Software development trainings

Do something with character – train to become an expert software developer

The Real Git

Have you ever wondered why some people tell you to pull and others to fetch? Have youever tried to rebase without really understanding what you're ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 1.12.
29.1.
22.3.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

HTML perusteet

Web-sivuston ja -sovelluksen käyttöliittymä rakennetaan yleisimmin web-standardien varaan. Yksi tärkeimmistä web-standardeista selainkäyttöliittymän kannalta on HTML (Hypertext Markup Language), joka toimii dokumentin rakenteen kuvaajana HTML-koodin lukutaidoista on ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 11.12.
24.5.
890 €OR
1 training card day

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 11.-14.12.
13.-16.2.
21.-24.5.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Guaranteed!

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 
Helsinki Classroom
Remote
2 days 12.-13.12.
11.-12.3.
3.-4.6.
1590 €OR
2 training card days

SharePoint käytön aloittaminen

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat aloittamassa SharePointin kanssa työskentelyä tai ovat osallistumassa SharePointin käyttöönottoprojektiin. Kurssi antaa kuvan siitä millaisia tehtäviä kuuluu organisaation SharePoint-työtilojen tai ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 15.12.
1.3.
27.5.
890 €OR
1 training card day

Containers and the Basics of Docker

Containers are one of the hottest technologies in software development in recent years, andDocker is by far the most popular tool. Containers enable leaner development ...
Helsinki Remote
Classroom
1 päivä 15.12.
16.2.
15.4.
10.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

SharePoint intranet-alustana

Tämä kurssi sopii sinulle, jonka tarkoituksena on luoda yrityksen intranet Microsoft 365 -ympäristön SharePoint-alustalle tai joka ylläpidät SharePoint-intraa, joka on rakennettu SharePointin viestintäsivustoilla. Kurssilla opit myös, ...
Helsinki Remote
Classroom
2 days 18.-19.12.
31.1.-1.2.
24.-25.4.
13.-14.6.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Java EE Testaus

Sovelluskehittäjän toteuttama testikoodi ja testaus on olennainen osa modernia sovelluskehitystä. Java/Jakarta EE sovellusten testaaminen on oma taitonsa, esimerkiksi sovelluspalvelimesta, tietokantayhteyksistä ja muista integraatioista johtuen. Tämä 2 ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 18.-19.12.
18.-19.3.
17.-18.6.
1590 €OR
2 training card days

Spring Boot testaus

Testaus on olennainen osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä ja jokaisen Java-kehittäjän voikin katsoa osaavan testauksen perusteet. Jos olet, tai olet jatkossa, Spring Boot projektissa, niin hyvälläkin JUnit ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 18.12.
18.3.
17.6.
890 €OR
1 training card day

Testauksen perusteet Javalla

Testaus on olennainen osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä. Testauksen perusteet Javalla -koulutus käy läpi yleisimmät testauskirjastot/kehykset: JUnit (kurssilla käytössä versio 5, eli Jupiter), Hamcrest ja Mockito. Lisäksi koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 18.12.
18.3.
17.6.
890 €OR
1 training card day

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement ...
Helsinki Remote
Classroom
5 days 18.-22.12.
22.-26.4.
1990 €OR
4.5 training card days

ReactJS-ohjelmointi

Koulutuksessa käymme läpi ReactJS:n toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen hallitset React perusteet ja tiedät miten hyödyntää toiminteita käytännön kehitystyössä. ReactJS on alun perin Facebookin kehittämä kirjasto selainsovellusten ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 20.-21.12.
30.-31.1.
18.-19.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 15.-17.1.
13.-15.3.
15.-17.5.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitysNew!

Android Kotlin ja Jetpack Compose-sovelluskehitys koulutuksesta saat kattavat perustiedot moderniin Android-sovelluskehitykseen. Kurssin teoria käydään läpi teoria- ja demosessioina, minkä jälkeen tehdään aiheisiin liittyviä käytännön ohjelmointiharjoituksia.
Helsinki Classroom
Remote
2 days 15.-16.1.
8.-9.4.
1590 €OR
2 training card days

Automate with Ansible

This course focuses on one of the most popular IT automation tools at the moment: Ansible. Ansible is an efficient easy-to-learn general IT automation tool ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 24.-25.1.
1550 €OR
2 training card days

Java 17 uudet piirteet

Java 17 uudet piirteet verrattuna versioon 11. Versioiden muuttuessa tulee aina muutoksia, usein parempaan. Tämä päivän koulutus käy nopeasti ja käytännönläheisesti läpi tärkeimmät muutokset, kun ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 25.-26.1.
25.-26.4.
890 €OR
1 training card day

Ohjelmallinen ajattelu ja Python perusteet

Koulutuksessa käydään läpi perusperiaatteita mitä ohjelmointi on. Miten tietokone toimii? Miten ohjelmia suoritetaan? Mikä on ohjelmointikieli ja miten sitä käytetään? Harjoitukset ja esimerkit tehdään modernilla ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 29.-30.1.
22.-23.4.
1590 €OR
2 training card days

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 5.-7.2.
11.-13.3.
27.-29.5.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Java EE -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin (eli JakartaEE) yleiskuva sekä opiskellaan vähintään perusteet yleisimmistä alustalla käytettävistä tekniikoista. Kurssilainen oppii käytännössä, miten laajahko JavaEE-sovellus rakentuu ja miten eri ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 5.-7.2.
8.-10.4.
1990 €OR
3 training card days

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI ServiceNew!

Azure OpenAI Service provides access to OpenAI's powerful large language models such as GPT; the model behind the popular ChatGPT service. These models enable various ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 5.2.
22.4.
800 €OR
1.7 training card days

Software development

Software development is one of the most sought-after talents currently. Talk of a shortage of coders will not let up, and the industry is in a state of constant flux, which means that new developers with updated skills are in high demand.

Our training will teach you efficient working methods and the ability to produce quality code. You will be trained by an experienced software development pro, whose tips will allow you to learn new things quickly and expand on your skill set. We can help you whether you want to learn a completely new language or hone your current skills.

Learn more about Software development