FrontpageC ja C++C++ -ohjelmointi

C++ -ohjelmointi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen perussoveltamista. C++-ohjelmoinnin harjoituspainotteisella kurssilla osallistuja oppii C++-kielisen ohjelmankehityksen perusteet.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa tehdä oliopohjaisia perussovelluksia ja on tietoinen olio-ohjelmoinnin tuomista eduista.

C++-kielen suosio on edelleen mittava. Yhtenä tärkeimpänä syynä on laadukkaiden graafisten luokkakirjastojen kypsyminen ja niitä tukevien ohjelmointiympäristöjen kehittyminen. C++ laajentaa C-kieltä mahdollistaen nykyaikaisten ohjelmointitekniikoiden, kuten olio-ohjelmoinnin ja geneerisen ohjelmoinnin hyödyntämisen myös suurta tehokkuutta vaativissa sovelluksissa, niin suurkoneissa kuin sulautetuissa järjestelmissäkin.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

3 days


Price

1990 €

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ohjelmankehittäjille, jotka siirtyvät C++:n käyttöön.

Esitiedot

Kurssi edellyttää aikaisempaa ohjelmointikokemusta C-pohjaisella kielellä.

C++ -ohjelmointi -kurssin sisältö

1. päivä

Johdatus C++ kieleen ja olio-ohjelmointiin

 •  Luokka, olio, metodi, attribuutti
 •  Kapselointi, periytyminen, monimuotoisuus
 •  C++-kielen tarjoamat ohjelmointimekanismit

Luokkien perusteet

 • luokan määrittely
 • Attribuuttien ja metodien määrittely
 • Automaattiset ja dynaamiset oliot
 • Viestin lähetys oliolle
 • Konstruktorit ja destruktorit

Aliohjelmapiirteet

 • const- ja inline-aliohjelmat
 • Uudelleenmäärittely
 • Parametrien oletusarvot
 • Viittausparametrit

Luokkakohtaiset static-jäsenet

 • Tietojäsenet ja metodit

2. päivä

Operaattorien uudelleenmäärittely

 • Uudelleenmääriteltävät operaattorit
 • Uudelleenmäärittely jäsenfunktioissa
 • Yksi- ja kaksioperandiset operaattorit
 • Tyyppimuunnokset

Periytyminen

 • Yli- ja aliluokat 
 • Näkyvyyssäännöt ja periytymistavat
 • Periytyvät ja periytymättömät metodit
 • Kutsutun metodin etsintä periytymisessä

Polymorfismi

 • Dynaaminen sidonta
 • Virtuaaliset metodit 
 • Metodin etsintä polymorfisissa luokissa
 • Abstraktit kantaluokat

3. päivä
Luokkahierarkioiden modifiointi ja ylläpito

 • Uusien metodien / ominaisuuksien lisäys
 • Olemassaolevien piirteiden korvaaminen
 • Moniperiytyminen
 • Toteutustavan periytyminen

Muistinhallinta

 • Muistityypit
 • Dynaaminen muistinkäsittely
 • Dynaamiset taulukot
 • Sudenkuopat

Mallit

 • Aliohjelmamallit
 • Luokkamallit

Tietovirrat

 • iostream-kirjasto
 • Tiedostot

Poikkeuskäsittely 

 • Poikkeukäsittelyn anatomia
 • try-catch-throw-rakenne

Johdanto kehittyneisiin piirteisiin

 • Ajonaikainen tyyppitarkistus
 • RTTI-tyyppimuunnokset
 • Nimiavaruus

STL-kirjasto

 • Perusperiaatteet
 • STL:n valmiit tietorakenteet

Suunnittelumallit

 • Oliopohjaisten sovellusten suunnittelu
 • Model View Controller (MVC)

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

You might be interested in these courses: