GO!

GO! = guaranteed availability

All GO! -courses

C# ja .NET Framework -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi .NET-arkkitehtuurin sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen C#-ohjelmointikielellä. Koulutuksen käynyt osaa käyttää kattavasti C#-kieltä .NET-ohjelmointiin. C#-ohjelmointikurssilla osallistuja saa katsauksen myös muihin .NET Framework -palveluihin, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days25.10.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days25.10.2021
22.11.2021
1765 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

DAX perusteet

Tämä 2-päiväinen kurssi sopii henkilöille, jotka laativat Power BI:llä tietomalleja ja haluavat oppia ymmärtämään DAX-kaavojen logiikkaa sekä saada hyödyllisiä ratkaisumalleja tyypillisiin laskentatilanteisiin. DAX-kielen oppiminen poikkeaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days25.10.2021
1290 €
GO!Guaranteed!

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki Classroom
2 days25.10.2021
1195 €OR
1.5 training card days
GO!Guaranteed!

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner® training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The participants who have successfully completed the ...
Remote
Tampere Remote
Classroom
2 days25.10.2021
11.11.2021
29.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

A4Q AI and Software Testing

During this course, you first learn the key aspects of AI, including limits related to it. Then you start focusing on testing AI systems, including ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days26.10.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen

Opit kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat, mm. miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Opit myös miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa ...
Remote Remote
1 day26.10.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Digitaalisen palvelumuotoilun perusteet

Koulutuksen avulla saat työkalut ja perustason ymmärryksen digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla ymmärrät miten asiakasymmärrystä kerätään, miten sitä jalkautetaan digitaaliseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day26.10.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

AZ-304: Microsoft Azure Architect Design workshop

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella turvallisia, skaalautuvia ja luotettavia ratkaisuja liiketoiminnan vaatimuksiin. Koulutuksen aikana käymme läpi, mitä pitää huomioida arkkitehtuuria suunnitellessa mm. kirjautumisen, kuluanalyysin, autentikoinnin ja ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days27.10.2021
1990 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft SQL-kieli (20761)

SQL (Structured Query Language) on standardoitu relaatiotietokantojen kyselykieli, jota käytetään tietokannassa olevien tietojen hakuun sekä tietosisällön ja –rakenteiden muokkaamiseen. Koulutuksessa käymme läpi SQL-kielen piirteet Microsoft SQL Server ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days27.10.2021
1990 €OR
5 SA-vouchers /
3 training card days
GO!Guaranteed!

SQL tutuksi

Koulutuksessa käydään läpi perustiedot SQL-kielestä ja opit käyttämään SQL Management Studiota. Koulutuksen jälkeen osaat luoda yleisimmin käytettäviä kyselyitä yhteen tauluun. Jos tarvitset työssäsi monipuolisempaa SQL-kielen osaamista, suosittelemme tarjonnassamme ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day27.10.2021
940 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day28.10.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Ketterä määrittely

Koulutuksessa käyt läpi määrittelyn todellisten tarpeiden löytämistä, priorisointia ja vaatimusten esittämistä eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla. Lisäksi opit käymään läpi kuinka hyvin kehitetty määrittelyn ratkaisu täyttää ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days3.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

MD-101: Managing Modern Desktops

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa strategian käyttöjärjestelmän käyttöönottoon nykyaikaisesti. Osaat myös suunnitella päivitysstrategian. Koulutuksen aikana käymme läpi myös, miten Microsoft Intunen käyttööotto tehdään organisaatiossa. Opit ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days3.11.2021
1800 €OR
5 SA-vouchers /
3 training card days
GO!Guaranteed!

AWS Technical Essentials

Koulutus on peruskoulutus. Sen jälkeen tunnet AWS-pilvipalveluiden tarjoamat tuotteet, palvelut ja yhteiset ratkaisut. Opit myös valitsemaan oikeat AWS-palvelut liiketoiminnan tarpeisiin.
Helsinki Classroom
Remote
1 day4.11.2021
850 €
GO!Guaranteed!

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day5.11.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days8.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days8.11.2021
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The participants who have completed the course and passed ...
Remote Remote
2 days8.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Visio peruskurssi - prosessit dokumenteiksi

Visio koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja hallitset kaavioiden luomiseen liittyvät parhaat käytännöt ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day8.11.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

HTML ja CSS -peruskurssi

Koulutuksessa käymme läpi perustiedot HTML ja CSS web-standardeista sekä opettelemme taidot niiden oikeaoppiseen käyttämiseen dokumentin rakenteen ja ulkoasun luojana. Koulutuksen jälkeen osaat HTML- ja CSS-kielen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days9.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

PRINCE2 ® Foundation suomeksi

Koulutuksessa perehdyt PRINCE2 projektihallintamenetelmään uusimman version (6th edition) mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days11.11.2021
1900 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

Excel Funktiot ja Pivot

Koulutuksen jälkeen osaat tuoda tekstimuotoista tietoa Exceliin ja muokata tiedon muotoon, josta voit helpommin luoda Pivot-taulukoita. Opit käyttämään muutamia keskeisiä funktiota tietojen ”siivoamiseen” ja yhdistämiseen. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day12.11.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

TOGAF® 9 Training: Combined Foundation and Certified

Tämän TOGAF® 9 Combined -koulutuksen avulla voit suorittaa yhdellä osallistumis- ja testikerralla suoraan ylimmän tason sertifioitumisen: TOGAF 9 Certified. Ilman tätä yhdistelmäkurssia ylemmän tason TOGAF-sertioituminen ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days15.11.2021
3390 €OR
5 training card days
GO!Guaranteed!

Office 365 -hybridiympäristön hallinta

Oletko organisaatiosi Office 365 -pääkäyttäjä tai IT-järjestelmänvalvoja, jonka vastuulla on organisaation Office 365 -ympäristön hallinta?
Remote Remote
2 days15.11.2021
1390 €
GO!Guaranteed!

Word – raportit, väitöskirjat ja muut pitkät asiakirjat

Kurssilla perehdymme Wordin ominaisuuksiin, joilla käsittelet pitkiä tekstiasiakirjoja, kuten raportteja, opinnäytetöitä, väitöskirjoja tai vuosikertomuksia. Näille on organisaatioissa yleensä valmiit mallit, joita voit sujuvasti käyttää työssäsi. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day15.11.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

TOGAF® 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days15.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana. Koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day16.11.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.11.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

TOGAF® 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days17.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen (containerisation) on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita, ja Docker on sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuurit, kuten esimerkiksi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.11.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Systems Operations on AWS

In this course, you will create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days17.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Power BI -raportointityökalu tehokäyttöön

Microsoft on panostanut paljon tiedonhallinnan, raportoinnin ja visualisoinnin työkaluihin. Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla voit yhdistää eri tietolähteistä haettua dataa visuaalisiksi raporteiksi. Microsoft Power BI -tehokäyttöön ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days17.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Endpoint Manager (Intune)New!

Yhden päivän aikana opit hallitsemaan Microsoft Endpoint Manager (MEM) avulla työasemia ja mobiililaitteita ilman omia palvelimia! Microsoft Endpoint Manager mahdollistaa tietokoneiden ja mobiilaitteiden pilvipohjaisen hallinnan. Kustannustehokas ...
Remote Remote
1 day19.11.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

PowerPoint-jatkokurssi

Koulutuksessa käymme läpi PowerPointin käyttöä perusteita syvällisemmin. Koulutuksen jälkeen osaat tuottaa viimeistellyn Powerpoint-esityksen. Tekstin ja kuvioiden lisäksi osaat lisätä esitykseen kuvia, hyperlinkkejä, ääniä ja videoleikkeitä. Tiedät, kuinka esitykseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day19.11.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day22.11.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days22.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps. More importantly, this course ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days22.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Vaatimusmäärittely

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days22.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

XML-kieli

Koulutuksessa käymme läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet XML:n sekä sen liitännäistekniikat, ja sinulla on kattava yleiskuva niiden tarjoamista mahdollisuuksista. XML-kieli (eXtensible ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days23.11.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Classroom
2 days25.11.2021
1195 €OR
1.5 training card days
GO!Guaranteed!

PowerPoint-perusteet kolmessa tunnissa

Oletko aloitteleva tai itseoppinut PowerPointin käyttäjä ja tarvitset nopean käyntiinlähdön tai kertauksen. Tässä koulutuksessa opit PowerPointin pointin ja osaat tehdä helpon esityksen.
Helsinki Classroom
Remote
3 hours26.11.2021
395 €
GO!Guaranteed!

Word-perusteet kolmessa tunnissa

Oletko aloitteleva tai itseoppinut Microsoft Wordin käyttäjä ja tarvitset nopean käyntiinlähdön tai kertauksen. Tässä koulutuksessa katsotaan perusasiat ja vain perusasiat, joiden päälle on hyvä kehittää ...
Helsinki Classroom
Remote
3 hours26.11.2021
395 €
GO!Guaranteed!

Angular-ohjelmointi TypeScriptillä

Koulutuksessa käydään läpi Angular toiminnallisuutta. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Angular-sovelluksia TypeScriptillä. Angular on suositun SPA-kehyksen uusin versio. Aiemmin Angular2:na tunnetun alustan kehitys alkaa nyt tasaantua, ja ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days29.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ISEB ISTQB Foundation Certificate

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa sinua ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days29.11.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals

Yksipäiväisessä koulutuksessa opit Microsoft Azure -pilvipalvelun perusteet. Koulutus ei sisällä harjoituksia. Se valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Jos haluat tutustua aiheeseen myös ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.11.2021
800 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days1.12.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days2.12.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Projektipäällikön oman ajankäytön hallinta

Saat kurssilta työkaluja ja esimerkkejä tavoitteiden määrittelyyn, töiden priorisoimiseen ja oman ajankäytön suunnitteluun. Opit tunnistamaan ja taklaamaan aikavarkaat ja tehostat ajanhallintaa. Projektityö on hektistä. Asiakkaiden, omistajien ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day3.12.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days7.12.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days7.12.2021
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective Program Increment execution according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 5.1. Develop the skillsets needed to guide the delivery of ...
Helsinki Classroom
2 days8.11.2021
9.12.2021
1195 €OR
1.5 training card days
GO!Guaranteed!

Excel PowerPivot

Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti ja monipuolisesti käsitellä isoja tietomääriä Excelin raportointityökaluilla. Osaat tuoda tietoja eri tietolähteistä Excelin PowerPivottiin ja luoda niistä monipuolisia Pivot-raportteja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day10.12.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

QlikView Designer -kurssi: miten analysoida tietoja tehokkaasti QlikView:n avulla?

Tällä kurssilla sinä opit ne QlikView:n käyttöön liittyvät tekniikat ja ominaisuudet, jotka ovat kaikkein olennaisimpia. Kurssilla luot oman QlikView-appsin ladaten siihen tietoja eri tiedostoista, mm. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days13.12.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Word -perusteet - Tee tekstit tehokkaasti

Tällä kurssilla näet miten kätevästi ja tehokkaasti luot standardinmukaisia asiakirjoja, kirjeitä ja muistioita. Lisäät tarvittaessa kuvia ja taulukoita elävöittämään tekstiäsi. Tarkista asiakirjasi oikeinkirjoitus ja tallenna ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day13.12.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

PowerPoint perusteet hyvälle esitykselle

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka esityksiä tehdään tehokkaasti Powerpointilla. Jos teet esityksiä itsellesi tai toisille, pystyt tämän koulutuksen jälkeen keskittymään sisällön luomiseen, kun itse väline on sinulle tuttu. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day15.12.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Excel tehokas peruskäyttö

Excel tehokas peruskäyttö -koulutuksessa opit Microsoft Excelin perustoimintojen helpon ja tehokkaan käytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Exceliä päivittäisessä työssäsi. Osaat tehdä peruskaavoja ja tiedät miten ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days16.12.2021
1190 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day21.12.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Certified ISO 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized ...
Remote Remote
4 days10.1.2022
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation in English

ITIL® is the most widely accepted approach to IT service management in the world. ITIL helps individuals and organizations use IT to realize business change, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days3.3.2022
1765 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!