IT-infrastruktuuri

Hyvin suunniteltu ja ylläpidetty IT-infrastruktuuri tarjoaa tehokkuutta, tuottavuutta, joustavuutta ja tietoturvallisuutta.
Katso koulutukset

IT-infrastruktuuri tai tietotekniikkainfrastruktuuri on osa-alue, jota tarvitaan yrityksen IT-ympäristöjen käyttämiseen ja hallintaan. IT-infrastruktuuri voidaan ottaa käyttöön pilvipalvelujärjestelmässä tai organisaation omissa tiloissa. Hyvin suunniteltu ja ylläpidetty IT-infrastruktuuri tarjoaa tehokkuutta, tuottavuutta, joustavuutta ja tietoturvallisuutta. 

IT-infrastruktuurin komponentteihin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot, verkkokomponentit, käyttöjärjestelmä ja tietovarastot, joita kaikkia käytetään IT-palvelujen ja -ratkaisujen toimittamiseen. IT-infrastruktuurituotteita on saatavilla ladattavina ohjelmistosovelluksina, jotka toimivat olemassa olevien IT-resurssien päällä – kuten ohjelmistomääritelty tallennus – tai palveluntarjoajien tarjoamina online-ratkaisuina – kuten Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

IT-infrastruktuuriratkaisujen yleistyessä, IT-infra-ammattilaisten kysyntä on ennätyksellisen korkealla tasolla. Tieturin valikoimasta löydät erinomaisen valikoiman Red Hat-, tietoverkko-, Windows ja Linux-koulutuksia. 

Jos olet kiinnostunut Linux-maailmaan syventymisestä, niin Linuxin käyttöönotto ja hallinta –koulutus on hyvä paikka aloittaa opiskelut. Jos taas haluat syventyä Red Hat -maailmaan, niin RH124 Red Hat System Administration I -koulutus on siihen erinomainen vaihtoehto. Windows ihmisille taas Windows Server ylläpitäjille -koulutus tai MS-102: Microsoft 365 Administrator Essentials -koulutus voisivat olla loistavia valintoja. Puhtaasti tietoverkoista kiinnostuneille taas Tietoliikenteen perusteita -koulutus on oiva valinta. 

Mitkä ovat IT-infrastruktuurin osatekijät?

Laitteisto

Laitteistoon kuuluvat palvelimet, tietokeskukset, henkilökohtaiset tietokoneet, reitittimet, kytkimet ja muut laitteet. 

Myös tilat, joissa konesali sijaitsee, jäähdytetään ja syötetään virtaa, voidaan sisällyttää infrastruktuuriin. 

Ohjelmisto

Ohjelmisto tarkoittaa yrityksen käyttämiä sovelluksia, kuten verkkopalvelimia, sisällönhallintajärjestelmiä ja käyttöjärjestelmiä. Käyttöjärjestelmä vastaa järjestelmäresurssien ja laitteistojen hallinnasta ja luo yhteydet kaikkien ohjelmistojen ja työtä tekevien fyysisten resurssien välille. 

Verkottuminen

Toisiinsa liitetyt verkkokomponentit mahdollistavat verkkotoiminnot, hallinnan sekä sisäisten ja ulkoisten järjestelmien välisen viestinnän. Verkko koostuu internet-yhteyksistä, verkon käyttöönotosta, palomuureista ja tietoturvasta sekä laitteistosta, kuten reitittimistä, kytkimistä ja kaapeleista. 

Tietoteknisen infrastruktuurin tyypit

Perinteinen ja pilvi-infrastruktuuri ovat kaksi tärkeintä IT-infrastruktuurin tyyppiä. 

  1. Perinteinen infrastruktuuri: Perinteisen IT-infrastruktuurin tyypillisiin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteihin kuuluvat tilat, datakeskukset, palvelimet, verkkolaitteistot, pöytätietokoneet ja yrityssovellusohjelmistoratkaisut. Tämä infrastruktuurijärjestely vaatii tyypillisesti enemmän tehoa, fyysistä tilaa ja taloudellisia resursseja kuin muut infrastruktuurityypit. Perinteinen infrastruktuuri rakennetaan usein toimitiloihin yhden organisaation käyttöön tai yksityiseen ympäristöön. 
  2. Pilvi-infrastruktuuri: Pilvilaskennassa tarvittavia komponentteja ja resursseja kutsutaan pilvi-infrastruktuuriksi. Loppukäyttäjät puolestaan voivat muodostaa yhteyden infrastruktuuriin internetin välityksellä ja hyödyntää laskentaresursseja ilman, että heidän tarvitsee virtualisoinnin ansiosta asentaa itse mitään. Virtualisointi yhdistää fyysiset palvelimet, joita palveluntarjoaja ylläpitää yhdessä tai useammassa paikassa. Tämän jälkeen järjestelmä jakaa ja abstrahoi resurssit, kuten tallennustilan, niin että käyttäjät voivat käyttää niitä käytännössä kaikkialla, missä on internet-yhteys. 

Termi ”julkinen pilvi” viittaa pilvi-infrastruktuuriin, joka usein asetetaan suuren yleisön saataville. Voit kehittää oman yksityisen pilvipalvelun, jossa käytetään resursseja, jotka on täysin omistettu sinulle. Voit myös luoda hybridipilven sisällyttämällä siihen jonkinasteisen työmäärän siirrettävyyden, orkestroinnin ja hallinnan eri pilvipalveluissa. 

IT-infrastruktuurin hallinta

Infrastruktuurin hallinta on sekä teknisten että toiminnallisten komponenttien – kuten laitteistojen, ohjelmistojen, käytäntöjen, prosessien, tietojen, tilojen ja laitteiden – hallintaa liiketoiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Se voidaan jakaa järjestelmien hallintaan, verkonhallintaan ja varastoinnin hallintaan. Yritykset käyttävät IT-infrastruktuurin hallintaa vähentääkseen päällekkäistä työtä, varmistaakseen IT-standardien ja -määräysten noudattamisen, parantaakseen tiedonkulkua, tukeakseen joustavuutta muuttuvilla liiketoimintamarkkinoilla, edistääkseen IT:n yhteentoimivuutta, pitääkseen yllä tehokasta muutosten hallintaa ja vähentääkseen IT:n kokonaiskustannuksia. 

IT-infrastruktuurin hallinta auttaa organisaatioita hallitsemaan IT-resurssejaan liiketoiminnan tarpeiden ja prioriteettien mukaisesti. Kun IT-hallinta sovitetaan yhteen liiketoimintastrategian kanssa, teknologia voi luoda arvoa koko organisaatiolle sen sijaan, että se kuluttaisi resursseja. Sen sijaan, että IT-resursseja osoitettaisiin kullekin tietotekniikkateknologialle ja toimialalle ja niitä hallinnoitaisiin erikseen, IT-infrastruktuurin hallinta yhdistää palvelinten, sovellusten, tallennuksen, verkkojen, tietoturvan ja IT-tilojen hallinnan. Integroitu ja automatisoitu hallinta parantaa IT:n tehokkuutta ja ketteryyttä, mikä vaikuttaa viime kädessä liiketoiminnan kannattavuuteen. 

IT-infrastruktuurin hallintatyökalut voivat parantaa muutosten hallintaa ja suojata keskinäisiä riippuvuuksia konvergoituneissa IT-ympäristöissä. Esimerkiksi useiden palvelimien ja järjestelmien käyttöönotto, päivittäminen, korjaaminen ja konfigurointi voidaan automatisoida SUSE Manager -ohjelmalla, joka hallinnoi ja valvoo Linux-palvelimia fyysisissä, virtuaalisissa ja pilviympäristöissä. Se hallitsee erilaisia laitteistoarkkitehtuureja, hypervisoreita ja pilvialustoja. Yritykset voivat käyttää SUSE Manageria Linux-järjestelmien, virtuaalikoneiden ja muiden ohjelmistomääriteltyjen infrastruktuurikomponenttien (SDI) hallinnan keskittämiseen. Se voi tarjota automatisoitua ohjelmistojen, resurssien, korjausten ja konfiguraatioiden hallintaa sekä järjestelmien käyttöönottoa, orkestrointia ja seurantaa. 

Linux

Linux on helposti lähestyttävä ja mukautettava käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu vaihtoehdoksi kaupallisille käyttöjärjestelmille. Linux on erittäin monipuolinen, ja siitä on saatavilla monia muunnelmia, ja sitä voidaan käyttää kaikkeen, pelaamisesta teollisuuden järjestelmien hallintaan. 

Tieturin Linux-kurssit voivat auttaa sinua kasvattamaan taitojasi hyödyntämällä tätä tehokasta ja laajalti suosittua avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmää. 

Tietoverkot

Tietokoneverkko on käytäntö, jossa tietokoneet yhdistetään toisiinsa niiden välisen viestinnän ja tiedonvaihdon mahdollistamiseksi. Yleisesti ottaen tietokoneverkko on kahden tai useamman tietokoneen muodostama kokonaisuus. Se auttaa käyttäjiä kommunikoimaan helpommin. 

Windows

Windows on yksi maailman suosituimmista tietokoneiden käyttöjärjestelmistä. Tärkein syy Windowsin maailmanlaajuiseen suosioon on sen erittäin käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. 

Tarvitsetko sinä koulutusta Windows-palvelimen ylläpitoon ja hallintaan? Tieturi tarjoaa laajan valikoiman Windows-kursseja. 

Millainen koulutus sopii sinulle?

Olipa tarpeesi Microsoft 365, Azure, Windows, Exchange tai Linux, löydät meiltä sopivan koulutuksen. Kokeneiden IT-ammattilaistemme opastuksella perehdyt IT-infrastruktuuriin! 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit