GO!

GO! = guaranteed availability

All GO! -courses

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Remote Remote
2 päivää30.5.2022
1195 €TAI
1.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Esimiestaidot käyttöön

Konkreettisia taitoja päivittäiseen esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen.
Helsinki Classroom
5 päivää30.5.2022
3.10.2022
3690 €TAI
7 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

ISEB ISTQB Foundation Certificate

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa sinua ...
Remote Remote
3 päivää30.5.2022
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Visio osa 2 - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä2.6.2022
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä2.6.2022
16.8.2022
14.9.2022
10.10.2022
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Testauksen valmennusohjelma

Testauksen valmennusohjelma opettaa sinut suunnittelemaan testausta ja testitapauksia sekä miten ottaa testaus huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen. Koulutuksessa käydään läpi kaikki ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää6.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

PRINCE2® Foundation, 6th Edition, suomeksi

Koulutuksessa perehdyt PRINCE2 projektihallintamenetelmään uusimman version (6th edition) mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää6.6.2022
27.6.2022
1975 €TAI
2.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

TOGAF® 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää6.6.2022
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Vaatimusmäärittely

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää8.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

ISTQB Sertifioitu testaaja - perustaso

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen suomenkielisen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää8.6.2022
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää8.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Excel Funktiot ja Pivot

Koulutuksen jälkeen osaat tuoda tekstimuotoista tietoa Exceliin ja muokata tiedon muotoon, josta voit helpommin luoda Pivot-taulukoita. Opit käyttämään muutamia keskeisiä funktiota tietojen ”siivoamiseen” ja yhdistämiseen. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä8.6.2022
1.9.2022
4.10.2022
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Windows-koneiden hallinta Microsoft Endpoint Managerilla

Microsoftin Endpoint Manager (MEM)-sisältyvien pilvipalvelujen avulla voidaan Windows 10/11 -työasemia hallita monipuolisesti ja tehokkaasti. Intunen avulla voidaan määrittää asetuksia ja tehdä ohjelmistojakeluja. Autopilot mahdollistaa uusien ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää8.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tiedon visualisointi – tehosta viestiä infografiikan keinoin

Kaipaatko uusia ideoita ja konkreettista tukea tiedon visuaaliseen esittämiseen? Tule ja opi, miten voit hyödyntää tiedon visualisointia organisaatiosi viestinnän tukena! Toteutamme koulutuksemme paikan päällä tai etänä ...
Helsinki Classroom
1 päivä8.6.2022
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The participants who have completed the course and passed ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää9.6.2022
20.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Koulutuksen avulla opit syventämään osaamistasi käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. Pääset harjoittelemaan käytännön harjoituksilla asiakasymmärryksen eri osa-alueita, kehittämisen malleja sekä mittarointia. Ymmärrät laadullisen ja määrällisen aineiston ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä9.6.2022
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää13.6.2022
1850 €TAI
2.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä13.6.2022
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner® training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The participants who have successfully completed the ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää13.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
Remote Remote
4 päivää13.6.2022
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

ISTQB Advanced Level Software Test Manager

The ISTQB Advanced Test Manager Level certification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. After the training you can define the overall testing goals ...
Helsinki Classroom
Remote
5 päivää15.6.2022
2890 €TAI
4.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä15.6.2022
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää15.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä16.6.2022
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Excel tehokas peruskäyttö

Excel tehokas peruskäyttö -koulutuksessa opit Microsoft Excelin perustoimintojen helpon ja tehokkaan käytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Exceliä päivittäisessä työssäsi. Osaat tehdä peruskaavoja ja tiedät miten ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää16.6.2022
23.8.2022
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tietoturvatyön johtaminen

Tietoturvatyön johtaminen tuottaa nykyään useille yrityksille turhaa päänvaivaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessin kansainvälisten standardien esittämässä muodossa. Koulutuksen jälkeen osaat tehokkaasti johtaa tietoturvatyötä. Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää16.6.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Word – raportit, väitöskirjat ja muut pitkät asiakirjat

Kurssilla perehdymme Wordin ominaisuuksiin, joilla käsittelet pitkiä tekstiasiakirjoja, kuten raportteja, opinnäytetöitä, väitöskirjoja tai vuosikertomuksia. Näille on organisaatioissa yleensä valmiit mallit, joita voit sujuvasti käyttää työssäsi. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä20.6.2022
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Systems Operations on AWS

In this course, you will create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää28.6.2022
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Excel kaavat ja funktiot

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka hyödynnät tehokkaasti Excelin erilaisia funktioita. Koulutuksen alussa kertaamme peruskaavat ja soluviittaukset sekä käymme läpi työkirjan sisäiset ja ulkoiset linkit. Koulutuksen jälkeen tunnet ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää29.8.2022
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Oracle 19c SQL-kurssi, perusteet

Oracle 19c SQL -peruskurssi antaa hyvät valmiudet Oracle-relaatiotietokannan ja SQL -kielen käyttöön. Kurssi keskittyy ennen kaikkea tietokantahakujen tekemiseen. Samalla tutustumme relaatiokanta-teoriaan sekä Oracle-tietokannan rakenteeseen ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää5.9.2022
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Yksipäiväisessä koulutuksessa opit Microsoft Azure -pilvipalvelun perusteet. Koulutus ei sisällä harjoituksia. Se valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Jos haluat tutustua aiheeseen myös ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä6.9.2022
800 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Kukoista kirjoittajana! Työelämän tekstien kirjoituskoulutus

Kirjoittaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Etätyöskentely on korostanut kirjoittamisen taitojen merkitystä entisestään. Millainen on hyvä teksti? Miten vangita lukija tarinalla? Miten kirjoittaa luovasti ja vuorovaikutteisesti ...
Helsinki Classroom
1 päivä1.12.2022
790 €
GO!Guaranteed!