Programming languages training

Coding training for all.

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 21.-23.5.
24.-25.10.
12.-13.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Remote
Classroom
3 days 27.-29.5.
2.-4.9.
11.-13.11.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 
Helsinki Remote
Classroom
2 days 3.-4.6.
3.-4.10.
10.-11.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

HTML ja CSS -peruskurssi

Koulutuksessa käymme läpi perustiedot HTML ja CSS web-standardeista sekä opettelemme taidot niiden oikeaoppiseen käyttämiseen dokumentin rakenteen ja ulkoasun luojana. Koulutuksen jälkeen osaat HTML- ja CSS-kielen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 4.-5.6.
14.-15.10.
1590 €OR
2 training card days

C++ -jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen edistynyttä soveltamista. C++-jatkokurssilla syvennytään kielen edistyneiden ominaisuuksien tehokkaaseen ja järkevään käyttöön.STL:n innovatiivinen ajatus kytkeä algoritmit ja tietorakenteet toisiinsa vakiorajapinnan kautta mahdollistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 10.-11.6.
7.-8.11.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Python advanced

Python is one of the most popular programming languages of today. It is very easy to pick up, but as many other scripting languages there ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 10.-11.6.
23.-24.9.
2.-3.12.
1590 €OR
2 training card days

Java EE Testaus

Sovelluskehittäjän toteuttama testikoodi ja testaus on olennainen osa modernia sovelluskehitystä. Java/Jakarta EE sovellusten testaaminen on oma taitonsa, esimerkiksi sovelluspalvelimesta, tietokantayhteyksistä ja muista integraatioista johtuen. Tämä 2 ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 17.-18.6.
1590 €OR
2 training card days

Spring Boot testaus

Testaus on olennainen osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä ja jokaisen Java-kehittäjän voikin katsoa osaavan testauksen perusteet. Jos olet, tai olet jatkossa, Spring Boot projektissa, niin hyvälläkin JUnit ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 17.6.
890 €OR
1 training card day

Testauksen perusteet Javalla

Testaus on olennainen osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä. Testauksen perusteet Javalla -koulutus käy läpi yleisimmät testauskirjastot/kehykset: JUnit (kurssilla käytössä versio 5, eli Jupiter), Hamcrest ja Mockito. Lisäksi koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 17.6.
890 €OR
1 training card day

HTML5, CSS3 ja JavaScript

Koulutuksessa opit käyttämään HTML5:n, CSS3:n ja JavaScriptin viimeisiä versioita oikeaoppisella tavalla. Lisäksi saat hyvän yleiskuvan tuoreimpien tekniikoiden tarjoamista mahdollisuuksista selainpohjaista ratkaisua toteutettaessa. Viimeisten vuosien aikana web-tekniikoiden evoluutio ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 26.-28.8.
23.-25.10.
1990 €OR
3 training card days

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Classroom
Remote
5 days 2.-6.9.
1990 €OR
4.5 training card days

Frontend development

Frontend -ohjelmistokehitys on olennainen osa nykyaikaista web-suunnittelua ja -kehitystä, joka keskittyy verkkosivujen ja -sovellusten käyttöliittymän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Frontend Development -koulutuksessa opit kattavasti frontend-kehityksen perusteet, siihen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 2.-3.9.
4.-5.11.
1590 €OR
2 training card days

C# and .NET Framework programming

C#-programming language especially developed for .NET-programming.  The language has many similarities to C++ and Java.
Helsinki Classroom
Remote
3 days 16.-18.9.
13.-15.11.
1990 €OR
3 training card days

C++ -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen perussoveltamista. C++-ohjelmoinnin harjoituspainotteisella kurssilla osallistuja oppii C++-kielisen ohjelmankehityksen perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tehdä oliopohjaisia perussovelluksia ja on tietoinen olio-ohjelmoinnin tuomista ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 18.-20.9.
1990 €OR
3 training card days

Kotlin-ohjelmointiNew!

Kotlin on JetBrainsin kehittämä moderni ohjelmointikieli, joka toimii Java Virtual Machine (JVM) -alustalla. Kotlinin ensisijainen tavoite on tarjota ilmaisuvoimaisempi, modernimpi ja turvallisempi tapa toteuttaa koodia ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 19.-20.9.
1590 €OR
2 training card days

JavaScript-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi teorian ja harjoitusten avulla yleisimmät JavaScriptin käyttökohteet web-sivuilla, kuten lomaketietojen tarkistus, tilan hallinta sekä erilaisia käyttöliittymän tehostamiskeinoja. JavaScript on käytetyin skriptikieli web-sivujen yhteydessä. Sitä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 23.-24.9.
25.-26.11.
1590 €OR
2 training card days

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitysNew!

Android Kotlin ja Jetpack Compose-sovelluskehitys koulutuksesta saat kattavat perustiedot moderniin Android-sovelluskehitykseen. Kurssin teoria käydään läpi teoria- ja demosessioina, minkä jälkeen tehdään aiheisiin liittyviä käytännön ohjelmointiharjoituksia.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 3.-4.10.
1590 €OR
2 training card days

PHP-ohjelmointi

Koulutuksessa käymme läpi PHP-ohjelmointia. Koulutuksen käytyäsi osaat monin tavoin liittää dynaamisesti generoitavia osia staattisiin sivuihin. Osaat myös käsitellä lomakkeita, luoda tietokantayhteyden ja cookiet ovat tuttuja. PHP ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 1.11.
890 €OR
1 training card day

HTML perusteet

Web-sivuston ja -sovelluksen käyttöliittymä rakennetaan yleisimmin web-standardien varaan. Yksi tärkeimmistä web-standardeista selainkäyttöliittymän kannalta on HTML (Hypertext Markup Language), joka toimii dokumentin rakenteen kuvaajana HTML-koodin lukutaidoista on ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 2.12.
890 €OR
1 training card day

The basics of RustNew!

Do you want to create applications that are fast, scalable and bug-free? In this hands-on course, we go through the basics of Rust so you ...
  Remote
2 days
1590 €OR
2 training card days

Programming languages

Get to grips with programming languages! Want to learn a new programming language? Or deepen your knowledge of an existing language? At Tietur, we know how important coding is in everyday life, and we have invested in the versatility of our coding courses.

Beginners, experts and specialists, welcome!

Learn more about Programming languages