Osaamiskartoitukset - tie sujuvampaan työskentelyyn

Varmista, että osaamisenne on ajan tasalla.

Asiantuntijatyössä ja osaamisvaltaisilla markkinoilla on erittäin tärkeää johtaa organisaation osaamista. Tämä tarkoittaa osaamisen ja osaamistarpeen kartoittamista, sopivan koulutuksen järjestämistä ja kilpailukyvystä huolehtimista.

Systemaattinen osaamisen kehittäminen on oleellista liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. Osaamisen johtaminen kannattaakin ottaa kiinteäksi osaksi strategiaa. Olemme luoneet avuksesi erilaisia osaamiskartoituksia, joilla voit selvittää osaamistasonne.

Osaamiskartoitukset

Diagnostiset kartoitukset

Tieturin diagnostiset osaamiskartoitukset ovat käteviä, kun halutaan tietoa yksittäisen henkilön tai isomman joukon osaamisesta esim. työvälineiden osalta. Kartoituksissa osaaminen selvitetään testikysymyksillä ja saatujen vastauksien avulla voimme määritellä vastaajan osaamistason ja koulutustarpeen.

Kartoituksen tulosten perusteella koulutukseen tulijat voidaan jakaa tasoryhmiin ja voimme muokata koulutuksen sisältöjä vastaamaan koulutustarvetta ja oppimistavoitteita parhaalla tavalla. 

Kartoitus tehdään Tieturin verkko-oppimisympäristössä. Kartoituksen tekemiseen tarvitaan ainoastaan internetyhteys ja selainohjelma. Kartoitukseen osallistuva saa heti kartoituksen jälkeen raportin osaamistasostaan. Tieturi analysoi kartoitukset ja tekee niistä raportin organisaation käyttöön.

Arviointikartoitukset

Arviointikartoituksissa vastaajan osaaminen selvitetään itsearviointiin perustuvilla kysymyksillä. Itsearviointiin perustuvassa kartoituksessa vastaaja arvioi itse osaamistaan suhteessa esitettyihin väittämiin. Kartoituksessa on tärkeää vastaajan itsetuntemus ja kyky vastata rehellisesti ja realistisesti väittämiin. Itsearviointiin perustuva kartoitus toimii usein myös hyvänä keinona motivoida uuden oppimiseen.

Kartoitus on nettipohjainen ja vastaamiseen tarvitaan ainoastaan internetyhteys ja selainohjelma. Kartoituksen täyttäjä saa yhteenvedon vastauksistaan välittömästi testin jälkeen. Tieturi kerää ja analysoi vastaukset ja tekee niistä raportin organisaation käyttöön.

Projektitoiminnan kuntotesti – tehoa projektityöhön

Sähköisen ja erittäin kattavan kuntotestin avulla löydät projektitoimintanne kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat heti hyötyä.

Projektityön kuntotestissä kartoitetaan projektitoiminnan eri osa-alueita ja kartoitukseen voivat osallistua vaikka kaikki projektitoimintaan osallistuvat henkilöt. Kuntotesti on projektitoiminnan ”kuumemittari”, joka kertoo, mitkä asiat korjaamalla saat parannettua projektien onnistumista välittömästi.

ComBaro – työyhteistöviestinnän mittari

ComBaro on suunniteltu tämän päivän työyhteisöjen sisäisen viestinnän arviointiin ja kehittämiseen. Kanavien ja tietovajeiden sijaan ComBaro mittaa kaikkien työntekijäryhmien viestintävastuuta, työyhteisön tunnelmaa ja viestinnän dialogisuutta. Mittari koostuu erilaisista väittämistä ja avoimista kysymyksistä. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on helppoa. ComBaro sopii kaikenlaisille organisaatioille ja sen avulla voidaan priorisoida asioita ja vahvistaa viestinnän roolia organisaatiossa.

360-arviointi – selvitä omat vahvuutesi

360° arviointiprosessin tavoitteena on tunnistaa palautteen pohjalta omat vahvuudet ja kehittymistarpeet esimiehenä tai asiantuntijana. 360-palaute työstetään henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi, jolla tuetaan henkilökohtaista kasvua johtamis-, yhteistyö- sekä  vuorovaikutustilanteissa. 360-arviointi sopii kaikenlaisille organisaatioille.

Onnistunut vuorovaikutus- ja toimintatyyli DiSC

DiSC® on maailman käytetyin vuorovaikutustyökalu. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää, ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse. Everything DiSC® on tuoteperheen uusin, vahvaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva henkilöprofiili.

DiSC käyttäytymistyylin arvioinnit soveltuvat erinomaisesti työyhteisöjen arviointiin. Jokainen osallistuja tekee itsestään arvion verkossa. Kaikkien tulokset voidaan myös ajaa yhteen kuvaan, jolloin saadaan koko ryhmästä tai eri tiimeistä yleisnäkemys.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä myyjiimme, autamme mielellämme.

Pyydä tarjous