FrontpageProgramming languagesPython-ohjelmointi

Python-ohjelmointi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen.

Python on yksinkertainen, mutta äärimmäisen ilmaisukykyinen ohjelmointikieli. Pythonia käytetään yleiskielenä normaalissa ohjelmoinnissa, mutta se sopii myös esimerkiksi pienten apuskriptien tekemiseen ja dynaamisten Web-sivujen toteutukseen. Lisäksi sitä käytetään yleisesti testausautomaatiossa.

Kurssilla käsitellään Pythonin vahvuuksia eri ongelma-alueilla ja erityisesti olio-ohjelmoinnin tuomia etuja. Kurssiin sisältyy paljon eri tasoisia ohjelmointiharjoituksia, jotka soveltuvat sekä aloitteleville että hieman edistyneemmille Python ohjelmoijille.


Location

Helsinki


Training formats

Remote
Classroom


Duration

3 päivää


Price

1990 €

Kohderyhmä

Kurssilla käydään läpi kaikki modernin Python 3 ohjelmointikielen perusrakenteet ja miten niitä on kielessä tarkoitettu käytettävän. Ohjelmoinnin peruskäsitteet oletetaan tunnetuksi – ohjelmoinnin opetteluun ilman aikaisempaa kokemusta suosittelemme kurssia
Ohjelmallinen ajattelu ja Python perusteet, jossa käytetään myös Pythonia.

Esitiedot

Ohjelmoinnin peruskäsitteet jollakin ohjelmointikielellä.

Python-ohjelmointi -kurssin sisältö

1. päivä

Python kielenä

 • Pythonin tausta ja versiot
 • Kielen rakenne ja osat
 • Kehitysympäristöt
 • Python tulkki
 • Omat ohjelmat ja valmiit kirjastot

Ohjelmien perusteet

 • Koodin muotoilu
 • Muuttujien määrittely ja käyttö
 • Perustietotyypit
 • Merkkijonot
 • Tyypinmuunnokset

Syötteet ja tulosteet

 • Tekstin tulostus
 • Tekstin muotoilu

Kontrollirakenteet

 • Ehtolauseet
 • Silmukkalauseet

Aliohjelmat ja moduulit

 • Aliohjelmien toteutus
 • Parametrien välitys
 • Lambda-lausekkeet
 • Omien moduulien ja pakettien teko

Tietorakenteet

 • Valmiit kokoelmaluokat
 • Listat ja muut peräkkäisrakenteet
 • Dictionary assosiatiivisena rakenteena
 • Tietorakenteiden käyttö
 • Katsaus muihin rakenteisiin
 • Generaattorit

2. päivä

Tietorakenteet jatkuvat…

Olio-ohjelmointi

 • Python luokat
 • Omien luokkien toteutus
 • Olio- ja luokkamuuttujat
 • Metodit
 • Periytyminen
 • Kantaluokan jäsenten kutsu
 • Moniperintä

3. päivä

Virhekäsittely

 • Virhekäsittely
 • Poikkeusten hallinta
 • Poikkeusluokat
 • Poikkeusten nostaminen

Tiedostokäsittely

 • Tiedostojen käsittely
 • Lukeminen ja kirjoittaminen
 • Tiedon sarjallistaminen

Standardikirjasto

 • Yleisimmät kaytetyt moduulit: os, sys, shutil, math, ...
 • Moduulien dokumentaatio
 • Moduulien käyttö

Internet-ohjelmointi

 • HTTP rajapintojen käyttö
 • Rajapintatiedon käsittely (JSON, XML)
 • Pistokkeet / Socket alin taso
 • Palvelimet (TCP/IP, HTTP)

Datan käsittelyä

 • CSV
 • Määrämuotoin tekstitiedosto
 • Epämääräinen data (HTML)
 • Tietokannat
 • Säännönmukaiset lausekkeet (regexp)

Käyttöliittymät

 • Graafiset käyttöliittymät: TKInter ja muut
 • Grafiikka ja pelit: Pygame

Tehokkuuskysymykset

 • Suorituskyky
 • Optimointi
 • Profilointi

Python 2 ja Python 3

 • Yhteenveto eroista
 • Kumpi versio vai onnistuuko yhdessä

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

Kouluttajan asiantuntemus ja opetustyyli opetettavasta kielestä on erittäin hyvä.

Pidin siitä,että luento-omainen opetus keskeytettiin harjoituksin sopivin väliajoin.

Hyvin järjestetty ja suunniteltu koulutus.

Kouluttaja hallitsi aiheen hyvin.

Riittävästi harjoitustehtäviä ja niihin saatiin esimerkki toteutukset.

You might be interested in these courses: