Projektinhallinta

Paranna liiketoimintaa tehokkaalla projektinhallinnalla.
Katso koulutukset

Projektityöskentely on yhä yleisempää, ja projektipäällikkönimikettä käytetään monenlaisten ja kokoisten projektien yhteydessä. Projektipäällikön rooli projektin onnistumisen kannalta on erittäin tärkeä, mutta projektin menestykseen vaikuttaa myös koko työryhmän sekä organisaation projektityöosaamisen taso. 

Projektipäällikkö on monialaosaaja, joka on taitava sekä tehtävien että ihmisten johtamisessa. Projektipäällikön tulisi tuntea sekä perinteiset projektisuunnittelumenetelmät että ketterät tavat ja pyrkiä onnistumaan aikataulutuksessa, projektiviestinnässä, vastuuttamisessa, motivoinnissa, seurannassa ja riskienhallinnassa.  

Projektihallinnan koulutuksissamme pääset pureutumaan niin projektityön menetelmiin kuin vaativimpiinkin projektien viitekehyksiin sertifioitumista ja erilaisia projektityökaluja unohtamatta. 

Projektityön koulutukset sekä projektipäälliköille että projektitiimiläisille

Onnistuneessa projektissa ovat keskeisinä erilaiset roolit, niiden vastuut sekä onnistunut työnjako. Jokaisen projektin jäsenen on hyvä tuntea projektihallinnan kokonaiskuva sekä omaa työtä tehostavat projektityömenetelmät. 

Tarjoamme koulutuksia niin projektipäälliköille kuin projektitiimiläisille, oletpa projektimaailman noviisi tai jo kokenut konkari. Koulutuksissa pääset paneutumaan sekä teoriaan että käytännön tehtäviin ja saat kokeneiden projektiammattilaisten parhaat vinkit. 

Tieturilla on vuosien kokemus projektiammattilaisten kouluttamisesta. Tule sinäkin jalostumaan kanssamme vieläkin paremmaksi projektityön ammattilaiseksi! 

Projektisertifikaatit PRINCE2®, IPMA ja PMP

Yhä useampi asiakas tai yhteistyökumppani asettaa omat vaatimuksensa edellyttämällä projektissa mukana olevilta ammattilaisilta kansainvälistä projektisertifikaattia. 

Kolme merkittävää ja laajasti tunnustettua projektityön sertifioitumista   projektipäällikölle ovat PRINCE2®, PMP ja IPMA. Sertifioitumisen avulla projektipäällikkö voi osoittaa pätevyytensä projektityön johtamisessa. 

Me Tieturilla haluamme tarjota sinulle valinnanvapauden juuri itsellesi sopivimman sertifikaatin suorittamiseen tarjoamalla valmennusta kaikkiin näihin kolmeen tunnetuimpaan projektiosaamisen sertifioimismahdollisuuteen. 

Mikä projektityön sertifikaatti kannattaa suorittaa?

Suoran vastauksen antaminen on vaikeaa, sillä sertifikaatin hyödyllisyys määräytyy toimintaympäristön mukaan. Oli valintasi mikä hyvänsä mainituista projektityön sertifikaateista, sertifioituminen kannattaa. 

Projektityökaluilla sujuvampaa projektinhallintaa

Projektinhallintatyökalujen hallitseminen tarjoaa useita etuja projektinhallinnalle sekä helpottaa koko projektitiimin työtä. Työkalujen avulla projektipäällikkö voi paremmin organisoida projekteja, seurata edistymistä ja hallita projektin resursseja. Projektitiimi voi saada kattavan ja realistisen kuvan projektin tilasta sekä helposti jakaa tietoa projektitiimiläisten kesken. Kun projektihallintatyökalut auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja tehokkaasti, vähentyvät projektien riskit ja projektinhallinta paranee. 

Projektityön ammattilaiset tietävät, että projektityökalut ovat avain sujuvaan projektiin siinä missä osaavat jäsenetkin. Tieturi tarjoaa sinulle paljon erilaisia työkaluja projektin onnistumiseen. Koulutuksissamme pääset paneutumaan projektityökalujen käytännön tehtäviin ja saat kokeneiden projektiammattilaisten parhaat vinkit työkalujen käyttöön. 

Projektinhallinnan koulutukset tuovat uuden osaamisen lisäksi myös tervetulleen tilaisuuden reflektoida omaa osaamistaan ja työtapojaan yhdessä muiden vastaavissa tehtävissä toimivien ja samoja asioita puntaroivien projektiammattilaisten kanssa.  

Katso kaikki projektikoulutukset ja varaa omasi! 

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit