Ohjelmistokehitys

Kehity ohjelmistokehityksen taituriksi.
Katso koulutukset

Ohjelmistokehitys on sovellusten, kehysten tai muiden ohjelmistokomponenttien luomiseen ja ylläpitoon liittyvä käsitteellistämisen, suunnittelun, ohjelmoinnin, dokumentoinnin, testauksen ja virheiden korjaamisen yhteinen prosessi. Koska teknologia on yhä tärkeämpää lähes kaikilla elämänalueilla, ohjelmistokehityksestä on tullut kysytty taito.

Perinteisen selainpuolen (front-end) ja palvelinpuolen (back-end) osaamisen lisäksi haetaan nykyisin paljon myös full-stack -osaajia. Oletpa front-end, back-end tai full-stack-kehittäjä, löydät valikoimistamme runsaasti sinulle sopivia perus- ja jatkotason koulutuksia. Meiltä löydät myös kurssit tietoturvalliseen ohjelmointiin (Secure Coding), joilla opit huomioimaan tietoturvan jo koodausvaiheessa sekä koulutuksia mm. DevOpsiin siirtymiseen tarvittaviin työkaluihin.

Koulutuksissamme opit tehokkaan tavan työskennellä ja tien laadukkaaseen koodiin. Kouluttajanasi toimii kokenut ohjelmistokehityksen ammattilainen, jonka vinkeillä opit uutta nopeasti ja pääset kartuttamaan osaamistasi.

Ohjelmistokehityksen osaamisen kehittämisessä on lukuisia etuja:

  • Ammattitaitoisilla ohjelmistokehittäjillä on suuri kysyntä. Koska lukuisat eri toimialat tukeutuvat ohjelmistosovelluksiin, ohjelmistokehittäjällä voi olla monipuolisia työllistymismahdollisuuksia.
  • Ohjelmistokehitys kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Jatkuva oppiminen edistää myös henkistä kasvua, kun teknologioiden muuttuessa kehittäjien on päivitettävä taitojaan jatkuvasti.
  • Ohjelmistokehitys on luovaa, kun sen ytimessä on aina ongelmanratkaisu ja innovointi. Jokaisessa projektissa on omat haasteensa ja ratkaisujen kehittäminen edistää ohjelmistokehittäjän luovuutta ja kriittistä ajattelua.

Kuten kaikilla aloilla, myös ohjelmistokehityksessä on kuitenkin omat haasteensa. Ohjelmistokehittäjältä vaaditaan loogista ajattelua, kärsivällisyyttä sekä elinikäistä oppimista vastatakseen alan haasteisiin:

  • Yksi ohjelmistokehittäjän haasteista on eri ohjelmointikielten ja -tekniikoiden oppimisen monimutkaisuus. Alalla tarvitaan loogista ajattelua, tarkkaa silmää yksityiskohdille ja eri kielten, kuten Pythonin, Javan tai C++:n, vankkaa tuntemusta.
  • Lisäksi ohjelmistokehitys on aikaa vievää. Ohjelmistojen koodaaminen, testaaminen, virheenkorjaus ja ylläpito vaativat huomattavaa ajallista panostusta. Joidenkin projektien loppuunsaattaminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia.
  • Teknologian mukana pysyminen voi olla ylivoimaista. Uusia kieliä, kehyksiä ja työkaluja ilmestyy jatkuvasti, joten ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista.
  • Ohjelmistokehitysprojekteissa vaaditaan kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja erinomaisia ongelmanratkaisutaitoja erityisesti, kun lähestytään määräaikoja tai ratkaistaan monimutkaisia ongelmia.

Ohjelmointikielet

Ohjelmointikieli on tietokonekieli, jota ohjelmistokehittäjät käyttävät kommunikoidakseen tietokoneiden kanssa. Se on joukko ohjeita, jotka on kirjoitettu jollakin tietyllä kielellä (C, C++, Java, Python) tietyn tehtävän suorittamiseksi.

Me autamme, onpa suunnitelmissasi opetella kokonaan uusi kieli tai syventää nykyistä osaamistasi.

Ohjelmoinnin viitekehykset

Ohjelmoinnin viitekehys on joukko ohjelmointityökaluja, joiden avulla voidaan rakentaa hyvin jäsenneltyjä ja luotettavia ohjelmistoja ja järjestelmiä.

Käytitpä sitten Angular-, .NET-, Node.js-kehystä tai jotain muuta projekteissasi, katso kurssimme ja löydä omasi!

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tietoturvallinen ohjelmistokehityksen (secure coding) avulla ohjelmistokehittäjät voivat kirjoittaa turvallisempaa koodia, tunnistaa ja korjata ohjelmistojen haavoittuvuuksia sekä vähentämää tietoturvariskejä ohjelmistokehitysprosessissa.

Kursseillamme opit tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteita ja käytäntöjä tunnettujen viitekehysten kautta.

Saavutettavuus

Saavutettavuus on asiakaslähtöistä digipalvelua jokaiselle verkkosivuston ja mobiilisovelluksen käyttäjälle. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa tällä hetkellä useita eri alojen toimijoita tekemään verkkopalveluistaan sekä mobiilisovelluksistaan saavutettavia.

Yhä useammalta työntekijältä odotetaan tietoa ja osaamista saavutettavuusasioista. Tieturin saavutettavuuskoulutuksissa opit saavutettavuuden perusteet sekä saavutettavuuden osa-alueisiin liittyvät vaatimukset.

Julkaisujärjestelmät

Julkaisujärjestelmä, sisällönhallintajärjestelmä tai CMS on ohjelmisto, joka auttaa käyttäjiä luomaan, hallinnoimaan ja muokkaamaan verkkosivuston sisältöä ilman teknistä osaamista.

Meiltä saat tarpeisiisi sopivan osaamisen koulutuksissamme WordPress-, Drupal- ja Sharepoint-alustoihin.

Mobiilikehitys

Teetkö tai suunnitteletko mobiilisovelluksia? Haussa osaaminen Xamarin-ohjelmointiin? Tavoitteena Android- tai iOS-sovellus? Katso mobiilikehitys-koulutuksemme.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

Webinaari: Viisi totuutta, jotka jokaisen Git-käyttäjän on ymmärrettävä

Aika: 31.05.2023 09:00
Kesto: 45 minuuttia

Lue lisää

Webinaari: Miten hyödyntää Moderni C++ -ohjelmointikieltä tehokkaasti ja joustavasti?

Aika: 25.01.2023 09:30
Kesto: 45 minuuttia

Lue lisää