GO!

GO! = guaranteed availability

All GO! -courses

Lean IT Foundation

Lean IT on tapa muuttaa organisaatio asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT Foundation -koulutuksemme kattaa kaikki tarvittavat elementit Lean IT:n käytäntöön viemiseksi. Lean IT -koulutuksen aikana opit ...
Remote Remote
2 days12.4.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Remote Remote
3 days12.4.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM). Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys ...
Remote
Helsinki Remote
Classroom
2 days12.4.2021
28.4.2021
26.5.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Remote Remote
3 days12.4.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Remote Remote
1 day13.4.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Outlook-käytön tehostaminen

Microsoft Outlook antaa hyvät työvälineet niin viestien, ajankäytön kuin tehtävien tehokkaaseen hallintaan. Koulutuksessa käymme läpi näitä työvälineitä ja saamme hyviä vinkkejä ohjelman tehokkaaseen käyttöön. Tilaisuudessa katsomme ...
Remote Remote
1 day13.4.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day14.4.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

MS-700 Managing Microsoft Teams

The Managing Microsoft Teams course is designed for persons who are aspiring to the Microsoft 365 Teams Admin role. Microsoft Teams admins configure, deploy, and ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days14.4.2021
1790 €OR
4 SA-vouchers /
3 training card days
GO!Guaranteed!

AWS Discovery day

This course is designed to teach business leaders and IT technical professionals the benefits of computing in the AWS Cloud. This course covers AWS services ...
Remote Remote
3.5 hours14.4.2021
Free
GO!Guaranteed!

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteryyden ammattilaisille suunnatussa kehitysjonoihin keskittyvässä koulutuksessa hiot taitojasi rakentaa ja hallita kehitysjonoja (backlog). Kurssin runsaalla käytännön harjoittelulla opit paremmin määrittelemään erityyppisiä ja eritasoisia vaatimuksia sekä kuvaamaan niitä sopivasti haluttujen tulosten ...
Remote Remote
2 days15.4.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa ...
Remote Remote
2 days15.4.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Excel tehokas peruskäyttö

Excel tehokas peruskäyttö -koulutuksessa opit Microsoft Excelin perustoimintojen helpon ja tehokkaan käytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Exceliä päivittäisessä työssäsi. Osaat tehdä peruskaavoja ja tiedät miten ...
Remote Remote
2 days15.4.2021
1190 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Excel kaavat ja funktiot

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka hyödynnät tehokkaasti Excelin erilaisia funktioita. Koulutuksen alussa kertaamme peruskaavat ja soluviittaukset sekä käymme läpi työkirjan sisäiset ja ulkoiset linkit. Koulutuksen jälkeen tunnet ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days19.4.2021
1190 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer

The ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate Course is a three-day course developing the skills of a test automation engineer (TAE) in designing, developing, and ...
Remote Remote
3 days19.4.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Windows 10 -koneiden hallinta Intunen avullaNew!

Koulutuksen aikana käymme läpi, miten Microsoftin Intune -pilvipalvelun avulla voidaan tehokkaasti ja monipuolisesti hallinta Windows 10 -työasemia. Teemme koulutuksen harjoitukset virtuaaliympäristössä, joten koulutus toimii erittäin hyvin ...
Remote Remote
1 day20.4.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tietoturvallisuuden hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan. Yrityksissä ...
Remote Remote
3 days21.4.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen

Opit kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat, mm. miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Opit myös miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa ...
Remote Remote
1 day21.4.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Mastering System Center Operations Manager 2019 - Remote

Kåre Rude Andersen, who has worked with SCOM and MOM since 2004, has developed this hands-on labs for you as an administrator. Mastering SCOM 2016 ...
Remote Remote
3 days21.4.2021
2023 €
GO!Guaranteed!

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Remote Remote
2 days21.4.2021
1195 €OR
1.5 training card days
GO!Guaranteed!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Remote Remote
2 days22.4.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Ketterä määrittely

Koulutuksessa käyt läpi määrittelyn todellisten tarpeiden löytämistä, priorisointia ja vaatimusten esittämistä eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla. Lisäksi opit käymään läpi kuinka hyvin kehitetty määrittelyn ratkaisu täyttää ...
Remote Remote
2 days22.4.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Excel PowerPivot

Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti ja monipuolisesti käsitellä isoja tietomääriä Excelin raportointityökaluilla. Osaat tuoda tietoja eri tietolähteistä Excelin PowerPivottiin ja luoda niistä monipuolisia Pivot-raportteja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day26.4.2021
21.6.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

JavaScript-ohjelmoinnin jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi haastavammat JavaScript-tekniikat, kielen uusimmat piirteet sekä parhaita ohjelmointikäytäntöjä ja yleisimpiä sudenkuoppia. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat syvällisemmin erinäisiin JavaScriptin edistyneisiin ominaisuuksiin. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days26.4.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

PRINCE2 ® Practitioner Training

The successful completion of the Foundation and Practitioner exam will give the delegate a recognized Practitioner qualification. The Practitioner course and certification lays a firm ...
Remote Remote
2 days26.4.2021
1900 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB CertifiedNew!

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
Remote Remote
4 days3.5.2021
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days5.5.2021
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day5.5.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Excel taulukot ja pivot-raportointi

Kurssin jälkeen osaat käsitellä erilaisia Excel-taulukoita (ent. luetteloita) mahdollisimman tehokkaasti ja muodostaa Excel-taulukoista yhteenvetolaskelmia ja kaavioita pivot-työvälineellä. Lisäksi osaat käyttää suodatuksessa ehtoalueita ja erikoissuodatusta sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.5.2021
1190 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Active Directory Certificate Services hallinta ja käyttö

Windows Server 2008 versiossa Microsoft muutti Active Directory termin kattamaan kaikkia identiteetinhallinnan ominaisuuksia, joten käyttöön ilmaantui termit AD CS, AD DS, AD FS, AD LDS, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days10.5.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB CertifiedNew!

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
Remote Remote
4 days17.5.2021
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus valmistaa ...
Remote
Helsinki Remote
Classroom
2 days22.4.2021
17.5.2021
1765 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Remote Remote
2 days27.5.2021
1195 €OR
1.5 training card days
GO!Guaranteed!

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days27.5.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation in English

ITIL® is the most widely accepted approach to IT service management in the world. ITIL helps individuals and organizations use IT to realize business change, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days7.6.2021
11.8.2021
1765 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Remote
Helsinki Remote
Classroom
3 days19.4.2021
7.6.2021
2390 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi eri ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day9.6.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)

Koulutuksessa käyt läpi miten työskentelet kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tunnet työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osaat tuottaa keskeisiä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days14.6.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days14.6.2021
2490 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

PowerPoint-jatkokurssi

Koulutuksessa käymme läpi PowerPointin käyttöä perusteita syvällisemmin. Koulutuksen jälkeen osaat tuottaa viimeistellyn Powerpoint-esityksen. Tekstin ja kuvioiden lisäksi osaat lisätä esitykseen kuvia, hyperlinkkejä, ääniä ja videoleikkeitä. Tiedät, kuinka esitykseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day14.6.2021
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

DASA DevOps Professional - Enable and ScaleNew!

The DASA DevOps Professional – Enable and Scale certification is designed to provide the core education necessary to put DevOps into practice. With the help ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days22.6.2021
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.6.2021
850 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!