Johtaminen -koulutukset

Hyvä johtaja inspiroi, voimaannuttaa ja ohjaa.

IT-sopimukset (IT2022)

IT-sopimukset koulutus on kattava ja käytännönläheinen kurssi IT-alan päivitetyistä sopimusehdoista (IT2022) sekä IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön toimintamalleista ja neuvottelustrategioista. IT2022-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 5.3.
27.5.
850 €TAI
1.3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Scrum Master I (SM I)

Scrum master koulutus on 2-päiväinen työpaja, jossa opit ketteryyttä (agile) Scrum-ajattelutavan kautta. Kurssi valmistaa sinut suorittamaan kansainvälisesti tunnustetun Professional Scrum Master I (PSM I) sertifiointitestin.  Scrum ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 5.-6.3.
4.-5.4.
22.-23.4.
6.-7.5.
3.-4.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Scrum Master I & II (SM I & II) kokonaisuus

Jos olet kokenut scrum master ilman sertifiointia, voit ostaa samanaikaisesti sekä Scrum Master I että Scrum Master II -koulutukset alennetulla yhteishinnalla 2745 eur + alv ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 5.3.-24.4.
4.-24.4.
2745 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 6.-7.3.
9.-10.4.
6.-7.5.
24.-25.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Esihenkilötaidot käyttöön

Konkreettisia taitoja päivittäiseen esihenkilötyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esihenkilötyön jatkuvaan kehittämiseen.
Helsinki Classroom
5 päivää 11.3.-8.5.
3.6.-15.8.
3690 €TAI
7 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Classroom
2 päivää 18.-19.3.
27.-28.5.
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 15.-16.4.
17.-18.6.
1590 €TAI
2.2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. Fasilitoimattomat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 17.4.
12.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Scrum Master II (SM II)

Agile professionals have long waited for the next step, one that would build on the skills learned during Scrum Master certification. Since working as Scrum ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 18.-24.4.
1690 €TAI
2.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Innostava strategian viestintä

Pohditko, miten kannattaisi viestiä strategiasta tai muutoksista? Miten saada henkilöstö innostumaan uusista tavoitteista ja sitoutumaan niihin? Onko käsissäsi strategia, jonka toteuttamiseen kaikki pitäisi saada mukaan? Ihmiset ...
Helsinki Classroom
0.5 päivää 23.4.
449 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Ketterä johtaminen - agile leadership

Tämä koulutus keskittyy ketterän johtamisen ydintaitoihin. Opit kuinka johtajuus on muuttunut ketteryyden ja itseohjautuvien tiimien lisääntyessä ja mitä rakenne- ja toimintatapamuutoksia ketteryyden lisääntyminen organisaatiossa edellyttää. ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 25.-26.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana. Koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 29.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Toiminnan kehittäminen retroilla

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 29.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Fiksumpaa työskentelyä ketteryydellä

”Työ ei tekemällä lopu”, sanotaan – mutta voisitko tehdä sitä fiksummin? Tällä kurssilla opit keinoja, joilla kiinnität huomiosi omassa työssäsi olennaiseen runsauden sijaan. Ketteryysajattelun avulla ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin. Suuren suosion saavuttanut Tieturin ...
Helsinki Classroom
Remote
6 päivää 14.5.-11.6.
3995 €TAI
6 koulutus-
korttipäivää

Monimuotoisen tiimin johtaminen

Koulutuksessa opit käsittelemään monimuotoisuutta, lisäämään tiimin inklusiivisuutta, käyttämään uusia työvälineitä sekä omaan yritykseesi soveltuvia työtapoja johtaa monimuotoista tiimiä. Opit ymmärtämään monimuotoisuuden johtamisen ja inklusiivisuuden merkityksen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 tuntia 15.5.
495 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Onnistu projektiviestinnässä – vaikuta, viesti ja johda

Tässä projektiviestinnän koulutuksessa saat käytännön työkaluja onnistuneeseen viestintään. Osaat koulutuksen jälkeen huomioida oikein viestinnän projektisuunnitelmassa. Viestintä on projektin keuhkot. Projekti elää ja hengittää viestinnän avulla. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 16.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Kompleksisen ongelman ratkaisu

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 27.-28.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tekoäly ja vastuullinen johtaminenUusi!

Tässä tekoälykoulutuksessa pääset konkreettisten esimerkkien kautta tutustumaan miten tekoäly voi auttaa johtamisen eri osa-alueilla. Vuoropuhelu tekoälyn kanssa on tehokas tapa analysoida eri vaihtoehtoja. Tervetuloa mukaan ...
Helsinki Classroom
1 päivä 28.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Johtaminen

Hyvä johtaja inspiroi, voimaannuttaa ja ohjaa 

Taitava johtaja saa tiiminsä innostumaan, suoriutumaan paremmin ja olemaan onnellinen työssään. Tutkimukset osoittavat, että hyvän johtajan tiimin jäsenet pysyvät työssä jopa neljä kertaa todennäköisemmin kuin huonon johtajan tiimin jäsenet. Johtajalla on siis todella keskeinen rooli työtyytyväisyyden ja työsuorituksen kannalta. 

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä hyvässä johtajuudessa, ja siksi painotamme niitä johtajuuskoulutuksissamme. Koulutuksissamme saat hyvät eväät tiimiläisten motivointiin ja innostamiseen sekä projektien onnistuneeseen johtamiseen. 

Koulutuksemme sopivat sekä suurten että pienten tiimien johtajille, toimittepa ketterästi tai vesiputousmallilla.

Tutustu johtamiseen

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit