Osaamiskartoitukset

Strategiasta johdettu osaamisen kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Osaamiskartoituksen avulla voidaan määritellä lähtötaso ja tavoitteet yksilöllisesti. 

Ennakkokartoitus

Toteutamme osaamiskartoituksen organisaationne henkilöiden keskuudessa sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla. Selvitämme kehittämistarpeenne ja laadimme valmennussuunnitelman. Näin saatte selkeän suunnitelman osaamisenne päivittämiseen.

Lisäpalveluina tarjoamme mm. konsultointia koulutussuunnitelman laatimisen avuksi. Teemme organisaatiokohtaisten katrtoitusten lisäksi myös henkilökohtaisia ja tiimiä koskevia arviointeja

Osaamistestit

Kun haluatte tietoa yksittäisen henkilön tai isomman joukon työvälineosaamisesta, Tieturin osaamistestit ovat avuksi.

Rekrytoinnin tueksi

Tuotamme esimerkiksi rekrytoinnin tueksi toiveidenne mukaan erilaisia mallitehtäviä, joiden avulla on mahdollista testata hakijoiden osaamista sekä soveltuvuutta avoinna olevaan tehtävään. Hakijan palautettua mallitehtävät, asiantuntijamme tekee arvioinnin. Mallitehtävien avulla asiantuntijamme voi myös esittää rekrytoidulle hakijalle valmiin oppimispolun.

Koulutuksen vaikuttavuusarviointi

Koulutuksella on vaikutusta liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sen kannattavuutta voidaan mitata vaikuttavuuden arvioinnilla. Koulutuksen vaikuttavuusarviointi pohjautuu nykyaikaisiin oppimisteorioihin. MIFillä sovellettava arviointimenetelmä ottaa huomioon opitun siirtymisen organisaation osaamiseksi. Arvioinnista saavat palautetta niin oppija itse kuin organisaation edustajakin. Näin syntyy pohja arvioida organisaation oppimista ja organisaatiossa tarvittavan osaamisen soveltamista.

Koulutukseen osallistuva oppija voi

  • nähdä onnistumisensa koulutuksessa (oppiminen)
  • todeta kuinka hyvin hän on työssään soveltanut uutta oppimaansa (siirtovaikutus)

Henkilöstön kehittäjä, esimies ja organisaatiossa osaamisen kehittämisestä vastaava johto saa

  • tiedon koko koulutuksen siirtymisestä osaamiseksi työhön
  • listan kehittämiskohteista
  • kehityskeskustelun työvälineen
  • perusteen arvioida opetetun aiheen muodostaman kulttuurin toteutumista käytännössä

Toteutamme koulutuksen vaikuttavuusarvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa, ja varmistamme näin asiakkaan onnistumisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tarjoamme osaamisen analysointia sekä ennen koulutusta että sen jälkeen.