin. Skypellä voit järjestää verkkokokouksia ja osallistua niihin missä tahansa oletkin. Skype-verkkokokouksissa voit viestiä äänellä, videokuvalla, PowerPoint-esityksiä näyttäen ja sovelluksia tai tietokoneen työpöytää jakaen kahden kesken tai satojen ihmisten kanssa.

Tavoite

Kurssilla käydään läpi Skypen mahdollistamat toiminnot ja harjoitellaan niiden käyttöä. Kurssilla saat valmiudet ohjelman tehokkaaseen peruskäyttöön.

KURSSIOHJELMA

Skype yleisesti

 • Skypen muokkaaminen käyttäjän omilla asetuksilla

Yhteys- ja läsnäolotiedot

 • Yhteyshenkilöiden lisääminen
 • Tilapäivitykset ja oman läsnäolotiedon hallinta
 • Yhteyshenkilöiden läsnäolo- ja taustatietojen hyödyntäminen
 • Yhteystietoryhmien luominen ja käyttö

Pikaviestintä

 • Pikaviestikeskustelut kahden ja useamman henkilön kanssa
 • Tiedostojen lähettäminen

Outlook ja Skype

Video- ja äänikeskustelut

 • Ääni- ja kuvalaitteista (kuulokemikrofonit ja webbikamerat)
 • Ääni- ja kuva-asetukset
 • Äänen ja videokuvan käyttö kahden ja useamman henkilön kanssa

Työpöydän jakaminen

 • Työpöydän ja sovellusten jakaminen

Neuvottelutyökalut (demo)

 • Kokouskutsun lähettäminen ja vastaanottaminen
 • Puheenjohtajan ja osallistujan roolit
 • Sisällön jakaminen kokouksessa
 • Erilaiset materiaalin esitystavat, äänestykset
 • Kokouksen tallentaminen

 

Tavoite

Valmennuksen jälkeen osallistujat tuntevat Skype for Business -sovelluksen verkkokokoustyökalut ja osaavat pitää verkkokokouksen tai käyttää sovellusta esim. etäkoulutuksessa. Harjoiteltavat
osa-alueet ovat verkkokokouksen kutsun luominen, kokousmateriaalien valmistelu, osallistujien ja kokoustekniikan hallinta, sovellusten, työpöydän ja PowerPoint-esityksen jakaminen ja työstäminen yhdessä sekä kokouksen tallentaminen.

Esitietovaatimuksina on Skypen peruskäyttötaito.

KURSSIOHJELMA

Yleistä Skype-verkkokokouksista

 • Esittäytymiset
 • Skype-verkkokokouksen perusidea
 • Osallistuja ja Puheenjohtaja -roolit
 • Sisäiset ja ulkoiset osallistujat
 • Verkkokokouksen tallentamisesta
 • "Juontajan"/assistentin käyttö

Skype-verkkokokouksen valmistelu

 • Skype-verkkokokouskutsun luominen
 • Osallistujien roolien ja oikeuksien asettaminen
 • Skype-ikkunan asetukset
 • Skype-kokouksen valmistelu: esitysmateriaalien tuonti

Skype-verkkokokouksen pitäminen

 • PowerPoint-esityksen pitäminen
 • Näytön tai ohjelman jakaminen ja työstö yhdessä

Osallistujien hallinta

 • Chat verkkokokouksessa ja sen ohessa
 • Osallistujalistan nimet, ikonit ja käyttö
 • Osallistujan roolin vaihtaminen kokouksen aikana
 • Uuden osallistujan kutsuminen palaveriin

Lisätyökalut Skype-verkkokokouksen tehostamiseksi

 • Liitetiedostojen tuominen palaveriin
 • Äänestystyökalu
 • Luonnoslehtiön käyttö ideointiin ja yhteistyöhön
 • Kysymys-vastaus -työkalu
 • Kokouksen tallentaminen ja jakaminen

Kokouksen päättäminen