Koulutukset toteutumistakuulla

GO! = takuuvarma toteutus

Kaikki GO! -koulutuksemme

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM). Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys ...
Helsinki Onsite
2 päivää21.10.2019
14.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Access jatkokurssi

Koulutuksessa käymme läpi Access-tietokantasovellusten luontia ja muokkausta. Koulutuksen jälkeen osaat luoda eri tyyppisiä lomakkeita ja lisätä niihin toiminnallisuutta makrojen avulla.
 Onsite
2 päivää21.10.2019
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Administering a SQL Database Infrastructure

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. ...
Helsinki Onsite
3 päivää21.10.2019
2582 €TAI
5 SA-seteliä /
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

PMP Certification Preparation Training in English

The objective of this training is to prepare PMP qualified candidates for the PMP certification exam. This training program offers significant and indispensable support on ...
Helsinki Onsite
3 päivää23.10.2019
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

This course is designed to provide you with the background knowledge you need to understand the principles and practices of DevOps. More importantly, this course ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää24.10.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Asiantuntija kouluttajana – Train the Trainer

Yksi asiantuntijatyön tärkeimpiä menestystekijöitä on kyky kiteyttää omaa osaamista muille siirrettävään muotoon. Asiantuntija kouluttajana -kurssilla opit miten tehdä se aidosti vuorovaikutteisten ja oppimista aikaansaavien koulutusten ja esitysten avulla, olipa ...
Helsinki Onsite
2 päivää24.10.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Microsoft Project tehokas peruskäyttö

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka Microsoft Project -ohjelmaa käytetään projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää tätä projektityökalua sujuvasti ja tehokkaasti. MS Project -ohjelman sujuvan käytön kannalta ...
Helsinki Onsite
1 päivä25.10.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki Onsite
2 päivää28.10.2019
1195 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

TOGAF 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää28.10.2019
2250 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

AZ-103T00: Microsoft Azure Administrator - osa 2

Koulutus valmistaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-103: Microsoft Azure Administrator. Suoritettava sertifointi on Microsoft Certified: Azure Administrator. AZ-103: Microsoft Azure Administrator -sertifaatti korvaa aiemmat AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and ...
Helsinki Onsite
2 päivää29.10.2019
1400 €TAI
2 SA-seteliä /
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Power BI -raportointityökalu tehokäyttöön

Microsoft on panostanut paljon tiedonhallinnan, raportoinnin ja visualisoinnin työkaluihin. Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla voit yhdistää eri tietolähteistä haettua dataa visuaalisiksi raporteiksi. Microsoft Power BI -tehokäyttöön ...
Helsinki Onsite
2 päivää30.10.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on perustason ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus ...
Helsinki
Tampere Onsite
Remote
2 päivää31.10.2019
14.11.2019
16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tekoäly tutuksi

Tekoäly tutuksi -koulutuspäivän aikana käymme läpi tekoälyn perusteet. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä näkemys siitä, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.
Helsinki Onsite
1 päivä31.10.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

PRINCE2 ® Foundation suomeksi

Koulutuksessa perehdyt Prince2 projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2 koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää4.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa ...
Helsinki Onsite
2 päivää4.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Robot Framework perusteet

Robot Framework perusteet -kurssin jälkeen tiedät, mistä elementeistä Robot Framework koostuu, osaat asentaa Robot Frameworkin ja tarvittavat kirjastot yms. apuohjelmat. Ymmärrät, mitä ovat avainsanat, osaat ...
Helsinki Onsite
2 päivää4.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tekoälyohjelmointi Pythonilla

Koulutuksessa opit, miten Python soveltuu tekoälyratkaisujen käytännön toteutukseen. Pääset nopeasti vauhtiin valmiiden kirjastojen (scikit-learn, SciPy, NumPy, MatPy … ) avulla. Koulutuksessa käymme läpi myös kahden tekoälysovellusten ...
Helsinki Onsite
1 päivä4.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Amazon Web Services perusteet

Amazon Web Services perusteet -koulutus antaa hyvät pohjatiedot AWS-palvelusta. Vuodesta 2006 IT infrastruktuuri -palveluita yrityksille Web Service -muodossa tarjonnut Amazon Web Services (AWS) on maailmalla ehkä ...
Helsinki Onsite
1 päivä4.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Node.js

The course covers the basics of Node.js. After the course you will know how to use node.js as a server for your web application distributing ...
Helsinki Onsite
2 päivää4.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Onsite
1 päivä5.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

ISEB ISTQB Foundation Certificate

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutuksen jälkeen hyväksytysti ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää6.11.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä12.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Scrum perusteet

Koulutuksessa käydään läpi ketterän kehitystavan malli Scrum. Opit ketteryyden arvot ja periaatteet. Lisäksi tutustut Scrumin ajattelutapaan ja käytäntöihin sidosryhmän edustajan näkökulmasta. Ymmärrät myös ketteryyden edut perinteiseen ...
Helsinki Onsite
1 päivä13.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Microsoft Project jatkokoulutus - projektin edistynyt suunnittelu ja seuranta

Projektinhallintaohjelmiston jatkokoulutuksessa käymme läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien laajemman hallinnan Microsoft Projectin avulla. Tutustumme ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käymme läpi eri osien mukauttamista ...
Helsinki Onsite
1 päivä14.11.2019
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Onsite
2 päivää14.11.2019
1195 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Prosessien mallintaminen

Koulutuksen käytyäsi osaat mallintaa toimintaprosesseja BPMN 2.0 -kielellä. Osaat hyödyntää prosessikuvauksia osana palvelumuotoilu- ja järjestelmäprojekteja. Sidot prosessit liiketoiminnan tavoitteiseen ja mittareihin välttäen osaoptimoinnin ja keskittyen ...
Helsinki Onsite
2 päivää14.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SSL/TLS-varmenteet käytännössä

Koulutuksessa kertaamme salausteknologioiden perusteet ja opettelemme Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) -varmenteiden hallinnasta ne asiat, joita jokainen SSL/TLS-sertifikaattien kanssa työskentelevä tarvitsee. Käymme seikkaperäisesti ja ...
 Onsite
2 päivää18.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää18.11.2019
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO)Uusi!

You already work as Scrum Product Owner. You know Scrum and have learnt your Scrum Guide, as you have participated on a Certified Scrum Product ...
Helsinki Onsite
2 päivää18.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Vaatimusten määrittely

Koulutuksessa käydään läpi vaatimusten määrittelyn periaatteet. Vaatimusten määrittely -koulutuksen käynyt osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn käytäntöjä ja tekniikoita työssään sekä viedä vaatimusmäärittelyn tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää20.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Vaatimusten määrittely ja hallinta

Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Kurssin jälkeen osaat vaatimusten ja ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää20.11.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

DP-200: Implementing an Azure Data Solution

In this course, the students will implement various data platform technologies into solutions that are in line with business and technical requirements including on-premises, cloud, ...
Helsinki Onsite
3 päivää20.11.2019
1800 €TAI
3 SA-seteliä /
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

MOC 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Koulutuksessa käydään läpi Windows Server 2016 asennus, käyttöönotto ja konfigurointi. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee Windows Server 2016  ympäristön hallinnoinnin. Microsoft ei enää julkaise tietyistä tuotteista versioita uudella ...
Tampere Onsite
3 päivää20.11.2019
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Arkkitehtuurin suunnittelu

Tässä koulutuksessa käyt läpi arkkitehtuurin suunnittelun viitekehyksen. Kurssin jälkeen ymmärrät ohjelmistoarkkitehtuurin aseman organisaatiossa ja ohjelmistoprojekteissa. Tiedät ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tehtävät ja osaat kuvata arkkitehtuurin sekä soveltaa ...
Helsinki Onsite
2 päivää25.11.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Excel taulukot ja pivot-raportointi

Kurssin jälkeen osaat käsitellä erilaisia Excel-taulukoita (ent. luetteloita) mahdollisimman tehokkaasti ja muodostaa Excel-taulukoista yhteenvetolaskelmia ja kaavioita pivot-työvälineellä. Lisäksi osaat käyttää suodatuksessa ehtoalueita ja erikoissuodatusta sekä ...
Helsinki Onsite
2 päivää9.12.2019
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)

Koulutuksessa käyt läpi miten työskentelet kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tunnet työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osaat tuottaa keskeisiä ...
Helsinki Onsite
2 päivää16.12.2019
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Onsite
1 päivä16.12.2019
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

TOGAF 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää18.12.2019
2250 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus