Ohjelmistokehitys

Kehity ohjelmistokehityksen taituriksi.

ReactJS-ohjelmointi

Koulutuksessa käymme läpi ReactJS:n toimintaperiaatteet. Koulutuksen jälkeen hallitset React perusteet ja tiedät miten hyödyntää toiminteita käytännön kehitystyössä. ReactJS on alun perin Facebookin kehittämä kirjasto selainsovellusten käyttöliittymän ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 17.-18.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

JavaScript-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi teorian ja harjoitusten avulla yleisimmät JavaScriptin käyttökohteet web-sivuilla, kuten lomaketietojen tarkistus, tilan hallinta sekä erilaisia käyttöliittymän tehostamiskeinoja. JavaScript on käytetyin skriptikieli web-sivujen yhteydessä. Sitä ...
Helsinki Classroom
2 päivää 25.-26.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Java 17 uudet piirteet

Java 17 uudet piirteet verrattuna versioon 11. Versioiden muuttuessa tulee aina muutoksia, usein parempaan. Tämä päivän koulutus käy nopeasti ja käytännönläheisesti läpi tärkeimmät muutokset, kun ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 26.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Frontend development

Frontend -ohjelmistokehitys on olennainen osa nykyaikaista web-suunnittelua ja -kehitystä, joka keskittyy verkkosivujen ja -sovellusten käyttöliittymän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Frontend Development -koulutuksessa opit kattavasti frontend-kehityksen perusteet, siihen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 2.-3.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Java EE REST palvelut

Jakarta/Java EE on Javan palvelinohjelmointi kehys. REST on nykyisin yleisin ohjelmistojen kommunikointitapa, erityisesti Web-ympäristössä.
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Ryhmätyö Microsoft 365 -ympäristössä ja Microsoft 365 CopilotUusi!

Koulutuspäivän aikana opit parhaat käytännöt siihen, miten organisaation tiimityö ja sisäinen kommunikaatio kannattaa rakentaa Microsoft 365 -ympäristön tarjoamilla työkaluilla sekä millaisia mahdollisuuksia Microsoft 365 Copilot ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.5.
24.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

The basics of RustUusi!

Do you want to create applications that are fast, scalable and bug-free? In this hands-on course, we go through the basics of Rust so you ...
  Remote
2 päivää 6.-7.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Java-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään Java-ohjelmoinnin perusteet perusteellisesti läpi. Koulutuksen jälkeen hallussa ovat soveltuvat perustiedot, joiden omaksumisen jälkeen voidaan lähteä laajentamaan osaamistaan sille Javan osa-alueelle, jota projekti edellyttää. ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 13.-15.5.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

C# ja .NET Framework -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi .NET-arkkitehtuurin sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen C#-ohjelmointikielellä. Koulutuksen käynyt osaa käyttää kattavasti C#-kieltä .NET-ohjelmointiin. C#-ohjelmointikurssilla osallistuja saa katsauksen myös muihin .NET Framework -palveluihin, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 13.-15.5.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 15.-17.5.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Unity-perusteet

Unity-koulutuksessa opit luomaan toimivia reaaliaikaisia 3D-toteutuksia. Unity mahdollistaa erilaisten toteutusten luomisen PC/MAC-tietokoneille, konsoleille, mobiiliin sekä tietokoneiden selainympäristöön. Kurssi antaa valmiuden erilaisten projektien luomiseen Unityssa, oli ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 15.-16.5.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Automaatiojärjestelmien kyberturvallisuus (IEC 62443)

Koulutuksessa käydään läpi teollisuusautomaatiojärjestelmien kyberturvallisuutta IEC 62443-standardin mukaisesti. Koulutuksen avulla sinulle muodostuu kokonaiskuva IEC 62443-standardista, sen vaatimuksista ja soveltamisesta.
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 15.-16.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kotlin-ohjelmointiUusi!

Kotlin on JetBrainsin kehittämä moderni ohjelmointikieli, joka toimii Java Virtual Machine (JVM) -alustalla. Kotlinin ensisijainen tavoite on tarjota ilmaisuvoimaisempi, modernimpi ja turvallisempi tapa toteuttaa koodia ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 16.-17.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kontitettujen sovellusten hallinta Kubernetes-ympäristössäUusi!

Kubernetes on yksi nykyaikaisen ohjelmistokehityksen käytetyimpiä tekniikoita sovellusten hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Konttiteknologian suosion räjähdysmäisen kasvun myötä Kubernetes on kehittynyt alan johtavaksi teknologiaksi sovellusten orkestroinnissa. Se ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 17.5.
14.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

SharePoint käytön aloittaminen

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat aloittamassa SharePointin kanssa työskentelyä tai ovat osallistumassa SharePointin käyttöönottoprojektiin. Kurssi antaa kuvan siitä millaisia tehtäviä kuuluu organisaation SharePoint-työtilojen tai ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 21.-24.5.
2190 €TAI
4.4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 21.-22.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

ASP.NET Core Web-ohjelmointi

Koulutuksessa opit toteuttamaan alustariippumattomia web-sovelluksia ASP.NET Coren avulla. Koulutuksen jälkeen osaat toteutaa REST-rajapinnan Web API controllerien avulla ja web-käyttöliittymäsovelluksen MVC-mallilla. Lisäksi opit käyttämään Entity Frameworkiä ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Ketterästi tuotettu laadukas koodi

Tässä koulutuksessa pureudumme ohjelmistotuotannon laadun parantamiseen ketteryyden keinoja hyödyntäen. Tarkastelemme asiaa ketteryyden arvojen ja periaatteiden kautta, suosituimpien viitekehysten näkökulmasta (Scrum, XP, SAFe) sekä erityisesti käytännön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 23.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Productive version control with Git

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut käskevät sinua pullaamaan ja toiset fetchaamaan? Oletko koskaan yrittänyt rebasea ilman, että oikeasti ymmärrät, mitä olet tekemässä? Versionhallinta on yksi ohjelmistoammattilaisen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 24.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Ohjelmistokehitys

Kehity ohjelmistokehityksen taituriksi

Ohjelmistokehitys on sovellusten, kehysten tai muiden ohjelmistokomponenttien luomiseen ja ylläpitoon liittyvä käsitteellistämisen, suunnittelun, ohjelmoinnin, dokumentoinnin, testauksen ja virheiden korjaamisen yhteinen prosessi.

Perinteisen selainpuolen (front-end) ja palvelinpuolen (back-end) osaamisen lisäksi haetaan nykyisin paljon myös full-stack -osaajia. Oletpa front-end, back-end tai full-stack-kehittäjä, löydät valikoimistamme runsaasti sinulle sopivia perus- ja jatkotason koulutuksia. Meiltä löydät myös kurssit tietoturvalliseen ohjelmointiin (Secure Coding), joilla opit huomioimaan tietoturvan jo koodausvaiheessa sekä koulutuksia mm. DevOpsiin siirtymiseen tarvittaviin työkaluihin.

Koulutuksissamme opit tehokkaan tavan työskennellä ja tien laadukkaaseen koodiin.

Lue lisää ohjelmistokehityksestä

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit