Koulutukset toteutumistakuulla

GO! = takuuvarma toteutus

Kaikki GO! -koulutuksemme

UiPath-työkalukoulutus teknisille kehittäjille

Koulutukseen kuuluu pienryhmissä tehtäviä harjoituksia ja se antaa käytännön neuvoja UiPathin edistyneimpien toimintojen hyödyntämiseksi. Opit, mihin UiPath-teknologia pystyy ja mitkä ovat sen perustoiminnallisuudet sekä kuinka UiPathilla ...
Helsinki Onsite
2 päivää20.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä20.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

DP-200: Implementing an Azure Data Solution

In this course, the students will implement various data platform technologies into solutions that are in line with business and technical requirements including on-premises, cloud, ...
Helsinki Onsite
3 päivää20.11.2019
1800 €TAI
3 SA-seteliä /
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Vaatimusten määrittely ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Kurssin jälkeen osaat vaatimusten ja ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää20.11.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Excel Pivot-yhteenvetotaulukot pikaisesti

Tässä kahden tunnin online-koulutuksessa käymme tiiviisti läpi Excelin Pivot-taulukon käyttöä. Koulutuksen aikana opit luomaan Pivot-taulukoita sekä hyödyntämään niitä monipuolisesti. Katso myös muut kahden tunnin online-koulutuksemme: Excel - ...
 Online
0.5 päivää20.11.2019
295 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Vaatimusten määrittely

Koulutuksessa käydään läpi vaatimusten määrittelyn periaatteet. Vaatimusten määrittely -koulutuksen käynyt osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn käytäntöjä ja tekniikoita työssään sekä viedä vaatimusmäärittelyn tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää20.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

MOC 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Koulutuksessa käydään läpi Windows Server 2016 asennus, käyttöönotto ja konfigurointi. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee Windows Server 2016  ympäristön hallinnoinnin. Microsoft ei enää julkaise tietyistä tuotteista versioita uudella ...
Tampere Onsite
3 päivää20.11.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa ...
Tampere
Helsinki Onsite
2 päivää21.11.2019
16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki Onsite
2 päivää25.11.2019
1195 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää25.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää28.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Palvelun tuotteistaminen ja hinnoittelu

Koulutuksessa keskityt tuotteistamaan palvelun. Opit tuotteistamisen perusasiat ja käytännön vinkit. Saat konkreettiset tuotteistamisohjeet, syvennyt tuotteen hinnoitteluun yksityiskohtaisesti sekä saat ohjeet asiakkaiden vastaväitteiden käsittelyyn.  Tässä koulutuksessa keskityt tuotteistamaan ...
Helsinki Onsite
2 päivää28.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Ketterä ja tutkiva testaus

Käyt koulutuksessa läpi ketteryyden käsitteet testauksen näkökulmasta. Ketterä ja tutkiva testaus -kurssin jälkeen sinulla on hyvät perustiedot ketteryydestä sekä tutkivasta testauksesta ja niiden soveltamisesta käytännön ohjelmistokehitykseen. ...
Helsinki Onsite
2 päivää2.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Excel taulukot ja pivot-raportointi

Kurssin jälkeen osaat käsitellä erilaisia Excel-taulukoita (ent. luetteloita) mahdollisimman tehokkaasti ja muodostaa Excel-taulukoista yhteenvetolaskelmia ja kaavioita pivot-työvälineellä. Lisäksi osaat käyttää suodatuksessa ehtoalueita ja erikoissuodatusta sekä ...
Helsinki Onsite
2 päivää9.12.2019
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Lean IT Foundation

Lean IT on tapa muuttaa organisaatio asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT Foundation -koulutuksemme kattaa kaikki tarvittavat elementit Lean IT:n käytäntöön viemiseksi. Lean IT -koulutuksen aikana opit ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää9.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Angular-ohjelmointi TypeScriptillä

Koulutuksessa käydään läpi Angular toiminnallisuutta. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa Angular-sovelluksia TypeScriptillä. Angular on suositun SPA-kehyksen uusin versio. Aiemmin Angular2:na tunnetun alustan kehitys alkaa nyt tasaantua, ja ...
Helsinki Onsite
3 päivää9.12.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Onsite
3 päivää9.12.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Adobe Photoshop -peruskurssi

Photoshop-peruskurssi – kuvankäsittelyn perusteet tehokkaaseen työskentelyyn Photoshop on hieno sovellus, jonka kanssa jumpatessa voi saada kulumaan työpäivän jos toisenkin. Työt pitäisi kuitenkin saada pakettiin järkevässä ajassa, eikä töissä ...
Helsinki Onsite
2 päivää9.12.2019
940 €
GO!Guaranteed!

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Onsite
1 päivä11.12.2019
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää11.12.2019
2250 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä11.12.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM). Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys ...
Helsinki Onsite
2 päivää12.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

PRINCE2 ® Foundation suomeksi

Koulutuksessa perehdyt Prince2 projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2 koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää12.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa liiketoiminnan monikanavaista kehittämistä ja strategialähtöistä palvelumuotoilua. Ymmärrät liiketoimintaprosessien roolin yritysarkkitehtuurissa ja miten prosessit tuottavat asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen ja ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää12.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas peruskäyttö

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka Microsoft Project -ohjelmaa käytetään projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää tätä projektityökalua sujuvasti ja tehokkaasti. MS Project -ohjelman sujuvan käytön kannalta ...
Helsinki Onsite
1 päivä13.12.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Onsite
1 päivä16.12.2019
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on perustason ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää16.12.2019
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää16.12.2019
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Linuxin tietoturva

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. ...
Helsinki Onsite
2 päivää16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)

Koulutuksessa käyt läpi miten työskentelet kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tunnet työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osaat tuottaa keskeisiä ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää18.12.2019
2250 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Linuxin käyttöönotto ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi Linux-järjestelmien perushallinta. Koulutuksen käynyt osaa asentaa, hallita ja käyttää Linux-koneita, olivat ne sitten työasemia tai palvelimia. Linux-käyttöjärjestelmä on saanut suuren suosion ympäri maailmaa ...
Helsinki Onsite
3 päivää15.1.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

Windows Server 2019 ylläpitäjille

IT-ammattilaisten haasteena on se, että uusien käyttöjärjestelmien julkaisujen yhteydessä jotkin asiat muuttuvat, vaikka useimmat periaatteet pysyvät edelleen samoina. Tässä Workshop tyylisessä koulutuksessa katsotaan, miten aiemmista ...
Helsinki Onsite
2 päivää30.1.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!

ITIL 4 Managing Professional Transition Module

The ITIL 4 Managing Professional Transition module (ITIL 4 MPTM) is designed to allow ITIL Experts or ITIL v3 candidates who have already invested to ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää3.2.2020
2340 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Guaranteed!