Systemutvecklare utbildning

Koulutukset ohjelmistokehittäjille

Tieturi tarjoaa laajan valikoiman koulutuksia ohjelmistokehittäjille. Tarjonnastamme löydät koulutukset sekä server- että client-ohjelmoinnin puolelle.

Minkä ohjelmointikielen sinä haluat oppia seuraavaksi? Meiltä löydät koulutusta mm. Java, .NET, Python, Web, Perl, C, C++, C#-kieliin.

 

Koulutukset: Java

Java-ohjelmointi I (Java Programming I)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.6
7.6 R

Koulutuksessa käydään läpi taitoja, joita tarvitaan kaiken tyyppisissä Java-projekteissa. Koulutuksen käynyt osaa Java-kielen perusteet, Javan käyttämät oliorakenteet ja keskeisimmät ohjelmointitekniikat.

Lue lisää

Java-ohjelmointi II (Java Programming II)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5 GO!
29.5 R

Koulutuksessa käydään läpi Java ohjelmoinnin syventävää osaamista. Koulutuksen käytyäsi osaat tehdä ohjelmointityötä Java-rajapintojen kuten Swing, Socket-, RMI- ja JDBC-tekniikoiden sekä säikeistyksen parissa.

Lue lisää

JavaEE-arkkitehtuuri


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 29.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6, 29.9

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin yleiskuva sekä tutustutaan alustavasti ympäristön tarjoamiin tekniikoihin. Kurssilainen oppii kattavasti ymmärtämään JavaEE-ympäristön tarjoamien tekniikoiden mahdollisuudet ja miten niiden varaan rakentuu kokonaisvaltainen sovellusarkkitehtuuri.

JavaEE on varmastikin yleisimmin taustalla laajoissa yritysjärjestelmissä. Vuosien saatossa alusta on kasvanut luotettavaksi ja varmatoimiseksi ympäristöksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia hyvin moneen erilaiseen tarpeeseen. Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva alustan tarjoamista mahdollisuuksista sekä esitellä kevyellä tasolla alustan tarjoamat tekniikat.

Lue lisää

JavaEE-ohjelmoinnin perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.6

Koulutuksessa käydään läpi JavaEE-arkkitehtuurin yleiskuva sekä opiskellaan perusteet alustalla käytettävistä tekniikoista. Kurssilainen näkee käytännössä miten laajahko JavaEE-sovellus rakentuu ja miten eri tekniikat nivoutuvat toisiinsa.

JavaEE on varmastikin yleisimmin taustalla laajoissa yritysjärjestelmissä. Vuosien saatossa alusta on kasvanut luotettavaksi ja varmatoimiseksi ympäristöksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia hyvin moneen erilaiseen tarpeeseen. Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda yleiskuva alustan tarjoamista mahdollisuuksista sekä esitellä kevyellä tasolla alustan tarjoamat tekniikat.

Lue lisää

Java RESTful Web Services


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 18.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
18.5

Koulutuksessa käydään läpi REST-palveluiden toteutus JavaEE ympäristöön. Koulutus kattaa myös palvelurajapinnan suunnittelun sekä testausnäkökulmat. Koulutuksen käynyt osaa ohjelmoida JAX-RS-rajapinnan mukaisia REST -palveluja sekä hyödyntää niitä sekä selainkäyttöliittymässä että toisesta Java-sovelluksesta.
REST-palvelut ovat yleistyneet viime vuosina huimaa tahtia. Niiden avulla taustajärjestelmien informaatio jaellaan selain-clienteille, mutta tekniikkaa hyödynnetään yhtälailla järjestelmäintegraatiossa SOAP-pohjaisten palveluiden sijaan. Tällä kurssilla keskitytään REST-palveluiden toteuttamiseen Javan JAX-RS –tekniikalla, joskin nopea katsaus otetaan myös muihin toteutusvaihtoehtoihin. Kurssi kattaa perustoteutusten lisäksi myös haastavampia näkökulmia kuten binääritiedon käsittely REST-rajapinnalla sekä palveluiden tietoturvakysymykset. Lisäksi tutustutaan JavaScriptillä toteutettuun selain clienttiin ja toteutetaan myös Java-clientti, joka hyödyntää palvelurajapintaa.

Lue lisää

Java 8 uudet piirteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.6

Koulutuksessa käydään läpi Java 8:n suuret ja pienet uudistukset. Koulutuksen käynyt tietää, mitä uutta alusta tarjoaa ja saa ymmärryksen siitä, miten uusia piirteitä voi käyttää päivittäisessä ohjelmointityössä. Koulutus helpottaa ajatusmaailman vaihtamista normaalista Java-olioajettelusta uuteen funktionaaliseen suuntaan.

Lue lisää

Java Web Services -ohjelmointi (Java Web Services Programming)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.6

Koulutuksessa käydään läpi Javan Web Services mahdollisuudet, rajapinnat ja parhaat käytännöt. Koulutuksen käynyt osaa rakentaa Java- ja Java EE-tekniikoin hyviä Web Services -palveluita sekä kytkeytyä olemassaoleviin SOAP rajapintoihin. Koulutuksessa opitaan myös hyviä käytäntöjä XML-pohjaisen tiedonsiirron tehostamiseen. Web Service -tekniikka mahdollistaa organisaation tietojärjestelmän palvelujen julkistamisen Internetiin teknologiariippumattomalla tavalla. Se on yksi tärkeimmistä teknisistä ratkaisuista Service-Oriented Architecture (SOA) -ajattelumallin taustalla. Tässä koulutuksessa käymme asiat läpi pintaa syvemmällä ja menemme vauhdilla Web Service -maailmaan. Opit paitsi käyttämään web serviceitä myös ratkomaan mahdollisia yhteensopivuus- tai ongelmatilanteita.

 

Lue lisää

Java Programming using the Eclipse IDE


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.7, 31.7, 2.10, 5.2 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.7, 31.7, 2.10
31.7, 2.10, 5.2

Understanding the Java Spring Framework


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 3.5, 24.5, 21.8, 20.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
3.5, 24.5, 21.8, 20.11
24.5, 21.8, 20.11, 26.3

Java Server Faces


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.4, 5.10, 23.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.4 R, 26.4 R, 5.10 R, 5.10 R,
23.11 R, 23.11 R
26.4 R, 26.4 R, 5.10 R, 5.10 R,
23.11 R, 23.11 R
26.4 R, 26.4 R, 5.10, 5.10,
23.11, 23.11

JavaServer Faces is an improved version of JSF web development framework. JSF is much simplified and improved version and is very suitable for producing web applications and custom components easier than before. JSF replaces old JSP pages with new Facelet technology and while both are supported, facelets are now way to go. JSF also offers improved support for AJAX patterns.

Lue lisää

Effective Java Enterprise Edition


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 13.9, 23.10, 27.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R, 13.9 R, 13.9 R,
23.10 R, 23.10 R, 27.11 R, 27.11 R
19.6 R, 19.6 R, 13.9 R, 13.9 R,
23.10 R, 23.10 R, 27.11 R, 27.11 R
19.6 R, 19.6 R, 13.9, 13.9,
23.10, 23.10, 27.11, 27.11

Java Enterprise Edition (Java EE) is the industry standard for enterprise Java computing. You can use the Java EE platform to develop an enterprise Java application quick and easy. The platform has several specifications such as JSF, EJB, JPA, JTA and more.

Lue lisää

Effective Coding Principles and Patterns in Java 8

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.7
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.7

Do you want to feel proud of your work? Write code that your colleagues will admire? Move fast without compromising quality? Build long-living software that is easy and fun to maintain? Get out of technical debt without big upfront time investment? Professionally articulate technical decisions to your team and management? Build remarkable engineering career? Then this course is for you.

Lue lisää

Developing Single Page Web Applications with Java and Angular


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.5, 30.6, 15.9, 27.10 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.5 R, 19.5 R, 30.6 R, 30.6 R,
15.9 R, 15.9 R, 27.10 R, 27.10 R,
8.12 R, 8.12 R
19.5 R, 19.5 R, 30.6 R, 30.6 R,
15.9 R, 15.9 R, 27.10 R, 27.10 R,
8.12 R, 8.12 R
19.5 R, 19.5 R, 30.6 R, 30.6 R,
15.9, 15.9, 27.10, 27.10,
8.12, 8.12

In this course, student will learn to develop advanced web applications using Java 8 with Spring and Angular.

The focus will be on coding activities based on real-life examples showing how to use Java to create single page applications. Angular will be introduced and compared with Swing and JSP. So the student know when each tool should/could be used.

Lue lisää

JVM Internals and Performance Tuning

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 28.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
28.8

This 2-day training dives deep into the JVM internals and tool set offered by JVM’s eco-system. It also describes possible scenarios that may arise during production system support. Understanding of JVM internal architecture may help developers to write code that is more efficient; performance analysis and tuning of JVM parameters may help operations team to quicker find and report problems.

Lue lisää

Enterprise JavaBeans


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5 R
29.5 R
29.5 R

This EJB 3 course is designed for experienced Java developers who wish to extend their knowledge to JEE middleware and who wish to get started with the new EJB 3 component model to develop Java Middleware applications.

Lue lisää

Spring Framework


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5 R, 22.5 R
22.5 R, 22.5 R
22.5 R, 22.5 R

Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java applications. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application.

Lue lisää

Javaprogrammering - Grundkurs


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.5, 26.6, 28.8, 9.10 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.5 R, 8.5 R, 26.6 R, 26.6 R,
28.8 R, 28.8 R, 9.10 R, 9.10 R,
6.11 R, 6.11 R, 4.12 R, 4.12 R
8.5 R, 8.5 R, 26.6 R, 26.6 R,
28.8 R, 28.8 R, 9.10 R, 9.10 R,
6.11 R, 6.11 R, 4.12 R, 4.12 R
8.5 R, 8.5 R, 26.6 R, 26.6 R,
28.8, 28.8, 9.10, 9.10,
6.11, 6.11, 4.12, 4.12

Detta är kursen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Lue lisää

Javaprogrammering - Avancerad


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5 R, 15.5 R
15.5 R, 15.5 R
15.5 R, 15.5 R

Det här utbildningen är för dig som vill gå vidare och lära dig avancerad Javaprogrammering! Du får lära dig hur man tillämpar beprövade DesignPatterns, olika tekniker för att hantera XML-filer, såväl för konfiguration som för lagring av data.

Lue lisää

JavaServer Faces -ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi JavaServer Faces ohjelmoinnin perusteet. Koulutuksen käytyäsi osaat suunnittella ja toteuttaa web-sovelluksia pohjautuen JSF- teknologiaan sekä facelet-sivuihin.

Lue lisää

Java-järjestelmän ylläpitäjän valmennusohjelma


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Java sovelluspalvelinten toiminnallisuutta. Koulutuksen käyneenä ymmärrät Java-sovelluspalvelinten toiminnan ja ylläpitoon liittyvät mahdollisuudet, ylläpitäjän tehtävät sekä Java-alustan terminologian.

Lue lisää

Tehokas Java


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käytyäsi osaat Java-virtuaalikoneen toiminnat ja osat. Opit kehittämään optimoituja, tietoturvallisia sovelluksia Java-alustalle. Keskeinen teema on sovelluksen suorituskyky, ajoympäristöstä koodauksen tehokkuuteen.

Lue lisää

Java web-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Java web-ohjelmoinnin perusteet. Koulutuksen käytyäsi osaat Javan (Java EE) web-tekniikat ja web-sovellusten arkkitehtuurin. Osaat myös käyttää Servlet-luokkia ja JSP-sivuja sekä JSP Tag -kirjastoja itsenäisten web-sovellusten tekoon tai osana laajempaa Java EE/EJB-ratkaisua.

Lue lisää

Java EE -ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi harjoituksia joilla saat käytännön osaamista Java EE -ympäristössä. Koulutuksen käynyt osaa tuottaa ohjelmistoa modernissa Java Enterprise Edition -ympäristössä tehokkaalla tavalla.

Lue lisää

Scala-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käynyt osaa Scala-kielen ja funktionaalisen ohjelmoinnin perusteet ja osaa myös ohjelmoimaan tehokkaasti toimivia Scala-sovelluksia.

Lue lisää

EJB ja JPA


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa perehdytään JavaEE-sovelluksissa usein käytettyihin EJB- ja JPA-tekniikoihin. Koulutuksen jälkeen opiskelija pystyy toteuttamaan kyseisiä tekniikoita laajasti hyödyntävän ratkaisun lankeamatta tekniikoiden tarjoamiin sudenkuoppiin. Miltei poikkeuksetta JavaEE-sovelluksen BL-kerros kannattaa toteuttaa EJB-komponenttien avulla. Käytännössä ilman lisätyötä mahdollistetaan ratkaisulle helpompi tietoturvan määrittäminen, parempi skaalautuvuus, automaattinen hajautettu tapahtumanhallinta sekä palveluiden parempi saatavuus. Tiedonhallinnassa kannattaa vähintäänkin arvioida JPA-tekniikan käytettävyys. Sen avulla tietokannan käsittely muuttuu ohjelmoijan näkökulmasta huomattavan yksinkertaiseksi, mutta toki tekniikkaan myös liittyy sudenkuoppia, joihin langetessa järjestelmän suorituskyky taas saattaa heiketä.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: .NET

ASP.NET Web-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 11.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
11.9

Koulutuksessa käydään läpi ASP.NET-tekniikoita käyttöliittymätekniikoista palvelutekniikoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toteuttaa web-käyttöliittymällisiä ASP.NET Web Forms -sovelluksia sekä osaa käyttää ASP.NET-tekniikan palveluita kattavasti.

Lue lisää

Universal Windows Applications


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5

This course provides the delegate with necessary knowledge of Universal Windows Applications. After the course the participant understands different flavors of UWP-applications and will be able to implement UWP-applications whose UI is described with XAML. Game development with DirectX is outside the scope of this course. With Universal Windows Platform (UWP) you may develop applications with single code base to devices from smartphones.  and tablets to desktop.  Applications of course target Windows 10, regardless of the device. Development on UWP can be done with C++ or C# and even with JavaScript.

Lue lisää

C# ja Framework -ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 3.5, 16.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
3.5 GO!, 16.8

Koulutuksessa käydään läpi .NET-arkkitehtuurin sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen C#-ohjelmointikielellä.

Koulutuksen käynyt osaa käyttää kattavasti C#-kieltä .NET-ohjelmointiin. C#-ohjelmointikurssilla osallistuja saa katsauksen myös muihin .NET Framework -palveluihin, kuten käyttöliittymä- ja hajautuspalveluihin.

Lue lisää

Developing Windows Applications with Windows Presentation Foundation (WPF)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.8

Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää Windows Presentation Framework:n tarjoamia mahdollisuuksia näyttävien ja käytettävien käyttöliittymien toteutukseen.

Lue lisää

Developing ASP .NET MVC Applications using Visual Studio


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5, 10.7, 11.9, 25.9 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5, 10.7, 11.9, 25.9
15.5, 10.7, 25.9, 15.1,
19.3

Developing ASP .NET Web Forms Applications using Visual Studio


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 14.8, 5.3
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6
19.6, 14.8, 5.3

The VB.NET Programming Language


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 31.7, 27.11, 19.3
Lue lisää ja ilmoittaudu >

The C# Programming Language


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.5, 26.6, 17.7, 18.9 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

Avancerad C#


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 18.9, 30.10, 27.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R, 18.9 R, 18.9 R,
30.10 R, 30.10 R, 27.11 R, 27.11 R
19.6 R, 19.6 R, 18.9 R, 18.9 R,
30.10 R, 30.10 R, 27.11 R, 27.11 R
19.6 R, 19.6 R, 18.9, 18.9,
30.10, 30.10, 27.11, 27.11

Detta program med de två fristående delarna T1538A Avancerad C#  och T1538B ASP.NET Core & MVC 6 riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i C#, LINQ och ASP.NET MVC 6.

Lue lisää

ASP.NET Core & MVC


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.4, 21.6, 25.9, 6.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.4 R, 26.4 R, 21.6 R, 21.6 R,
25.9 R, 25.9 R, 6.11 R, 6.11 R,
4.12 R, 4.12 R
26.4 R, 26.4 R, 21.6 R, 21.6 R,
25.9 R, 25.9 R, 6.11 R, 6.11 R,
4.12 R, 4.12 R
26.4 R, 26.4 R, 21.6 R, 21.6 R,
25.9, 25.9, 6.11, 6.11,
4.12, 4.12

Detta program med de två fristående delarna T1538A Avancerad C#  och T1538B ASP.NET Core & MVC 6 riktar sig till dig som vill få en grundlig introduktion i C#, LINQ och ASP.NET MVC 6.

Lue lisää

Säikeistetty ja rinnakkainen ohjelmointi C# - kielellä


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi säikeistetyn ja rinnakkaisen ohjelmoinnin käytäntöjä C# - kielelle. Koulutuksen käynyt osaa käyttää .NET-Frameworkin tarjoamia rinnakkaisen ohjelmoinnin mahdollisuuksia sekä ymmärtää synkronoinnissa käytettävät tekniikat.

Lue lisää

Windows Communication Foundation


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käynyt osaa WCF palveluiden toteutuksen sekä palveluiden käyttöönoton asiakassovelluksissa. Lisäksi syvennytään palveluiden konfigurointiin, tietoturvaan, virheiden käsittelyyn ja tapahtumanhallintaan liittyviin tekniikoihin.

Lue lisää

Implementing SPA applications with ASP.NET


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Visual Studiolla toteutetun SPA-sovelluksen rakenne sekä käytetyt komponentit erityisen painopisteen ollessa näkymä- ja palvelukerroksen toteutuksessa sekä navigointirakenteen toteuttamisessa.

Lue lisää

Linq ja ADO.NET-tietokantaohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi ADO.NET ja Linq ohjelmoinnin soveltamista. ADO.NET-tietokantaohjelmointi-koulutuksen käynyt osaa ADO.NET:n rakenteet ja osaa hyödyntää ADO.NET:n tarjoamaa oliomallia tehokkaasti eri tyyppisissä sovelluksissa. Osallistuja osaa käyttää tehokkaasti ADO.NET ja Entity Framework palveluita.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Web - User Interface

AngularJS


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 20.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
20.6

Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkien kautta web-sovelluskehityksessä yleisesti käytettyyn AngularJS JavaScript-kirjastoon. Osallistujien on mahdollista tutustua kurssin aikana myös muihin vastaaviin kirjastoihin, kuten esimerkiksi Knockout.js tai Ember.js.

Lue lisää

Angular2 ja TypeScript


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.4
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.4 GO!

Koulutuksessa käydään läpi Angular2 toiminnallisuutta. Koulutuksen jälkeen henkilö osaa toteuttaa Angular2-sovelluksia TypeScriptillä.

Lue lisää

ReactJS


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.5

Koulutuksessa käydään läpi ReactJS:n toimintaperiaatteet. Koulutuksen käynyt hallitsee React perusteet ja tietää miten hyödyntää toiminteita käytännön kehitystyössä.

Lue lisää

Web-tekniikat sovelluskehittäjille


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.6

Koulutuksen käynyt osaa käyttää web-standardien viimeisiä versioita oikeaoppisella tavalla sekä saa hyvän yleiskuvan tuoreimpien tekniikoiden tarjoamista mahdollisuuksista selainpohjaista ratkaisua toteutettaessa.

Lue lisää

Web-sivuston analytiikka - Google Analytics


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.6, 31.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.6, 31.8

Koulutuksessa käydään läpi Web-analytiikan perusteet ja opitaan räätälöimään Google Analytics oman organisaation tarpeita palvelevaksi. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää Google Analyticsia web-sivuston käytön seurannassa ja liiketoimintaan kohdistuvien markkinointitoimenpiteiden onnistumisen seurannassa.

Lue lisää

HTML5 ja CSS 3


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.5

Koulutuksessa käydään läpi uusimpia web-tekniikoita. Saat kokonaiskuvan uusien tekniikoiden käytöstä web-sivustolla. Koulutuksen käynyt osaa käyttää uutta tekniikkaa siten, ettei siitä ole haittaa vanhoille selaimille.

Lue lisää

Programming with Javascript


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 16.10, 18.12, 12.2, 16.4 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
16.10, 18.12
16.10, 18.12, 12.2

Developing Web Applications Using HTML5


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6, 4.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6, 4.9
12.6, 4.9

Developing Responsive Web Sites


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.7, 17.7, 30.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.7, 30.10
10.7, 17.7, 30.10

Leveraging the Power of JQuery


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.5, 15.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.11
24.5, 15.11

Learn to Code - Creating Web Pages


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 28.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
28.6

Git Basic


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5 R, 22.5 R
22.5 R, 22.5 R
22.5, 22.5

Modern webbutveckling med JavaScript


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R
19.6 R, 19.6 R
19.6 R, 19.6 R

Introduction to EmberJS


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.5 R, 8.5 R
8.5 R, 8.5 R
8.5 R, 8.5 R

TypeScript


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R
19.6 R, 19.6 R
19.6 R, 19.6 R

Angular 2


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.6 R, 14.6 R
14.6 R, 14.6 R
14.6 R, 14.6 R

ReactJS - Remote


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5 R, 15.5 R
15.5 R, 15.5 R
15.5 R, 15.5 R

AngularJS - Remote


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6 R, 12.6 R
12.6 R, 12.6 R
12.6 R, 12.6 R

Webbutvecklare håller just nu på att nå samma slutsats: webben blir mindre och mindre orörlig (HTML+CSS), mer och mer dynamisk (JavaScript) med samma känsla som en desktop-applikation. Interaktivitet blir mer och mer normen. Vissa bygger sina egna lösningar eller drar nytta av existerande bibliotek, andra söker trygghet, skalbarhet, och erfarenhet hos ett ramverk för webbutveckling.

Lue lisää

HTML- ja CSS -peruskurssi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi perustiedot tärkeimmistä Web-standardeista sekä taidot niiden oikeaoppiseen käyttämiseen dokumentin rakenteen ja ulkoasun luojana. Koulutuksen käynyt osaa HTML- ja CSS -kielten perusteet.

Lue lisää

XML-kieli


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen käynyt tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Lue lisää

Web-sivuston hakukoneoptimointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi kuinka toteuttaa web-sivusto ja sen sisältö myös hakukoneita ajatellen. Koulutuksen käynyt osaa vaikuttaa organisaation näkyvyyteen hakukoneiden hakutuloksissa ja tietää kuinka asiakkaat saadaan sivustolle.

Lue lisää

jQuery - helpompaa JavaScript-ohjelmointia


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi jQueryn käyttöä JavaScript-kirjastona. JavaScriptin käytön yleistymisen myötä myös koodaamista helpottavia JavaScript-kirjastoja on ilmestynyt runsaasti. Moni sivustojen kanssa työskentelevä pohtii, mitä kirjastoa kannattaisi käyttää.

Lue lisää

Web-sivusto WordPress -ohjelmalla


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi WordPress -järjestelmän käyttöönotto sekä sivuston rakentaminen, sisällöntuotanto ja ylläpito. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää Wordpress -järjestelmää mitä erilaisimpien sivustojen ylläpitotyökaluna.

Lue lisää

Advanced AngularJS


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: JavaScript

JavaScript - ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.6
15.6 R

Koulutuksessa käydään läpi teorian ja harjoitusten avulla läpi yleisimmät JavaScriptin käyttökohteet web-sivuilla, kuten lomaketietojen tarkistus, tilan hallinta sekä erilaisia käyttöliittymän tehostamiskeinoja.

Lue lisää

JavaScript-ohjelmoinnin jatkokurssi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.5, 12.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6 GO!
10.5

Koulutuksessa käydään läpi haastavammat JavaScript-tekniikat, kielen uusimmat piirteet sekä parhaita ohjelmointikäytäntöjä ja yleisimpiä sudenkuoppia. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat syvällisemmin erinäisiin JavaScriptin edistyneisiin ominaisuuksiin. Koulutuksen käynyt osaa kirjoittaa hyvää ja helposti ylläpidettävää JavaScript-koodia isoissakin projekteissa.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Web - Server

ASP.NET Web-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 11.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
11.9

Koulutuksessa käydään läpi ASP.NET-tekniikoita käyttöliittymätekniikoista palvelutekniikoihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toteuttaa web-käyttöliittymällisiä ASP.NET Web Forms -sovelluksia sekä osaa käyttää ASP.NET-tekniikan palveluita kattavasti.

Lue lisää

Node.js


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5

The course covers the basics of Node.js. After the course you will know how to use node.js as a server for your web application distributing static and dynamic content.

Lue lisää

Java RESTful Web Services


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 18.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
18.5

Koulutuksessa käydään läpi REST-palveluiden toteutus JavaEE ympäristöön. Koulutus kattaa myös palvelurajapinnan suunnittelun sekä testausnäkökulmat. Koulutuksen käynyt osaa ohjelmoida JAX-RS-rajapinnan mukaisia REST -palveluja sekä hyödyntää niitä sekä selainkäyttöliittymässä että toisesta Java-sovelluksesta.
REST-palvelut ovat yleistyneet viime vuosina huimaa tahtia. Niiden avulla taustajärjestelmien informaatio jaellaan selain-clienteille, mutta tekniikkaa hyödynnetään yhtälailla järjestelmäintegraatiossa SOAP-pohjaisten palveluiden sijaan. Tällä kurssilla keskitytään REST-palveluiden toteuttamiseen Javan JAX-RS –tekniikalla, joskin nopea katsaus otetaan myös muihin toteutusvaihtoehtoihin. Kurssi kattaa perustoteutusten lisäksi myös haastavampia näkökulmia kuten binääritiedon käsittely REST-rajapinnalla sekä palveluiden tietoturvakysymykset. Lisäksi tutustutaan JavaScriptillä toteutettuun selain clienttiin ja toteutetaan myös Java-clientti, joka hyödyntää palvelurajapintaa.

Lue lisää

Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5, 10.7, 31.7, 25.9 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

JavaServer Faces -ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi JavaServer Faces ohjelmoinnin perusteet. Koulutuksen käytyäsi osaat suunnittella ja toteuttaa web-sovelluksia pohjautuen JSF- teknologiaan sekä facelet-sivuihin.

Lue lisää

PHP-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käytyäsi osaat monin tavoin liittää muuten staattisiin sivuihin dynaamisesti generoitavia osia. Osaat myös kehittyneempiä Internet-ohjelmoinnin tekniikoita kuten lomakkeiden käsittely, cookiet ja tietokantayhteyden luominen.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Perl

Perl 5 Introduction


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6, 13.9, 27.9, 27.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6, 13.9, 27.9, 27.11
12.6, 27.11

Perl Programming (Beginner to Intermediate)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5, 20.9, 29.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5 R, 22.5 R, 20.9 R, 20.9 R,
29.11 R, 29.11 R
22.5 R, 22.5 R, 20.9 R, 20.9 R,
29.11 R, 29.11 R
22.5 R, 22.5 R, 20.9, 20.9,
29.11, 29.11

Capable of quick scripting as well as sophisticated object-oriented development, perl is called the "Swiss army chainsaw". After twenty years, perl has gone through some significant changes, transforming itself into a modern programming language that runs on numerous platforms.

Lue lisää

Rakudo Perl 6 and NQP Internals


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

This workshop offers a deep dive into Rakudo Perl 6 and NQP. The main focus is on the backend independent parts but also with some focus on the JVM and the upcoming MoarVM. During the training, participants build their own little compiler, complete with a simple class-based object system, to help them understand how the tool chain works.

Lue lisää

Perl


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Perl ohjelmointikielen soveltamista. Koulutuksen käynyt saa hyvät valmiudet käyttää Perl-kieltä ammattimaiseen ohjelmointityöhön. Perl ohjelmointia voidaan käyttää vaihtelevissa tehtävissä aina käyttöjärjestelmän ylläpitotehtävistä web-ohjelmointiin ja dokumenttienhallintaan.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: PHP & Drupal

PHP-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käytyäsi osaat monin tavoin liittää muuten staattisiin sivuihin dynaamisesti generoitavia osia. Osaat myös kehittyneempiä Internet-ohjelmoinnin tekniikoita kuten lomakkeiden käsittely, cookiet ja tietokantayhteyden luominen.

Lue lisää

Drupal-sisällönhallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Drupal, joka on PHP:lla toteutettu avoimen lähdekoodin sisällönhallintakehys. Se toimii taustajärjestelmänä monessa verkkosivustossa, mukaanlukien Valkoinen talo. Drupalin avulla saa tehtyä hallitun sivuston joka sisältää normaalia sisältöä, sivuston halluntaa, keskustelufoorumin tai yhteisösivun - tai näiden yhdistelmän.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: C & C++

C++ -ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen perussoveltamista. C++-ohjelmoinnin harjoituspainotteisella kurssilla osallistuja oppii C++-kielisen ohjelmankehityksen perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tehdä oliopohjaisia perussovelluksia ja on tietoinen olio-ohjelmoinnin tuomista eduista.

Lue lisää

C++ -jatkokurssi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6

Koulutuksessa käydään läpi C++ ohjelmointikielen edistynynyttä soveltamista. C++-jatkokurssi on tarkoitettu C++-ohjelmointitaidon omaaville henkilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään Standard Template Libraryn tarjoamia palveluita ja kehittää taitojaan C++:n edistyneiden piirteiden ja GoF-suunnittelumallien käytössä. Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää C++-kielen Standard Template Librarya käytännössä sekä ymmärrät GoF-suunnittelumallien merkityksen ja mahdollisuudet.

Lue lisää

Linux-systeemiohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5

Koulutuksessa käydään läpi Linux käyttöjärjestelmän arkkitehtuuria ja toimintamalleja. Koulutuksen käynyt osaa Linux-arkkitehtuurin, ytimen rakenteen ja tehokkaiden sovellusten toteuttamisen kyseiseen ympäristöön C-kielellä. Kurssilla tarkastellaan myös moniajojärjestelmään toteutettavien sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia seikkoja. Tämän lisäksi käytetään automatisointityökaluja ohjelmistokehitykseen.

Lue lisää

Programming with C++


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.8, 18.12, 9.4
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.8, 18.12
14.8, 18.12

Programming Foundations


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.6, 3.7, 23.10, 18.12 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.6, 3.7, 23.10, 18.12
26.6, 3.7, 23.10, 18.12,
23.1, 5.3, 27.3

Programming in C


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.5, 14.8, 20.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.5, 14.8, 20.11
2.5, 14.8, 20.11

C-programmering - Grundkurs


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6, 3.10, 5.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6 R, 12.6 R, 3.10 R, 3.10 R,
5.12 R, 5.12 R
12.6 R, 12.6 R, 3.10 R, 3.10 R,
5.12 R, 5.12 R
12.6 R, 12.6 R, 3.10, 3.10,
5.12, 5.12

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Lue lisää

C++ Basic Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5 R, 29.5 R
29.5 R, 29.5 R
29.5 R, 29.5 R

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the 2014 standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Lue lisää

C++ Advanced Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 29.8, 10.10, 7.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R, 29.8 R, 29.8 R,
10.10 R, 10.10 R, 7.11 R, 7.11 R,
12.12 R, 12.12 R
19.6 R, 19.6 R, 29.8 R, 29.8 R,
10.10 R, 10.10 R, 7.11 R, 7.11 R,
12.12 R, 12.12 R
19.6 R, 19.6 R, 29.8, 29.8,
10.10, 10.10, 7.11, 7.11,
12.12, 12.12

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications. The course is fully updated to the C++11 and C++14 standards, and is platform and IDE independent. Course focus is on the language itself and the most widely used idioms. For a course on the Standard Library, see T1233 Applied Modern C++.

Lue lisää

Applied Modern C++


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5, 17.10, 18.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5 R, 15.5 R, 17.10 R, 17.10 R,
18.12 R, 18.12 R
15.5 R, 15.5 R, 17.10 R, 17.10 R,
18.12 R, 18.12 R
15.5 R, 15.5 R, 17.10, 17.10,
18.12, 18.12

This is the course for experienced C++ programmers curious about the heavily extended C++11 Standard Library, and the design principles in the tradition of the STL and Boost Libraries - policy based design.

Lue lisää

C++ Threads Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6, 18.9, 13.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6 R, 19.6 R, 18.9 R, 18.9 R,
13.11 R, 13.11 R
19.6 R, 19.6 R, 18.9 R, 18.9 R,
13.11 R, 13.11 R
19.6 R, 19.6 R, 18.9, 18.9,
13.11, 13.11

Writing thread based programs is one of the most difficult programming tasks you can do. Actually, the general advice is to completely avoid putting in bugs in the code. If that advice turns out to be unrealistic, the next best thing you can do is program according to a set of well-known design patterns. In this course, we focus on the latter approach.

Lue lisää

Parallel and Heterogeneous Computing with Microsoft PPL & AMP in C++


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.6 R, 14.6 R
14.6 R, 14.6 R
14.6 R, 14.6 R

Erlang - OTP


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 5.5, 9.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
5.5 R, 5.5 R, 9.6 R, 9.6 R
5.5 R, 5.5 R, 9.6 R, 9.6 R
5.5 R, 5.5 R, 9.6 R, 9.6 R

Developing Cross-Platform Apps With C# Using Xamarin


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

C++ Programming for Java and C# Developers


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Python

Python advanced


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6

The course covers practical modern Python 3 usage like virtual environments, python packages and testing python code. More advanced topics covered are decorators, magic methods and meta classes.

Lue lisää

Python-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5, 5.6, 7.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5, 7.8
5.6

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen.

Lue lisää

Python 3 Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.5, 5.6, 26.6, 24.7 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >

Python Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5, 3.7, 4.9, 9.10 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5 R, 15.5 R, 3.7 R, 3.7 R,
4.9 R, 4.9 R, 9.10 R, 9.10 R,
13.11 R, 13.11 R, 11.12 R, 11.12 R
15.5 R, 15.5 R, 3.7 R, 3.7 R,
4.9 R, 4.9 R, 9.10 R, 9.10 R,
13.11 R, 13.11 R, 11.12 R, 11.12 R
15.5 R, 15.5 R, 3.7 R, 3.7 R,
4.9, 4.9, 9.10, 9.10,
13.11, 13.11, 11.12, 11.12

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code. This course gives you a fast and effective introduction to Python, regardless it it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Lue lisää

Intermediate Python


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 21.6, 7.9, 12.10, 16.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
21.6 R, 21.6 R, 7.9 R, 7.9 R,
12.10 R, 12.10 R, 16.11 R, 16.11 R,
14.12 R, 14.12 R
21.6 R, 21.6 R, 7.9 R, 7.9 R,
12.10 R, 12.10 R, 16.11 R, 16.11 R,
14.12 R, 14.12 R
21.6 R, 21.6 R, 7.9, 7.9,
12.10, 12.10, 16.11, 16.11,
14.12, 14.12

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Linux & Unix

Linuxin käyttöönotto ja hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 17.5, 7.8, 13.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
17.5 GO!, 13.9
7.8

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta.
Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia.

Lue lisää

Linuxin vaativa hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.4, 31.5, 16.8, 27.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
31.5, 27.9
26.4, 16.8

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä.

Lue lisää

Linuxin tietoturva


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 28.9
Lue lisää ja ilmoittaudu >
28.9

Koulutuksessa käydään läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa.

Lue lisää

Linux-systeemiohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.5

Koulutuksessa käydään läpi Linux käyttöjärjestelmän arkkitehtuuria ja toimintamalleja. Koulutuksen käynyt osaa Linux-arkkitehtuurin, ytimen rakenteen ja tehokkaiden sovellusten toteuttamisen kyseiseen ympäristöön C-kielellä. Kurssilla tarkastellaan myös moniajojärjestelmään toteutettavien sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia seikkoja. Tämän lisäksi käytetään automatisointityökaluja ohjelmistokehitykseen.

Lue lisää

Python-ohjelmointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5, 5.6, 7.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5, 7.8
5.6

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen.

Lue lisää

Python advanced


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6

The course covers practical modern Python 3 usage like virtual environments, python packages and testing python code. More advanced topics covered are decorators, magic methods and meta classes.

Lue lisää

Linux-työasema kehittäjälle


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi Linuxin peruskäyttö ja minkälainen ympäristö on kyseessä. Koulutuksen aikana opitaan mitä alustustiedostoja voi ja kannattaa muokata mihinkin tarpeeseen, sekä mitkä muutokset vaikuttava koko työasemaan ja mitkä vain tietylle käyttäjälle.

Lue lisää

Shell Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

After the course the participants know how to read, change and implement Shell-scripts. The shells covered during the course include Bash, sh, and ksh.

Lue lisää

Multi-vendor Korn Shell Programming


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Jira & Atlassian

JIRA Software Essentials


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6

This training is designed for new JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the core concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the necessary basics in how to navigate and configure these tools as a user. We will coach you in agile concepts and how to apply them in JIRA Agile for Scrum, Kanban and other agile teams. After this training, you will master the basics of JIRA and JIRA Agile. The training is highly interactive and contains practical exercises.

 

Lue lisää

JIRA Software Advanced


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 19.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
19.6

This training is designed for more experienced JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the more advanced concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the tricks in how to become a truly advanced user in JIRA and JIRA Agile.

Lue lisää

Mastering JIRA Administration


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 9.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
9.6

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

We will deep dive into Projects, Issue Types, Schemes, Workflows, Permissions, Notifications, and User Management. After this training, you will have the tools and knowledge to be a successful JIRA administrator. The training is highly interactive and contains practical exercises.

Lue lisää

Confluence Fundamentals


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

This training is designed to get you in the driver seat of your Confluence platform as an end user. We will go through the concepts of Confluence and teach you how to get your daily work done more efficiently. You will learn the necessary basics in how to navigate, find, create and configure Confluence. Starting from basic usage into touching the edge of more advanced usage.

 

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Mobiiliohjelmisto-koulutukset

Android Programming II


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 29.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
29.5

Koulutuksessa käydään läpi sovelluskehityksen periaatteet Android-alustalle. Kurssilla opit tekemään sovelluksia, joissa käytetään ääntä ja grafiikkaa ja, jotka kommunikoivat Internetin yli ja muiden puhelimien kanssa. Kurssilla käydään myös läpi Androidin moninaiset sensorit, paikannus-rajapinta, ja verkko-ohjelmointi ja Service sekä Content Provider-mekanismi. Noin 50 % koulutusajasta on teoriaa, ja toinen puoli on käytännön soveltavia harjoituksia.

Lue lisää

Android Programming I


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.5

Koulutuksessa käydään läpi Android-alustan ja kehitysvälineiden piirteet sekä paneudutaan Android-käyttöliittymien toimintatapaan ja muihin keskeisiin osiin, joita tarvitaan toimivan Android-sovelluksen tekemiseen.

Lue lisää

Developing Android Applications


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 14.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
14.8
14.8

Android App Programmering - An App-Driven Approach


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 12.6, 25.9, 11.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
12.6 R, 12.6 R, 25.9 R, 25.9 R,
11.12 R, 11.12 R
12.6 R, 12.6 R, 25.9 R, 25.9 R,
11.12 R, 11.12 R
12.6 R, 12.6 R, 25.9, 25.9,
11.12, 11.12

Denna kurs tar sin utgångspunkt i ett flertal appar som konstrueras under kursens gång och där teorin förklaras och exemplifieras med apparnas källkod. 

Lue lisää

iOS-sovelluskehitys


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käydään läpi taitoja, joilla pääset vahvaan alkuun iOS-sovellusten kehityksessä. Koulutuksen käynyt osaa iOS-alustan ja sen kehitysvälineiden piirteet. Kurssilla paneudutaan iOS-käyttöliittymien toimintatapaan ja muihin keskeisiin osiin, joita tarvitaan toimivan iOS-sovelluksen tekemiseen.

Lue lisää

Mobile User Experience for Android


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

The course covers the fundamentals of Android mobile UI design guidelines with Google Material Design.

Lue lisää

Agile meets User Experience (UX)


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Participants will gain knowledge about when and how to apply basic user experience techniques in an agile or lean project and understand how to grow basic UX expertise from own resources.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Hortonworks QA | Online

HDP Operations: HDP Administration 1


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 15.5, 21.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
15.5, 21.8
15.5, 21.8

HDP Analyst: Data Science


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.7
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.7
10.7

HDP Developer: Apache Pig and Hive


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 5.6
Lue lisää ja ilmoittaudu >
5.6
5.6

HDP Developer: Java


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 7.8
Lue lisää ja ilmoittaudu >
7.8
7.8

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.