Tieturin historia

Eli­ni­käi­sen op­pi­mi­sen kump­pa­ni­na jo yli 40 vuot­ta. Ydinajatukseltaan Tieturi on pysynyt samana: jatkuvan oppimisen edelläkävijänä.

Tieturin alkutaipaleella maailma ja työelämä kokivat hurjan muutoksen 1980-luvulla, kun tietotekniikka alkoi yleistyä ja yhä useampaan toimistoon ilmestyi upouudet mikrotietokoneet. Harppaus kirjoituskoneista ja muistivihkoista tietokoneaikaan ei ollut aivan kivuton. Koulutuksen tarve oli siis valtaisa.

Tähän tarpeeseen perustettiin Tieturi vuonna 1983. Maailma ja työelämä ovat muuttuneet vuosien varrella melkoisesti, mutta Tieturi on pysynyt ydinajatukseltaan samana: jatkuvan oppimisen edelläkävijänä.

Elinikäisen oppimisen kumppanina jo yli 40 vuotta

Tieturi on ollut perustamisestaan lähtien vahvasti mukana tukemassa suomalaisten työelämän taitoja. Matkan varrella teknologia on mennyt huimasti eteenpäin. Tieturi on ATK-ajoista lähtien elänyt mukana muutoksessa ja ennen kaikkea kehittynyt vastaamaan työelämän alati muuttuviin osaamistarpeisiin. Alkuaikoina painopiste oli enemmän mikrotietokoneissa, käyttöjärjestelmissä ja Office-sovelluksissa sekä sovelluskehityksessä, nyt monipuolisesti tiedon soveltamisessa ja hyödyntämisessä digitaalisessa työympäristössä.

Koulutukset muuttuvat, koulutustarve pysyy

Mikrotietokoneisiin liittyvä koulutus alkoi 80-luvun alussa. Tieturin alkutaipaleella maailma ja työelämä kokivat hurjan muutoksen, kun tietotekniikka alkoi yleistyä ja yhä useampaan toimistoon ilmestyi upouudet mikrotietokoneet. Harppaus muistivihkoista tietokoneaikaan ei ollut aivan kivuton. Kuten moni uusi asia, myös tietokoneet nähtiin jonkinasteisena uhkana eikä niitä osattu tai haluttu käyttää. Koulutuksen tarve oli siis valtaisa.

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Nykyinen työelämän murros vaatii paljon muutakin kuin ICT-osaamista. Etätyö on nostanut uudenlaisen tarpeen uudistaa ja tehostaa työn tekemisen tapoja organisaatioissa. Ihmisten johtaminen ja viestintätaidot ovat yhä oleellisempia myös tekoälyn yleistyessä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa elinikäinen oppiminen on edelleen yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Tieturi on vuosikymmenien ajan auttanut organisaatioita ja yksilöitä olemaan osaajien kärkijoukoissa. Tieturi on yli 40-vuotisen historiansa aikana tarjonnut uutta oppia kymmenistä tuhansista eri aiheista usealle sadalle tuhannelle kurssilaiselle.

Opiskelemalla selviää muuttuvassa maailmassa

Marita Heinström-Salo aloitti Tieturi-uransa 35 vuotta sitten. Tuona aikana maailma ja työelämä ovat muuttuneet vuosien varrella melkoisesti, mutta Tieturi on pysynyt ydinajatukseltaan samana: jatkuvan oppimisen edelläkävijänä.

ATK-kouluttajasta verkostovalmentajaksi

Hanna Suontausta, yksi kouluttajistamme, on ollut mukana jo 30 vuotta. Vuosien aikana on kuljettu lerpuista pilveen sekä mikromikoista älypuhelimiin.

40 vuotta sitten muutos synnytti uuden ammattiryhmän

Mikrojen tulo synnytti uuden ammattikunnan – mikrotukihenkilöt. Ensimmäinen mikrotukihenkilön valmennusohjelma starttasi vuonna 1984 ja kurssille osallistui noin 1 800 henkilöä 20 vuoden aikana.