GO! = guaranteed availability

Ready, set, GO! By booking a GO! training course, you can plan your schedule with confidence.

All GO! -courses

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. Fasilitoimattomat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.4.2024
12.6.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Excel kaavat ja hakufunktiot

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka hyödynnät tehokkaasti erilaisia hakufunktioita ja muita funktioita tiedon muokkaamiseen.  Koulutuksen jälkeen tunnet Excelin kaavat ja erilaisia hakufunktioita. Osaat käyttää funktioita laskentataulukoissa ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.4.2024
495 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

ReactJS-ohjelmointi

Koulutuksessa käymme läpi ReactJS:n toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen hallitset React perusteet ja tiedät miten hyödyntää toiminteita käytännön kehitystyössä. ReactJS on alun perin Facebookin kehittämä kirjasto selainsovellusten käyttöliittymän ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days17.4.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days17.4.2024
15.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoäly kuvien luonnin avustajana

Haluatko oppia luomaan fotorealistisia kuvia mistä tahansa aiheesta, täydellisellä valaistuksella, värimäärittelyllä sekä sommittelulla? Oletko koskaan miettinyt, kuinka voit käyttää tekoälyä tuottamaan kuvia, jotka herättävät huomion ...
Remote Remote
3 days17.4.2024
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Scrum Master II (SM II)

Agile professionals have long waited for the next step, one that would build on the skills learned during Scrum Master certification. Since working as Scrum ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days18.4.2024
1690 €OR
2.5 training card days
GO!Guaranteed!

AWS Cloud Practitioner Essentials

Koulutus antaa yleiskuvan AWS pilvipalveluista. Sen jälkeen sinulla on yleiskäsitys pilvikäsitteistä, AWS-palveluista, tietoturvasta, arkkitehtuurista ja hinnoitteluista. Lisäksi tiedät, miten voit lähteä rakentamaan pilviosaamistasi. Koulutuksen aikana käymme ...
Helsinki Classroom
1 day19.4.2024
890 €OR
1.3 training card days
GO!Guaranteed!

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Cyber Master huhtikuu 2024-2025

Cyber Master –koulutus laajentaa ymmärrystäsi kyberturvallisuuden moniulotteisesta uhasta ja keinoista turvata organisaatiosi toimintaa.
Helsinki Classroom
22.4.2024
GO!Guaranteed!

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 days22.4.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Scrum Master I (SM I)

Scrum master training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training will help you to prepare for the internationally ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days22.4.2024
6.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Innostava strategian viestintä

Pohditko, miten kannattaisi viestiä strategiasta tai muutoksista? Miten saada henkilöstö innostumaan uusista tavoitteista ja sitoutumaan niihin? Onko käsissäsi strategia, jonka toteuttamiseen kaikki pitäisi saada mukaan? Ihmiset ...
Helsinki Classroom
0.5 days23.4.2024
449 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

SAFe Release Train Engineer with RTE certification

Facilitate and enable end-to-end value delivery through Agile Release Trains (ARTs) - and learn how to build a high-performing ART through servant leadership and coaching ...
Remote Remote
3 days23.4.2024
2450 €
GO!Guaranteed!

DevOps Fundamentals 3.0 (DASA) Training & Certification

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps. More importantly, this course ...
Remote Remote
2 days23.4.2024
1550 €OR
3.3 training card days
GO!Guaranteed!

Implementing SAFe with SPC Certification

Ready to lead a Lean-Agile transformation? Need a deeper understanding of the Scaled Agile Framework? Looking to teach SAFe courses yourself? Implementing SAFe® offers attendees ...
Remote Remote
4 days23.4.2024
2995 €
GO!Guaranteed!

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
Remote Remote
1 day24.4.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

JavaScript-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi teorian ja harjoitusten avulla yleisimmät JavaScriptin käyttökohteet web-sivuilla, kuten lomaketietojen tarkistus, tilan hallinta sekä erilaisia käyttöliittymän tehostamiskeinoja. JavaScript on käytetyin skriptikieli web-sivujen yhteydessä. Sitä ...
Helsinki Classroom
2 days25.4.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days25.4.2024
30.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Product owner I (PO I)

Product Owner training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training will help you to prepare for the ...
Remote
Helsinki Remote
Classroom
2 days25.4.2024
13.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity concepts and related cloud-based Microsoft solutions.
Remote Remote
1 day25.4.2024
800 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days25.4.2024
1550 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.4.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft 365 Copilot peruskäyttäjälleNew!

Microsoft 365 Copilot tarjoaa sovelluksen sisäistä opastusta ja apua, joten käyttäjien on helppo saada tarvitsemansa apu silloin, kun he sitä tarvitsevat. Copilotilla automatisoit yleisiä tehtäviä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days29.4.2024
16.5.2024
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana. Koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.4.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tietosuojan perusteita

Lähes jokainen meistä joutuu käsittelemään henkilötietoja muodossa tai toisessa miltei joka päivä ja ei ole aivan sama, miten niitä käsitellään. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) määrittelee meille ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day30.4.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Agile Software & Hardware at Tesla and SpaceXNew!

Are you ready to reshape your approach to product development? Come spend a day learning with Joe Justice about the business process and ways of ...
Helsinki Classroom
1 day30.4.2024
1350 €
GO!Guaranteed!

SSIS integrointityökalun hyödyntäminen

Tässä koulutuksessa tutustutaan SSIS-toteutuksiin Microsoftin Visual Studio ja SQL Server -välineiden avulla. Koulutuksessa opit, kuinka voit toteuttaa tehokkaasti SSIS integrointiratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
2 days2.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuriNew!

Tällä kurssilla opit tiedonhallinnan perusteet sekä miten tiedonhallintaa kehitetään ja tiedon laatu laitetaan kuntoon! Koulutus sisältää paljon esimerkkejä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days2.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

TOGAF® EA Course: Foundation

In the training, you will learn the World's most commonly used enterprise architecture framework. Released in 2022, the TOGAF® Standard, 10th Edition is the most ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Kanban perusteetNew!

Tässä koulutuksessa tutustut Kanban-järjestelmään ja erityisesti sen ytimessä olevan Kanban-taulun käyttöön. Opit minkälaisia yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tarvitaan sen tehokkaassa ja onnistuneessa hyödyntämisessä. Saat taitoja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day6.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity ...
Remote Remote
4 days6.5.2024
2290 €OR
4 training card days
GO!Guaranteed!

Active Directory Domain Services hallinta ja ylläpito

Microsoft julkaisi Active Directory-tekniikan ensi kertaa Windows 2000 Server-tuotteessa ja se mahdollisti laajojen Windows-verkkojen yleistymisen. Alkuperäinen termi Active Directory muutettiin Windows Server 2008 versiossa kattamaan ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days6.5.2024
2190 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

Leading Agile HardwareNew!

The success of the Musk companies, Tesla and SpaceX, has made all industrial product development companies realise that Agile Hardware Development is not only possible, ...
Remote Remote
2 days6.5.2024
1495 €
GO!Guaranteed!

C# and .NET Framework programming

C#-programming language especially developed for .NET-programming.  The language has many similarities to C++ and Java.
Helsinki Classroom
Remote
3 days13.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ISTQB Advanced Level Software Test Manager

The ISTQB Advanced Test Manager Level certification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. After the training you can define the overall testing goals ...
Helsinki Classroom
Remote
5 days13.5.2024
2890 €OR
5.8 training card days
GO!Guaranteed!

PRINCE2® FoundationNew!

After attending PRINCE2 Foundation, 7th Edition training course you can utilize this project work framework in your own projects either as a project manager or ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days13.5.2024
1995 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days25.4.2024
14.5.2024
3.6.2024
2190 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä, mutta tarvitset peruskurssia päivittämään osaamistasi ja tehostamaan Excel-työskentelyäsi? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin, mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa? Haluat nyt ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day16.4.2024
14.5.2024
495 €OR
0.8 training card days
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days15.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Monimuotoisen tiimin johtaminen

Koulutuksessa opit käsittelemään monimuotoisuutta, lisäämään tiimin inklusiivisuutta, käyttämään uusia työvälineitä sekä omaan yritykseesi soveltuvia työtapoja johtaa monimuotoista tiimiä. Opit ymmärtämään monimuotoisuuden johtamisen ja inklusiivisuuden merkityksen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days15.5.2024
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Onnistu projektiviestinnässä – vaikuta, viesti ja johda

Tässä projektiviestinnän koulutuksessa saat käytännön työkaluja onnistuneeseen viestintään. Osaat koulutuksen jälkeen huomioida oikein viestinnän projektisuunnitelmassa. Viestintä on projektin keuhkot. Projekti elää ja hengittää viestinnän avulla. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day16.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Kontitettujen sovellusten hallinta Kubernetes-ympäristössäNew!

Kubernetes on yksi nykyaikaisen ohjelmistokehityksen käytetyimpiä tekniikoita sovellusten hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Konttiteknologian suosion räjähdysmäisen kasvun myötä Kubernetes on kehittynyt alan johtavaksi teknologiaksi sovellusten orkestroinnissa. Se ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

IPMA D

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day20.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

ISTQB AI Testing

Artificial Intelligence and Machine Learning in particular are used more and more in everyday applications and systems. The ISTQB® AI Testing (CT-AI) certification extends understanding ...
Remote Remote
4 days20.5.2024
2450 €OR
4.5 training card days
GO!Guaranteed!

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days21.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Google Analytics 4 -perusteet

Verkkoanalytiikka pystyy tarjoamaan vastauksia verkkosivuston kysymyksiin. Kun mittaa verkkosivustolta relevantteja asioita, auttaa kerätty data saamaan tietoa sen hetkisestä tilanteesta sekä tarjoamaan oivalluksia ongelmien tunnistamisessa sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day21.5.2024
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days21.5.2024
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day22.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssäNew!

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?
Remote Remote
0.5 days23.5.2024
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days23.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day27.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days27.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoälytyökalut IT-projektissa apuna

ChatGPT on puhaltanut tekoälypurjeisiin ja luova tekoäly on valmis vauhdittamaan IT-projekteja. Käyttämällä uusimpia työvälineitä kuten ChatGPT ja GPT-4 sekä koodaajan apuvälineitä Github Copilot ja AWS ...
Remote Remote
3 days28.5.2024
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Windows-koneiden hallinta Microsoft Intunen avulla

Microsoft Intuneen sisältyvien pilvipalvelujen avulla voidaan Windows 10/11 -työasemia hallita monipuolisesti ja tehokkaasti. Intunen avulla voidaan määrittää asetuksia ja tehdä ohjelmistojakeluja. Autopilot mahdollistaa uusien koneiden ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days28.5.2024
1690 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day28.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days28.5.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

OKR (Objectives and Key Results) perusteet

Tässä koulutuksessa opit OKR (Objectives and Key Results) -mallin perusteet sekä kuinka hyödynnät sitä tehokkaasti halutun strategian tai muutoksen toteuttamiseen. Perehdyt oikeanlaisen tavoitteen (Objective) ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day29.5.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Tietoturvallisuuden hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan. Yrityksissä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days29.5.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Projektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidot New!

Tässä projektipäällikölle suunnitellussa koulutuspaketissa loistavat palautteet saavaan Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssiimme olemme yhdistäneet mukaan innovatiivisen, innostavan ja huolellisesti pohditun Suomessa kehitetyn pelillisen projektisimulaation.  Projektipäällikön keskeiset taidot ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days3.6.2024
1695 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day3.6.2024
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Windows Server ylläpitäjille

Microsoft toi ensimmäisen “Cloud OS” eli Windows Server 2012 version saataville syyskuussa 2012. Pian julkaistiin paranneltu versio Windows Server 2012 R2, josta tulikin pitkäksi aikaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days4.6.2024
2190 €OR
3.5 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day4.6.2024
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Kehitysjonojen (Backlog) hallinta

Tässä ketteryyden ammattilaisille suunnatussa kehitysjonoihin keskittyvässä koulutuksessa hiot taitojasi rakentaa ja hallita kehitysjonoja (backlog). Kurssin runsaalla käytännön harjoittelulla opit paremmin määrittelemään erityyppisiä ja eritasoisia vaatimuksia sekä kuvaamaan niitä sopivasti haluttujen tulosten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day5.6.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days27.5.2024
5.6.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Thriving in the digital age with Business Agility, according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. New to the Scaled Agile Framework®? Leading SAFe® offers ...
Helsinki Classroom
2 days10.6.2024
1195 €OR
1.9 training card days
GO!Guaranteed!

TOGAF® EA Course: Practitioner

After our course, you will have an in-depth knowledge of the key points of enterprise architecture planning and how it is done using the TOGAF® ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days11.6.2024
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days12.6.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölleNew!

Tällä kurssilla opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan johtavien Microsoftin pilvipalveluiden peruskomponenteista Azure-alustalla. Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day17.6.2024
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days17.6.2024
1590 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Vaatimusmäärittely

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days17.6.2024
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective planning interval execution, according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. What skills do you need to deliver value in ...
Helsinki Classroom
2 days27.6.2024
1195 €OR
1.9 training card days
GO!Guaranteed!