Liiketoiminnan kehittäminen

Varmista organisaatiosi menestys

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestymisen kannalta. Liiketoimintaa voi kehittää luomalla uutta tai parantamalla olemassa olevaa. Uuden luonnissa palvelumuotoilu (service design) antaa parhaimmillaan innostavan tavan tuoda asiakas tuotekehityksen keskiöön. Kehitettäessä olemassa olevaa tulee pitää mielessä, että kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu toiminnan tehostamisen tai muuttamisen olevan vaikeaa, mikäli prosesseja ei ole kuvattu tai mallinnettu.

Organisaatioiden ja yritysten toiminnassa prosessit auttavat tuomaan ennakoitavuutta ja laatua toimintaan. Jos jokin asia tehdään useammin kuin kerran, on hyvä miettiä miten se tehdään tehokkaalla ja vakioidulla tavalla. Liiketoimintaprosesseihin liittyvät koulutukset auttavat mallintamaan, kuvaamaan ja johtamaan toimintaa hyödyntämällä prosesseja toiminnan ohjauksen välineenä.

Millaista koulutusta tarvitset?

Tieturi tarjoaa sinulle monipuoliset koulutukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä prosessien mallintamiseen. Kokeneet ammattilaisemme saavat jatkuvasti positiivista palautetta koulutuksistaan, ja hekin kehittävät itseään koko ajan pitääkseen itsensä ajan tasalla. Tervetuloa oppimaan!