Kartoitukset

Osaamiskartoitukset

Osaamisvaltaisilla markkinoilla ilman osaamisen johtamista, niin oman kuin organisaation, ei liiketoiminnallisia tuloksia pystytä saavuttamaan. Systemaattinen osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä ja se vaatii kehittämispanosten onnistumisen arviointia.

Diagnostiset kartoitukset

Kun halutaan tietoa yksittäisen henkilön tai isomman joukon esim. työvälineosaamisesta, tulevat avuksi Tieturin diagnostiset osaamiskartoitukset. Näissä osaamisen selvitetään testikysymyksillä ja saatujen vastauksien avulla pystymme määrittelemään vastaajan osaamistason ja osaamisvajeet.
Kartoituksen perusteella esimerkiksi koulutukseen osallistujat voidaan jakaa oikean tasoisiin ryhmiin ja kartoituksen tulosten pohjalta muokataan koulutusten sisältöjä vastaamaan osaamisvajeita ja osaamistavoitteita.
Kartoitus tapahtuu internetissä Tieturin verkko-oppimisympäristössä. Järjestelmän käyttöön tarvitaan ainoastaan internetyhteys ja selainohjelma. Kartoituksen täyttäjä saa osaamisestaan palautteen välittömästi. Tieturi analysoi kartoitukset ja tekee niistä raportin organisaation käyttöön.

Arviointikartoitukset

Arviointikartoituksissa vastaajan osaaminen selvitetään itsearviointiin perustuvilla kysymyksillä. Itsearviointiin perustuvassa kartoituksessa vastaaja arvioi itse osaamistaan suhteessa esitettyihin väittämiin. Tärkeää on vastaajan itsetuntemus ja kyky vastata rehellisesti ja realistisesti väittämiin. Itsearviointiin perustuva kartoitus toimii usein myös hyvänä keinona motivoida uuden oppimiseen.
Kartoitus tapahtuu internetissä ja vastaamiseen tarvitaan ainoastaan internetyhteys ja selainohjelma. Kartoituksen täyttäjä saa yhteenvedon vastauksistaan välittömästä. Tieturi kerää ja analysoi vastaukset ja tekee niistä raportin organisaation käyttöön.

Projektitoiminnan kuntotesti

Sähköisen, kattavan projektityön kuntotestin avulla löydät kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat välitöntä hyötyä projektitoimintaasi.
Projektityön kuntotestissä kartoitetaan projektitoiminnan eri osa-alueita ja kartoitukseen voivat osallistua vaikka kaikki projektitoimintaan osallistuvat henkilöt. Tämä projektitoiminnan selvitys on projektitoiminnan "kuumemittari" joka kertoo sinulle mitä asioita korjaamalla saat projektien onnistumista parannettua välittömästi.

ComBaro – työyhteistöviestinnän mittari

ComBaro on suunniteltu tämän päivän työyhteisöjen sisäisen viestinnän arviointiin ja kehittämiseen. Kanavien ja tietovajeiden sijaan ComBaro mittaa kaikkien työntekijäryhmien viestintävastuuta, työyhteisön tunnelmaa ja viestinnän dialogisuutta. Kysymykset ovat selkeitä ja helppoja vastata.

360-arviointi

360° arviointiprosessin tavoitteena on tunnistaa palautteen pohjalta omat vahvuudet ja kehittymistarpeet esimiehenä tai asiantuntijana. 360-palaute myös työstetään henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi.

Onnistunut vuorovaikutus ja toimintatyyli DISC

DiSC® on johtava vuorovaikutustyökalu maailmassa. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse. Everything DiSC® on tuoteperheen uusin, vahvaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva henkilöprofiili.
DiSC käyttäytymistyylin arvioinnit soveltuvat erinomaisesti työyhteisöjen arviointiin. Jokainen osallistuja tekee itsestään arvion verkossa. Kaikkien tulokset voidaan myös ajaa yhteen kuvaan, jolloin saadaan koko ryhmästä tai eri tiimeistä yleisnäkemys.


Tietämys + Valmiudet = Osaaminen

Puhelinnumero: 010 4321 001 (ark. 9-18)

Sähköpostiosoite: myynti@tieturi.fi

tai Tieturin Chat

Tutustu Tieturin varmasti alkaviin GO! -koulutuksiin.