FrontpageAngularJSAngular-ohjelmoinnin jatkokurssi

Angular-ohjelmoinnin jatkokurssi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Angular tarjoaa erittäin modulaarisen API:n ja komponenttimallisen lähestymistavan käyttöliittymän ohjelmointiin, Angular-kirjastoista löytyy varsin laajasti piirteitä jotka menevät ohi pelkän käyttöliittymän toteuttamisen.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kehittäjille, jotka jo hallitsevat perustekniikat Angular-käyttöliittymän toteuttamiseksi, mutta haluavat laajentaa osaamistaan Angular-ympäristöstä.

Tavoite

Kurssilainen syventää osaamistaan Angular-ympäristöstä sekä oppii laajasti erilaisia sovellusarkkitehtuuriin vaikuttavia tekniikoita.

Esitiedot

Kurssi edellyttää webin perustekniikoiden (html, css ja JavaScript) kohtuullista hallintaa.

Angular-ohjelmoinnin jatkokurssin sisältö

1. Päivä

Angular, kertaus perusteista

 • Komponentit ja data-binding
 • Dependency Injection

Reititys

 • Reittien parametrointi
 • Lapsireititys
 • Reititysvahdit

Modulit ja kirjastot

 • Modulirakenteen suunnittelu
 • Modulien totetus
 • Lazy Loading
 • Kirjastojen toteutus

Rx.js-kirjasto

 • Angular ja Rx.js
 • Observablen luonti
 • Operaattorit

2. Päivä

Tilanhallinta

 • Sovelluksen tila vs. komponentin tila
 • Tilanhallinnan kirjastot

Progressive Web Applications

 • Mitä PWA on?
 • Service Workers

Kansainvälistäminen

 • Datan muotoilut
 • Tekstien käännökset

Server side rendering

 • Miksi renderöinti palvelimella?
 • Angular Universal
  - Palvelinrenderöinnin toteutus

Muita aiheita

 • Web Workers
 • Turvallisuus