EtusivuTestauskoulutuksetHyväksymistestaus (Acceptance testing)

Hyväksymistestaus (Acceptance testing)

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Tällä kurssilla keskitytään erityisesti liiketoiminnan asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien tekemään hyväksymistestaukseen.

Hyväksymistestauksessa tuote tai ratkaisu todetaan riittävän hyväksi soveltuvaksi käyttöön: ratkaisulla voi toteuttaa liiketoiminnan vaatimukset ja se helpottaa käyttäjiä arkipäivän työssä. Hyväksymistestausta voidaan tehdä osana toteutusprosessia vaiheittain, jolloin saadaan aikaisin loppukäyttäjien palaute ja korjauksia voidaan tehdä toteutusprosessin aikana. Hyväksymistestaus voi olla myös erillinen vaihe, jossa loppukäyttäjät varmistavat oikean toiminnan ja kehitysideat siirtyvät jatkokehitysvaiheisiin.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

890 €

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka osallistuvat hyväksymistestaukseen esim. liiketoiminnan testaajat ja loppukäyttäjät.

Tavoite

Kurssin jälkeen sinulla on perustiedot hyväksymistestauksesta. Tiedät mitä sinulta odotetaan osallistuessasi asiantuntijana testaukseen. Kuinka testaat ja miten raportoit havaintosi. Lisäksi pystyt tunnistamaan millaisia asioita tulisi testata, kuinka suunnitella testejä ja mikä merkitys on testauksen raportoinnilla. Ymmärrät oman työsi merkityksen ratkaisun koko hyväksymisen kannalta.

Kurssi on jaettu kahteen osaan: aamupäivällä keskitystään liiketoiminnan asiantuntijan testaustehtäviin ja vastuisiin. Iltapäivällä keskitytään enemmän testauksen suunnitteluun ja raportointiin.

Kurssin sisältö

Liiketoiminnan asiantuntijan testaustehtävät

Lyhyt oppimäärä testauksesta ja käytetyt termit

· vaatimukset, käyttötapaukset, ei- toiminnalliset vaatimukset testauksen perustana

· millaisia yleensä ovat testitapaukset ja havaintoraportit

Roolit ja vastuut

· liiketoiminnan edustajan erityisosaaminen lisäarvo

· sovelluksen käyttäminen ja testaaminen arkielämän tiedoilla testiympäristössä (testidatan ja prosessien testaus)

· mitä on ja kuka tekee teknisen testauksen (”konepellin” alla ja negatiiviset testitapaukset)

· ajan varaaminen testikierrosta varten.

· mitä minulta oletetaan?

Suoritettujen testien ja havaintojen raportointi

· raportointikäytännöt

· havaintojen elinkaari

 

Hyväksymistestauksen suunnittelu ja raportointi

Testauksen suunnittelun valinnat

· tuoteriskien vaikutus testauksen painopisteisiin

· tilanteen vaikutus hyväksymistestauksen luonteeseen

· kerran testauksen lopuksi vai osana jokaista inkrementtiä

· hyväksymiskriteerit

· testaustulosten hallintatapa (työkalu, excel)

Testitapausten suunnittelu ja suoritus

· testien johtaminen vaatimuksista ja määrityksistä

· testiautomaatiosta hyötyjä mukaan testaukseen

· uusintatestikierrokset (regressiotestaus)

Etenemän raportointi

· mitä on testattu

· ennuste milloin voitaisiin ottaa pilottiin

Ratkaisun hyväksyminen tuotantoon

· mahdollisten riskien ja seurauksien tunteminen

· mitä pitää olla tuotantoon hyväksymistä varten

· kuka lopulta hyväksyy

Aikataulu

Course begins at 9.00 and ends at 16.-16.30. Breakfast is served from 8.15 onwards.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: