Agile, scrum ja ketteryys

Ketteryys mahdollistaa tekemisen joustavuuden, sujuvamman yhteistyön sekä erityisesti nopeamman reagoinnin.
Katso koulutukset

Ketteryys ja Lean on nykyään valtavirtaa: yhä useampi kehitystyö tehdään tavalla tai toisella ketterästi, eikä suotta. Ketterä ajatus- ja toimintamalli on tuonut organisaatioille taloudellisia säästöjä, tiimeille läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kommunikaatioon sekä nopeampia toimintatapoja.

Ketterästi toimimalla organisaatiot pystyvät saavuttamaan parempaa asiakastyytyväisyyttä, parantamaan arvon tuottoa ja tuottamaan korkeampaa laatua. Toimintatapa mahdollistaa tekemisen joustavuuden, parhaiden ratkaisujen hyödyntämisen tavoitteisiin pääsemiseksi, sujuvamman sisäisen ja ulkoisen yhteistyön sekä erityisesti nopeamman reagoinnin muutoksiin. Yhteistyö ja mahdollisuus vaikuttaa tavoitteiden toteuttamistapaan lisää myös työntekijätyytyväisyyttä.

Suosituimmat ketteryyden viitekehykset ovat ovat scrum ja Scaled Agile Framework (SAFe®), mutta myös muut kuten Kanban, DevOps, LeSS ja Lean Six Sigma ovat aktiivisessa käytössä.

Scrum

Scrum on suosituin ketteryyden viitekehys sovelluskehityksessä. Ohjelmistokehityksen nopeuttamisesta ja tuottavuuden parantamisesta alkunsa saanut scrum on levinnyt vuosien varrella laajalle, myös ICT:n kehityshankkeiden ulkopuolelle. Esimerkiksi media-alalla ja terveydenhoitoalalla hyödynnetään scrum-tiimejä aktiivisesti, kts. blogi scrumin käytöstä IT:n ulkopuolella.

Kun haluat ymmärtää scrumin toimintatavat ja sitä ohjaavat periaatteet yleisellä tasolla, on Scrum perusteet -kurssi erinomainen vaihtoehto kaikille scrumista kiinnostuneille vastuualueista, rooleista ja toimintaympäristöstä riippumatta. Toimiessasi scrum-tiimissä esimerkiksi tuoteomistajana tai scrum masterina, perustason ymmärrystä sekä syventävää osaamista näistä vastuualueista ja sprinttien läpiviennistä saat sertifiointiin valmistavista scrum-koulutuksistamme.

SAFe® (Scaled Agile Framework)

Suosituin viitekehys ketteryyden skaalaukseen on SAFe eli Scaled Agile Framework, joka on vahvasti käytössä mm. finanssisektorilla ja teleoperaattoreilla. Tämän lisäksi viitekehystä käytetään laajasti myös inspiraationa monen organisaation ketteryydessä, vaikka ne eivät olisi ottaneetkaan ns. puhdasta SAFea käyttöön.

Kun haluat ymmärtää SAFen kokonaisuuden ja sitä ohjaavat periaatteet, on Leading SAFe erinomainen vaihtoehto kaikille ketteryyden skaalaamisesta kiinnostuneille vastuualueista ja rooleista riippumatta. Toimiessasi SAFe-ympäristössä osana ketteriä tiimejä, esimerkiksi tuoteomistajana tai Scrum Masterina, ymmärrystä tiimien työskentelystä ja iteraatioiden läpiviennistä saat erilaisista SAFe-koulutuksistamme.

Agile-koulutukset

Kun haluat ymmärtää ketteryyden tai kanbanin toimintatavat ja niitä ohjaavat periaatteet yleisellä tasolla, ovat Kanban työpaja ja Fiksumpaa työskentelyä ketteryydellä erinomaisia valintoja kaikille ketteryydestä kiinnostuneille vastuualueista, rooleista ja toimintaympäristöstä riippumatta.

Ymmärtäessäsi jo ketteryyden toimintaperiaatteita ja vastuualueita, ja halutessasi syventää taitojasi ketterässä toimintaympäristössä ilman virallisia sertifiointivaateita, tarjoamme laajasti erilaisia syventäviä koulutuksia ketteryydestä.

Mikä ketteryyskoulutus sinun kannattaa valita?

Ketteryyden oppimista voi ajatella vaiheittain eteneväksi kehittymispoluksi: hanki ensin itsellesi perusteet agilesta, sitten eri ketterän toiminnan roolien mukainen osaaminen ja opi lopuksi ketteryyden skaalautumisesta.

 1. Opi ensin perusteet ketteryyteen. Tähän sopivat esimerkiksi kurssit
  Scrum perusteet: Scrum toimii tehokkaasti kehitettäessä uusia, monimutkaisia kokonaisuuksia.
  Kanban perusteet / Kanban työpaja: Kanban sopii mm. työn hallintaan sekä (hallinnon) rutiineihin, markkinointiin ja IT-tukipalveluihin.
 2. Hanki ketterän toiminnan vastuualueiden mukainen osaaminen
  • Käytettäessä scrumia, ovat roolit Scrum Master ja Product Owner (tuoteomistaja).
 3. Tutustu myös ketteryyden skaalaukseen
  • Suosituin viitekehys ketteryyden skaalaukseen on SAFe eli Scaled Agile Framework, joka on vahvasti käytössä mm. finanssisektorilla ja teleoperaattoreilla.

Kouluttaudu Tieturilla

Onpa tavoitteenasi hankkia perusymmärrys ketterästä toiminnasta, suorittaa kilpailutuksessa vaadittava ketteryyden sertifikaatti tai kehittää organisaation toimintatapoja ketterämmäksi, meiltä löydät vastauksen.

Sertifioidut kouluttajat, joilla on vuosien käytännön kokemus, opastavat sinua matkallasi ketteryyden asiantuntijaksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on scrum master?

Scrum Master tukee ja työskentelee yhdessä yksilöiden, tiimien ja organisaation kanssa, että he voivat parhaalla tavalla hyödyntää Scrumia ja tuottaa aidosti arvoa. Tehtäviin kuuluu organisaatiosta ja tiimistä riippuen mm. tiimin tehokkuuden ja yhteistyön parantamista, asiantuntijuuden ja taitojen kehittämistä, laaduntarkistuksen ja kehityksen toimintatapojen tehostamista, hukkaa ja turhan työn poistamista sekä parantamalla tiimiläisten mahdolllisuutta keskittyä olennaiseen rajoittamalla mm. samanaikaisesti tehtävän työn määrää.

Mikä on Scrum?

Scrum on empiirinen, kokemuksista oppiva, viitekehys joka antaa sitä hyödyntäville ihmisille mahdollisuuden luoda arvokkaita lopputuloksia erityisesti kompleksisessa ympäristössä.

Mihin Scrumia käytetään?

Scrumia käytetään paljon järjestelmien ja palveluiden kehityksessä tehostamassa sovelluskehitystä, mutta myös muut toimialat ovat saaneet hyötyjä Scrumin tavoite-ohjatusta, säännöllisen tarkastelun ja tulevan parantamiseen pohjautuvasta viitekehyksestä.  Parhaimmillaan sitä hyödyntävät tiimit mahdollistavat loppukäyttäjille ja asiakkaille parhaan kokonaiskokemuksen kehittämällä heidän tarpeitaan vastaavia tuotteita kokonaisvaltaisesti,  tuoden samalla hyötyjä myös liiketoiminnoille.

Kuinka paljon scrum master tienaa?

Palkkaan vaikuttaa työntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus, työtehtävään sisältyvät vastuualueet sekä työpaikan maantieteellinen sijainti.

Oikotien tekemän palkkavertailun mukaan Scrum master -tehtävänimikkeellä mediaanipalkka on 4 600 euroa, joka on Oikotien datan perusteella suurempi kuin palkansaajilla keskimäärin tänä vuonna. Scrum master-tehtävänimikkeen pienin palkka on 3 750 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 6 200 euroa kuukaudessa.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit