Software development trainings

Do something with character – train to become an expert software developer

SharePoint käytön aloittaminen

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat aloittamassa SharePointin kanssa työskentelyä tai ovat osallistumassa SharePointin käyttöönottoprojektiin. Kurssi antaa kuvan siitä millaisia tehtäviä kuuluu organisaation SharePoint-työtilojen tai ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 20.5.
20.9.
22.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Remote
Classroom
4 days 21.-24.5.
24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 21.-23.5.
24.-25.10.
12.-13.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki
Classroom
Remote
3 days 27.-29.5.
5.-7.6.
11.-13.9.
28.-30.10.
9.-11.12.
Show all
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Remote
Classroom
3 days 27.-29.5.
2.-4.9.
11.-13.11.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Spring Boot Development

Spring Framework is one of the most used frameworks in Java. Spring Boot is "an opionated way" of using Spring Framework the way Spring is ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 27.-29.5.
1990 €OR
3 training card days

Muutosjohtamisen perusteetNew!

Koulutuksessa perehdymme erityisesti tietojärjestelmien käyttöönottojen näkökulmasta muutoksen johtamiseen ja ihmiseen muutoksessa. Opit, mitä muutakin onnistuneessa käyttöönotossa ja työtapojen jalkautuksessa tulee huomioida kuin käyttäjien kouluttaminen. Ymmärrät muutoksen ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 days 27.5.
23.9.
25.11.
495 €OR
0.5 training card days

Käyttöönoton toteutus ja menetelmätNew!

Koulutus perehdyttää muutosjohtamisen eri menetelmiin ja käyttöönottojen toteutustapoihin käytännössä. Käsittelemme tutkimukseen perustuvia muutosta edistäviä tekijöitä ja käytäntöjä. Menetelmistä tutustumme mm. pilotointiin, champions-verkostoon, task force -toimintaan sekä kokeiluihin. Koulutuksesta ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 days 27.5.
23.9.
25.11.
OR
0.5 training card days

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 
Helsinki Remote
Classroom
2 days 3.-4.6.
3.-4.10.
10.-11.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Verkkosivujen saavutettavuusNew!

Verkkosivut ja -palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa julkiselle sektorille ja osalle yksityisiä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.6.
890 €

HTML ja CSS -peruskurssi

Koulutuksessa käymme läpi perustiedot HTML ja CSS web-standardeista sekä opettelemme taidot niiden oikeaoppiseen käyttämiseen dokumentin rakenteen ja ulkoasun luojana. Koulutuksen jälkeen osaat HTML- ja CSS-kielen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 4.-5.6.
14.-15.10.
1590 €OR
2 training card days

Saavutettavan verkkopalvelun tekniikatNew!

Saavutettavan verkkopalvelun ydin on teknisesti oikein toteutettu sivusto, jossa HTML-merkkaus on tehty oikein tukemaan myös avustavia tekniikoita. Tällä kurssilla opitaan ymmärtämään saavutettavuuden tekniset vaatimukset, sivujen rakenteen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 5.6.
890 €

Azure OpenAI

Ota nyt viimeisin tekoäly haltuun ja opi hyödyntämään sitä yrityksesi toiminnassa Azure OpenAI Servicen avulla. Azure OpenAI Service on pilvipalvelu, joka tarjoaa pääsyn OpenAI:n tekoälyominaisuuksiin Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 6.-7.6.
16.-17.9.
31.10.-1.11.
1590 €OR
2 training card days

Muutosviestintä käyttöönoton tukenaNew!

Muutos ei onnistu ilman viestintää. Viestintä taustoittaa muutosta informoimalla faktat. Viestintä vaikuttaa ja toteuttaa: se sitouttaa, houkuttelee ja motivoi kertomalla hyödyt. Viestintä keskusteluttaa ja fasilitoi ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 days 6.6.
4.10.
4.12.
495 €OR
0.5 training card days

C++ -jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen edistynyttä soveltamista. C++-jatkokurssilla syvennytään kielen edistyneiden ominaisuuksien tehokkaaseen ja järkevään käyttöön.STL:n innovatiivinen ajatus kytkeä algoritmit ja tietorakenteet toisiinsa vakiorajapinnan kautta mahdollistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 10.-11.6.
7.-8.11.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Containers and the Basics of Docker

Containers are one of the hottest technologies in software development in recent years, andDocker is by far the most popular tool. Containers enable leaner development ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 10.6.
23.8.
25.10.
13.12.
890 €OR
1 training card day

Python advanced

Python is one of the most popular programming languages of today. It is very easy to pick up, but as many other scripting languages there ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 10.-11.6.
23.-24.9.
2.-3.12.
1590 €OR
2 training card days

Developing on AWS

This course teaches experienced developers how to programmatically interact with AWS services to build web solutions. It guides you through a high-level architectural discussion on ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 10.-12.6.
18.-20.9.
20.-22.11.
1990 €OR
4 training card days

SharePoint intranet-alustana

Tämä kurssi sopii sinulle, jonka tarkoituksena on luoda yrityksen intranet Microsoft 365 -ympäristön SharePoint-alustalle tai joka ylläpidät SharePoint-intraa, joka on rakennettu SharePointin viestintäsivustoilla. Kurssilla opit myös, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 13.-14.6.
26.-27.8.
24.-25.10.
12.-13.12.
1590 €OR
2 training card days

Kontitettujen sovellusten hallinta Kubernetes-ympäristössäNew!

Kubernetes on yksi nykyaikaisen ohjelmistokehityksen käytetyimpiä tekniikoita sovellusten hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Konttiteknologian suosion räjähdysmäisen kasvun myötä Kubernetes on kehittynyt alan johtavaksi teknologiaksi sovellusten orkestroinnissa. Se ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 14.6.
20.9.
22.11.
890 €OR
1 training card day

Software development

Software development is one of the most sought-after talents currently. Talk of a shortage of coders will not let up, and the industry is in a state of constant flux, which means that new developers with updated skills are in high demand.

Our training will teach you efficient working methods and the ability to produce quality code. You will be trained by an experienced software development pro, whose tips will allow you to learn new things quickly and expand on your skill set. We can help you whether you want to learn a completely new language or hone your current skills.

Learn more about Software development