Pilvipalvelut

Kustannustehokas, skaalautuva, joustava ja tilava tapa varastoida dataa ja kehittää sovelluksia.
Katso koulutukset

Pilvipalvelut yleistyvät koko ajan – arviolta yli 90 prosenttia yrityksistä on jo siirtänyt ainakin osan toiminnoistaan pilveen. Pilvi on kustannustehokas, skaalautuva, joustava ja tilava tapa varastoida dataa sekä kehittää sovelluksia. 

Kun pilvipalvelut jatkavat yleistymistään, pilvipalveluiden ammattilaisten kysyntä on ennätyksellisen korkealla tasolla. Tieturin valikoimasta löydät hyvän valikoiman sekä Microsoft Azure– että Amazon Web Services (AWS) -koulutuksia ja lisäksi myös yleisempiä pilvipalvelu-koulutuksia. 

AWS Cloud Practitioner Essentials -koulutus on hyvä aloitus jokaiselle AWS:n pilvipalveluista kiinnostuneelle. Tämän jälkeen on helppo syventyä esimerkiksi Developer –polulle suorittamalla Developing on AWS –kurssi, jonka jälkeen saat työnantajien hyvin arvostaman sertifikaatin. Jos haluat kehittää AWS-taitojasi omaan tahtiin, niin verkkokoulutusympäristö AWS Skill Builder on oiva valinta siihen.

Vastaavasti jos olet kiinnostunut enemmän Microsoft Azure puolen koulutuksista, niin hyvä aloitus olisi AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals -koulutus, josta saat hyvät lähtökohdat syventyä mille tahansa Azure-polulle. Tämän jälkeen esimerkiksi ohjelmistokehittäjä voi syventyä AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure -koulutukseen ja siitä joko AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions -koulutukseen tai AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions -koulutukseen. Näistä koulutuksista saat myös työnantajien suuresti arvostamat sertifikaatit.

Mitä pilvipalvelut ovat? 

Pilvipalvelut ovat kattava valikoima ratkaisuja, jotka toimitetaan internetin eli pilven kautta. Ne tarjoavat yrityksille joustavia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita keinoja rakentaa, ottaa käyttöön ja hallita sovelluksia, tallentaa tietoja ja toimittaa ohjelmistoja. Nämä palvelut jakautuvat usein kolmeen pääryhmään: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service). 

Infrastruktuuri palveluna (IaaS) on eräänlainen pilvipalvelu, joka tarjoaa keskeisiä laskenta-, tallennus- ja verkkoresursseja tarvittaessa maksuperusteisesti. 

Alusta palveluna (PaaS) tarkoittaa pilvipalveluja, jotka tarjoavat tilauksesta ympäristön ohjelmistosovellusten kehittämiseen, testaamiseen, toimittamiseen ja hallintaan.  PaaS helpottaa kehittäjien nopeaa web- tai mobiilisovellusten luomista ilman, että he joutuvat huolehtimaan kehitystyössä tarvittavien palvelinten, tallennustilojen, verkon ja tietokantojen infrastruktuurin perustamisesta tai hallinnasta. 

Ohjelmisto palveluna (SaaS) on menetelmä, jolla ohjelmistosovelluksia toimitetaan Internetin kautta tilauksesta ja yleensä tilausperusteisesti. SaaS-palvelussa pilvipalveluntarjoajat isännöivät ja hallinnoivat ohjelmistosovellusta ja sen taustalla olevaa infrastruktuuria. Nämä palveluntarjoajat huolehtivat myös ylläpidosta, kuten ohjelmistopäivityksistä ja tietoturvakorjauksista. 

Yrityksille pilvipalveluiden kustannukset määräytyvät käytön perusteella, ja pilvipalvelut mahdollistavat juuri yrityksen tarpeisiin soveltuvat ratkaisut. Pilvipalveluiden käyttö pienentää myös yritysten omien, fyysisten toimitilojen tarvetta, ja sitä kautta vähentää kustannuksia sekä energian käyttöä. 

Pilvipalveluasiantuntijoista on kysyntää 

Pilvipalveluiden maailmanlaajuisten markkinoiden koon ennustettu kasvu heijastuu suoraan pilvipalveluasiantuntijoiden työmarkkinoihin. 

Pilviosaaminen on kysytty taito, joka tarjoavat useita etuja kehittyvässä työelämässä: 

  • Haluttu taito työmarkkinoilla: Pilvipalveluista on tullut uusi normaali ja pilvipalvelutaitojen hankkiminen sekä kehittäminen takaa ajantasaisen osaamisen vastaamaan kehittyviin työelämän tarpeisiin. 
  • Monipuoliset uramahdollisuudet: Pilvipalvelualustat, kuten AWS, Azure ja Google Cloud, palvelevat erilaisia toimialoja: terveydenhuoltoa, rahoitusta, vähittäiskauppaa ja monia muita. Esimerkiksi AWS:ää käyttävät monet tunnetut ja kansainväliset järjestöt sekä yritykset, kuten Adobe, Lamborghini, BMW, Adobe, FC Barcelona ja Interflora, omien sovelluksiensa, ratkaisuidensa ja IoT-tuotteidensa ajoalustana. Osaajien suuri kysyntä avaakin pilviammattilaisille mahdollisuuksia työskennellä globaalisti yli maiden ja kulttuurien rajojen. 
  • Hyvä palkka ja arvostettu osaaminen: Yritykset ovat valmiita maksamaan näistä halutuista taidoista, joten pilvipalveluasiantuntijoilla on usein hyvät palkat. Myös globaalisti arvostetuilla sertifikaateilla voi helposti osoittaa oman osaamisensa pilvipalveluiden kehittämisessä ja ylläpidossa. 
  • Jatkuva oppiminen: Koska pilvialustat kehittyvät jatkuvasti, pilvipalvelujen oppiminen merkitsee myös henkilökohtaisesti jatkuvaa osaamisen kasvua ja ammatillista kehitystä. 

Pilvipalvelut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille osaamisille. Pilvipalveluasiantuntijat voivat erilaisissa rooleissa työskennellä pilviratkaisujen ja -ympäristöjen kehittämisessä: pilvipalveluarkkitehtina, pilvipalvelukonsulttina, pilvipalvelun tietoturva-asiantuntijana ja monenlaisissa muissakin rooleissa.  

Yleisimmät pilvipalvelut 

Käytetyimpiä pilvipalveluita ovat pitkään olleet Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) ja Google Cloud Platform, joilla kaikilla on omat vahvuutensa. Monille tutuin pilvi on yleisesti käytössä oleva Microsoft 365 (M365). 

Amazon Web Services (AWS) 

Amazon Web Services (AWS) -pilvialusta tuo joustavuutta ja skaalautuvuutta palveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Sen tarjoamat pilvipalvelut soveltuvat mm. ohjelmistokehitykseen ja verkkopalveluiden ylläpitoon. Tieturi on valtuutettu Amazon Web Services -koulutuskumppani eli APN Training Partner, ja valikoimissamme on AWS-sertifiointeihin valmentavia virallisia koulutuksia. 

Microsoft Azure 

Microsoft Azure on Microsoftin pilvialusta, jota käytetään verkkosovellusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen Microsoftin datakeskuksen kautta. Azure on kustannustehokas ja skaalautuva palvelu, joka tarjoaa sekä Infrastructure as a Service (IaaS) että Platform as a Service (PaaS) -palvelua sovellusten alustaksi. Tämän lisäksi Azure tarjoaa lisäpalveluita, joita hyödynnetään Azuressa hostattavien sovellusten toiminnassa. Meiltä löydät sekä Microsoftin virallisia, sertifiointeihin tähtääviä Azure-koulutuksia, että myös omalla sisällöllämme olevia koulutuksia. 

Microsoft 365 

Microsoft 365 on Microsoftin palvelupaketti, joka on suunniteltu nykyaikaisten (pilvi, hybridi, byod) tietojärjestelmien alustaksi. Se mahdollistaa Office 365 ja Windows 11 -työasemien pilvipohjaisen turvallisen hallinnan, valvonnan ja käytön. Löydät valikoimistamme erilaisia Microsoft 365 -ympäristön sertifioivia koulutuksia. 

Koulutuksia pilviosaamisen kehittämiseen 

Pilvien sodassa kärkeä ovat johtaneet Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ja Microsoft, joista kaikilla on hyötynsä. 

Minkä näistä valitsetkin, Tieturilla on laaja tarjonta erilaisia koulutuksia, sillä tiedämme, että pilvestä on moneksi, ja tarpeita on loputtomasti erilaisia. Tahdotko siirtyä kokonaan pilveen vai etsitkö hybridiratkaisua? Me autamme sinua soveltamaan pilveä yrityksesi tarpeisiin! 

Katso koulutukset ja tule oppimaan kokeneiden ammattilaisten johdolla! 

Valikoimistamme löydät myös mahdollisuuden osallistua etänä ruotsalaisen Informatorin ja brittiläisen QA-koulutusyrityksen koulutuksiin. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

AWS Discovery Day – Generative AI Essentials for Business and Technical Decision Makers

Aika: 13.09.2024 13:00
Kesto: 1 h 30 min

Lue lisää

AWS Discovery Day – Introduction to Prompt Engineering

Aika: 13.09.2024 10:00
Kesto: 1 h 30 min

Lue lisää