FrontpageInformation security managementTietoturvallisuuden hallinta

Tietoturvallisuuden hallinta

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan.

Yrityksissä yhä kattavammin joudutaan pohtimaan tietoturvan merkitystä organisaation toiminnassa. Varsin usein tällöin keskitytään ratkaisuihin, joilla pyritään parantamaan teknistä tietoturvaa unohtaen, että varsinaisesti tietoturvallisuuteen vaikuttavat hyvin monet tekijät alkaen organisaatiossa työskentelevistä ihmisistä ja heidän työtavoistaan.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

3 päivää


Price

1990 €

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joiden täytyy muodostaa kokonaiskuva tietoturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja pystyä tunnistamaan keskeisimmät teknisen tietoturvan tekijät.

Tietoturvallisuuden hallinta -kurssin sisältö

1. päivä

Johdantoa tietoturvallisuuteen

 • Tietoturvallisuuden määrittely
 • Tietoturvastrategian ja –politiikan luonti
 • Miten tietoturvapolitiikka syntyy politiikka ISO/IEC 27002 mukaan
 • tietoturvapolitiikan sisältöä, esimerkki

Tietoturvallisuuden tavoitteet

Riskienhallinta

 • Riskinhallinnan perusteet
 • Riskien tunnistaminen
 • Riskien käsittely
 • Riskianalyysi

Standardit ja menettelyt, erit. ISO/IEC 27000-sarja

 • Standardien käytännön merkitys
 • Arkkitehtuurin kehitysprosessi
 • ITIL Security Management -prosessit ja menetelmät
 • Hallintaprosessit
 • Kriteeristöt (Katakri, PiTuKri jne.)
 • Lainsäädäntö ja tietoturvallisuus 
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista
 • Juridinen vastuu
 • Tietorikokset Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Liikesalaisuusdirektiivi
 • Väärinkäytösten ilmoitusdirektiivi (whistleblowing)
 • Tiedustelulaki Tiedonhallintalaki
 • Mitä on tietotekniikkaoikeus?

2. päivä

Tietoturvatietoisuus ja koulutus

Kulttuurierot

 • Koulutuksen kohdentaminen
 • Koulutuksen sisällöistä
 • Uudet henkilöt ja vakituinen henkilökunta
 • Tietoturvallisuuden ohjeista

Jatkuvuuden suunnittelu

 • Terminologiaa
 • Standardeista, ISO/IEC 22301
 • Laajuus ja suunnittelu
 • Liiketoimintavaikutukset
 • Tietojärjestelmien priorisointi
 • Käyttövarmuus
 • Toipumissuunnitelma ja sen sisältö

Tietoturvaloukkaukset

 • Loukkauksiin varautuminen
 • Valmistautuminen
 • Tietojärjestelmien testaus
 • Hyökkäyksen havaitseminen ja tunnistus
 • Loukkauksen käsittely

Tietoturvan hallinta ja organisointi

Tietoturvan tason arviointi

 • Katselmoinnit
 • Tason arviointi
 • Testaus arvioinnin osana
 • Arvioinnin kohteet

Välineitä tietoturvapolitiikan toteuttamiseksi

Tiedon luokittelu

 • Tiedon ja dokumenttien käsittely
 • Tiedon elinkaaresta
 • Tietojen varmistus

Henkilöstö ja luottamuksellisuus

Työsuhteen prosesseista

3. päivä

Tekninen tietoturva

 • Pääsynhallinta
 • Käyttäjien ympäristöt
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta
 • Käyttäjien tunnistaminen (salasanat, biometriikka jne.)
 • Laitteistojen turvaaminen
 • Liiketoimintakriittiset ja kaupalliset sovellukset
 • Räätälöidyt ohjelmistot
 • Ohjelmistokehitys
 • Sähköinen kaupankäynti
 • Neuvottelu- ja kokousjärjestelmät

Verkon tietoturva

 • Palomuurit
 • Salaus
 • Sähköinen allekirjoitus
 • VPN
 • Tiedon salaus
 • Fyysinen tietoturva

Haittaohjelmien torjunta

Rakenteellinen tietoturva

 • Kehäsuojaus
 • Vahingot ja tietoturva
 • Erilaisista hälytysjärjestelmistä

Taistelu verkkorikollisuutta vastaan

 • Ilmenemismuotoja
 • Torjunta
 • Yhteenveto

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: