C++ -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen perussoveltamista. C++-ohjelmoinnin harjoituspainotteisella kurssilla osallistuja oppii C++-kielisen ohjelmankehityksen perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tehdä oliopohjaisia perussovelluksia ja on tietoinen olio-ohjelmoinnin tuomista ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 18.-20.9.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 3.-4.10.
10.-11.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

C++ -jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen edistynyttä soveltamista. C++-jatkokurssilla syvennytään kielen edistyneiden ominaisuuksien tehokkaaseen ja järkevään käyttöön.STL:n innovatiivinen ajatus kytkeä algoritmit ja tietorakenteet toisiinsa vakiorajapinnan kautta mahdollistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 7.-8.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Secure Coding in C and C++

Your application written in C or C++ works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days
2250 €OR
3 training card days

C ja C++

Tieturi tarjoaa C -kielikoulutusta nykyaikaisten ohjelmointitekniikoiden, kuten olio-ohjelmoinnin ja geneerisen ohjelmoinnin hyödyntämiseen. C -kieli sopii tehokkuutta vaativien sovelluksien hallintaan sekä suurkoneissa että sulautetuissa järjestelmissä.

C -kielen etuna on laadukkaiden graafisten luokkakirjastojen kypsyminen ja niitä tukevien ohjelmointiympäristöjen kehittyminen. C++:lla on kirjoitettu suuri osa maailman käyttöjärjestelmä-, laiteohjain-, ohjelmisto-, sulautettu järjestelmä-, verkko- ja peliohjelmista.