Webinaari: Työnohjausosaamisella vaikuttavuutta HR-työhön

Työelämä on pirstaleista, monimutkaista ja muutokset ovat arkipäivää. Voiko työnohjausosaamisesta olla hyötyä näiden asioiden käsittelyssä? Entä miten työnohjausta voisi hyödyntää esimerkiksi ajanhallinnassa?

Tule kuulemaan webinaariimme mitä työnohjausosaaminen voi tuoda sinulle HR-toimijana, esimiehenä tai johtajana ja miten työnohjausosaaminen voi auttaa sinua työssäsi. Työnohjausosaamisen avulla opit ohjaamaan ja tukemaan työyhteisösi jäseniä oppimisessa ja kasvussa. Autat työyhteisösi jäseniä reflektoimaan ja jäsentämään omia työtapojaan. Työnohjauksen avulla voit löytää uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen.

Webinaarin asiantuntijoina Tarja Seppänen, FM, Business Coach ACC (ICF), Johdon ja esimiesten työnohjaaja (STOry), esimiestyön, muutoksen ja henkilöstökehittämisen valmentaja sekä Reija Lehtonen, henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, tulevaisuuden työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin kehittäjä, Business Coach.