Word-koulutukset

Kohderyhmä

Office 365 siirtyvät tekstinkäsittelyä tarvitsevat käyttäjät. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi ohjelman keskeisimmät toiminallisuudet, jotta siirtyminen kävisi mahdollisimman sujuvasti.

Työskentely-ympäristö

 • valintanauha ja välilehdet
 • Tiedosto-välilehden komennot 

Asiakirjan luonti ja muokkaus

 • uuden asiakirjan luonti
 • asiakirjan tallentaminen ja tallennusmuodot
 • mallipohjan tyylien käyttö tekstin muotoiluun
 • kopiointi ja liittäminen
 • ylä- ja alatunnisteen käyttö

Tekstin muokkaus

 • luettelomerkit ja numerointi
 • automaattinen korjaus ja sen asetukset
 • oikoluku ja kieliopin tarkistus

Kuvat ja piirtäminen

 • kuvien lisäys
 • kuvan valintanauha tutuksi
 • piirrostyökalut ja SmartArt

Taulukkotoiminto

Esikatselu ja tulostus

PDF:nä tallentaminen

 

Kohderyhmä

Office 365 siirtyvät tekstinkäsittelyn edistyneempiä tarvitsevat käyttäjät. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi ohjelman edistyneempiä toimintoja.

 Tekstin asettelu sujuvaksi

 • mallipohjan tyylit nopeuttavat asiakirjan kirjoitusta
 • miten kirjoitan ja korjaan sotkeentuneen asiakirjan nopeasti?
 • vasen ja riippuva sisennys

 Automaattinen korjaus ja pikaosat

 • automaattisen korjauksen asetukset
 • pikaosien luonti ja hallinta

 Leikepöydän hyödyntäminen

 • leikepöytä kopioinnin apuna
 • liittämisen eri vaihtoehdot
 • usean eri asiakirjan yhdistelyyn liittyvät ongelmat
 • Excel-taulukon tuonti Wordiin

 Sarkaimet ja taulukko

 • sarkainten käyttö ja määrittely
 • taulukon hyödyntäminen monipuolisesti asiakirjan asetteluissa

 Sivun asetukset ja tunnisteet

 Kuvat asiakirjassa

 • kuvien ja kuvioiden sijoittaminen suhteessa tekstiin
 • kuvankäsittelytyökalut ja kuvan pakkaus

 Muokkausmerkintöjen (Track Changes)käyttö