FrontpagePublishing systems (CMS)SharePoint intranet-alustana

SharePoint intranet-alustana

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Tämä kurssi sopii sinulle, jonka tarkoituksena on luoda yrityksen intranet Office 365 -ympäristön SharePoint-alustalle tai joka ylläpidät SharePoint-intraa, joka on rakennettu SharePointin viestintäsivustoilla.

Kurssilla opit myös, miten muita Office 365 -alustan työkaluja kuten SharePoint-työtiloja, Yammeria ja Teamsia voi käyttää organisaation sisäisen viestinnän ja ryhmätyön tehostamiseen. 


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

2 days


Price

1590 €

Kohderyhmä

Tämä kurssi sopii sinulle, jonka tarkoituksena on luoda yrityksen intranet Office 365 -ympäristön SharePoint-alustalle tai joka ylläpidät SharePoint-intraa, joka on rakennettu SharePointin viestintäsivustoilla.

Kurssilla opit myös, miten muita Office 365 -alustan työkaluja kuten SharePoint-työtiloja, Yammeria ja Teamsia voi käyttää organisaation sisäisen viestinnän ja ryhmätyön tehostamiseen.

SharePoint intranet-alustana

1. päivä: SharePoint-intranet-alustana

Microsoft SharePoint -katsaus

 • Mikä on SharePointin rooli Office 365 maailmassa?
 • SharePoint-sivuston käyttökatsaus: mitä SharePoint on ja mitä sillä tehdään & milloin sitä kannattaa käyttää.

SharePointin rakenne

 • Sivustot ja keskusssivustot (Hub site)
 • Sisältö sivuina, kirjastoina ja luetteloina
 • Klassinen vs. moderni sivusto

Viestintäsivustot intranet-alustana

 • Viestintäsivuston rakenne
 • Intranetin koostaminen viestintäsivustojen avulla: parhaat ratkaisut eri kokoisille intraneteille
 • Viestintäsivustojen ominaisuudet
 • Ulkoasun muokkaus
 • Esimerkkejä intraneteista

Sivujen muokkaus

 • Sivujen ulkoasun muokkaaminen verkko-osien eli web-partien avulla
 • Tiedon tuonti sivulle ja erilaisten verkko-osien hyödyntäminen
 • Verkko-osien ominaisuudet ja asetukset
 • Omien mallipohjien rakentaminen ja hallinta

Uutisointi intranetissa

 • Uutisten toiminnallisuudet
 • Parhaat ratkaisut uutisten luokitteluun

Videoiden julkaisu intranetissa

 • Videoiden tallennus Office 365 Streamiin
 • Vidoiden näyttäminen intrassa

Dokumentit intranetissa

 • Tallennusrakenteen suunnittelu
 • Kirjaston luonti ja asetukset
 • Asiakirjan hallinta kirjastossa
 • Kirjaston metatiedot eli sarakkeet
 • Kirjaston näkymien hallinta, lajittelu ja suodatus
 • Kansioiden käyttäminen kirjastossa
 • Versionhallinta ja muut oleelliset ominaisuudet

2. päivä – Haku, yhteisöllinen viestintä ja työryhmätyöskententely

Luetteloiden käyttö SharePoint-työtiloissa

 • Luetteloiden luonti ja yleiset asetukset
 • Oman luettelon luonti ja hallinta
 • Luettelon näkymien hallinta

Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet

 • Käyttäjäryhmien hallinta
 • Käyttöoikeuksien periytyminen ja periytyminen katkaiseminen
 • Käyttöoikeuksien määrittäminen: oikeuksien lisäys, muokkaaminen ja poistaminen sivustolle/kirjastolle

Office 365-palvelun hakuominaisuudet ja käyttäjien omat profiilit

 • Eri tavat käyttää hakua Office 365 -ympärisössä
 • Henkilöhaku intrassa
 • Käyttäjien omat profiilit
 • Hakuun pohjautuvien verkko-osien (Korostettu sisältö) käyttö ja hyödyntäminen sivuston sisällä

Viva Connections

 • Home Site:n asettaminen
 • Dashboard ja Feed -verkko-osat

Yhteisöllinen viestintä intranetin rinnalla

 • Yammer tai Teams sisäisenä somekanavana
 • Parhaat ryhmät organisaation yhteisölliseen viestintään
 • Mikä on intranetin ja Yammerin tai Teamsin välinen suhde?

Ryhmätyöskentely Office-365-alustassa

 • O365-ryhmien ymmärtäminen
 • Teams ryhmätyöskentelyssä
 • SharePoint ryhmätyöskentelyssä
 • Muut ryhmätyökalut: Planner ja OneNote

Käytön seuraaminen

 • Intranetin analytiikka
 • Teamsin analytiikka
 • Työtilojen analytiikka
 • Office 365-ympäristön analytiikka Admin-käytttäjille

Katsaus hallintakeskuksiin

 • Mitä SharePoint hallintakeskuksessa on ja mitkä ovat oleellisimmat ominaisuudet
 • Työryhmäsivuston jakamisasetukset organisaation ulkopuolisille käyttäjille
 • Teams-hallintakeskuksen oleellisimmat ominaisuudet

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

Suurkiitokset kouluttajalle keskustelevasta ja kannustavasta koulutuksesta, joka antoi eväitä eteenpäin.

You might be interested in these courses: