EtusivuProjektityöProjektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Suuren suosion saavuttanut Tieturin projektinjohtamisen koulutusohjelma on rakennettu vastaamaan tulevaisuuden projektitoiminnan haasteisiin hyödyntäen konsernimme sisarbrändien vahvaa osaamista johtamisesta (JTO) ja viestinnästä (Infor). Kaiken runkona kulkee Tieturin vahva projektiosaaminen.

Yhtenä pääteemana toimii ketterien menetelmien parhaiden palojen soveltaminen projektien johtamisessa.

Toisena keskeisenä aiheena on projektien ja muun organisaation toiminnan yhteensovittaminen optimaalisella tavalla.

Kolmantena avainasiana asiantuntijatyön, tiimien ja muutoksen johtamisosaamista käsitellään koulutuksen kaikissa vaiheissa. Koulutukseen sisältyvästä 360-arvioinnista tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi.

Project Champion -koulutus pohjautuu kansainvälisten standardien (PMI ja IPMA) mukaisiin projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin, jotka tuodaan jokaisella jaksolla vahvasti mukaan oppimisprosessiin.

Projektijohtamiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on projektien liiketoimintahyötyjen kasvattaminen hyvän johtamisen avulla sekä tehokkuuden lisääminen projektityössä.

Koulutuksen läpikäyneet henkilöt pystyvät vetämään laajoja ja haastavia projekteja ja ohjelmia menestyksellisesti sekä myös kehittämään koko organisaation projektikulttuuria ja projektiliiketoimintaan liittyviä strategisia kyvykkyyksiä aktiivisesti. Tämä projektikoulutus antaa valmiuksia myös projekti(liike)toiminnan johtamiseen, projektien ohjausryhmätyöhön, projektien omistajuuteen ja projektisalkunhallintaan liittyen.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

6 päivää


Hinta

3995 €

Kohderyhmä

Tämä projektikoulutus on tarkoitettu projektityön kokeneille ammattilaisille - siis sinulle, joka johdat projekteja ja sisäisiä tai ulkoisia kehitysohjelmia. Tyypillinen titteli osallistujilla on esim. projektipäällikkö, Senior Project Manager, kehityspäällikkö, kehitysjohtaja, hankepäällikkö, hankejohtaja, järjestelmäasiantuntija, järjestelmäpäällikkö, osastopäällikkö, ryhmäpäällikkö, team leader/manager.

Tämä projektijohtamisen koulutus sopii sinulle myös erittäin hyvin, jos olet mukana organisaation projektisalkunhallinnassa tai projektitoiminnan kehittämisessä, esim. PMO toiminnassa.

Jos näet projektitoiminnassa houkuttelevia urakehitysmahdollisuuksia, antaa tämä koulutusohjelma sinulle paljon eväitä ammatillisessa urakehityksessä.

Hyödyt projektin johtamisen koulutuksesta

 • sovellat ketterien menetelmien parhaimmistoa omissa projekteissasi
 • saat projektisi toteutumaan sujuvammin organisaatiossa
 • turvaat selustasi toimivilla projektisopimuksilla
 • hoidat projektiviestinnän ammattimaisesti
 • hiot asiantuntijatiimin johtamistaitojasi
 • saat keinoja muutoksen toteuttamiseen
 • kehität projektien riskinhallintakykyjäsi
 • lisäät menetelmävalikoimaasi projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen
 • tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi 360-arvioinnista
 • saat uudistamisotetta projektitoimintaan, työhösi ja urallesi
 • teet asiantuntijan kommentoimana omaan projektitoimintaasi liittyvän kehittämishankkeen, josta on konkreettista hyötyä työhösi
 • päivität tietosi alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista
 • verkostoidut ja vaihdat ajatuksia muiden projektiosaajien kanssa
 • pitkäkestoinen yhdessä tekeminen ja kommunikointi muiden osallistujien kanssa avaa uusia näkymiä omaan tapaasi suunnitella ja johtaa projekteja.

Kouluttajat projektijohtamisen koulutusohjelmassa

Hannu Blomqvist

Hannulla on yli 30 vuoden käytännön kokemus vaativien projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä monitoimittajaprojekteja, joilla on ollut lukuisia osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta mm. Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Hannulla on kattava kokemus myös julkishallinnon projektijohtamisesta. Projektitoiminnan konsultoinnin kautta isojen yritysten lisäksi myös iso joukko pk-yrityksiä ja organisaatioita on tullut hänelle tutuksi. Hannu hallitsee hyvin sekä projektijohtamisen perinteiset että ketterät menetelmät. Hän on kokenut projektiosaamisen kouluttaja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Anna Savileppä

Annalla (VTM) on yliopistollinen työnohjaus- ja coachingkoulutus. Hänen erityisosaamistaan ovat muutosjohtaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja tiimityö. Annalla on yli 20 vuoden työkokemus kehityskonsulttina, coachina ja esimiehenä eri toimialoilla yksityissektorilla ja julkishallinnossa. Annan erityisosaamista on monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtaminen (diversity management) sekä kulttuurien välinen vuorovaikutus ja viestintä (intercultural communication). Kansainvälisyys ja kulttuurien välinen viestintä ovat usein liittyneet hänen työhönsä. Hän on toiminut konsulttina kansainvälisissä työtehtävissä: YK/UNFPAn tehtävissä Marokossa, Genevessä sekä konsultointitehtävissä Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Koulutuksessa Anna käyttää runsaasti arjen käytännön esimerkkejä. Asiakkailta hän on saanut erinomaista palautetta dialogisesta ja innostavasta valmennustavasta sekä uusien ideoiden ja näkökulmien tuomisesta arjen työhön.

Tauno Taajamaa

Tauno toimii liiketoimintajohtajana MIFissä ja vastaa johtamisen, kansainvälistymisen sekä viestinnän koulutuksista. Hän on toiminut yli 20 vuotta kehittämisen asiantuntijana, erityisosaamisalueina mm. monikulttuurisessa toimintaympäristössä johtaminen, aikuispedagogiikka, myynti- ja markkinointistrategia sekä vuorovaikutustaidot työyhteisössä.

Jenni Eromäki

Jenni on Via Juridica Oy:n perustaja. Hänellä on oikeustieteellinen loppututkinto (OTK Helsingin yliopisto) sekä jatkotutkinto kansainvälisestä kauppaoikeudesta (LL.M. Vrije Universiteit Amsterdam). Tutkintoa täydentää yli kymmenen vuoden työkokemus liikejuridiikasta mm. F-Secure Oyj:ssä, Aalto-yliopistossa ja asianajotoimistoissa. Jenni Eromäen erikoisosaamista on sopimusoikeus sekä IPR-oikeus. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia. 

Taru Uhrman

Taru valmentaa esimiehiä, johtoa ja asiantuntijoita onnistumaan viestinnässä ja vuorovaikutussuhteissa. Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin organisaatioista. Dialogisen johtamisen ja esimiesviestinnän kehittämisen lisäksi Tarun työsarkaa ovat asiakkaiden henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten neuvottelu- ja esiintymistaitojen valmennukset sekä markkinointiviestinnän kehittäminen.

Anssi Rusanen

Seniorikonsultilla Anssi Rusasella on pitkä kokemus tiimien ja liiketoiminnan kehittämisestä, ketteristä menetelmistä sekä transformaatioista niihin. Anssi on sertifioitu SAFe® Practise Consultant (SPC) ja hän on toiminut monenlaisissa rooleissa ketterissä sekä sellaisiksi siirtyvissä organisaatioissa, erityisesti haluten auttaa ihmisiä ja heidän toimintaansa kaaoksen keskellä.

 

Projektikoulutuksen rakenne ja sisältö

Project Champion -koulutus koostuu yhteensä kuudesta koulutuspäivästä, jotka toteutuvat kolmessa jaksossa. Koulutuspäivien aikana perehdytään koko projektin elinkaareen ja sen vaiheiden aikaisiin projektinsuunnittelun ja projektijohtamisen tekniikoihin ja taitoihin.

Haluamme edistää sitä, että koulutuksessa opitut asiat ja kokemukset muuttuvat oikeasti käytännöiksi. Siksi koulutuksessa tehdään läpikäytäviin aiheisiin liittyen henkilökohtainen kehittämisprojekti (lopputyö), joka esitellään viimeisenä päivänä. Työ liittyy tyypillisesti projektijohtamiseen tai organisaation projektikulttuurin kehittämiseen, ja on tarkoitettu hyödyttämään päivittäistä työtä.

Projektijohtamisen koulutuksen jaksot

1. jakso  (2 päivää)

1. päivä
Projektit ja projektikulttuuri, projektin valmistelu

 • Ketterä projektikulttuuri & projektit
 • Projektimallit
 • Projektien hallinnan viitekehykset
  • PMI, PRINCE2®, IPMA
 • Projektisalkunhallinta ja sen merkitys
 • Organisaation tuki projekteille
  • PMO ja sen rooli
 • Projektin valmistelun avainasiat
 • Projektin liiketoimintahyödyt ja alustava sisältö (scope)
 • Oman, koulutuksen aikaisissa harjoituksissa käytettävän case-projektin aihe-ehdotuksen hyväksyttäminen normaalin projektinhyväksyttämistilanteen tavoin

Projektin roolit ja vastuut, projektin ympäristö ja sidosryhmät

 • Projektin organisointi
 • Projektin hyvä ohjausmalli ja sen merkitys
 • Roolit ja vastuut projektissa
 • Sidosryhmä- ja ympäristöanalyysit eri tyyppisissä projekteissa

2. päivä
Sopimukset ja sopimuskäytännöt projekteissa

 • Projektitoimituksien sopimusten perusteet (tuotteiden ja palveluiden myynti)
 • Alihankintasopimukset (tuotteiden ja palveluiden osto projektiin)
 • Sopimusriskien hallinta
 • Keskeiset sopimusehdot
 • Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Monimuotoisen projektitiimin johtaminen

 • Monimuotoisuuden johtaminen työelämässä
 • Monimuotoisuuden johtamisen käytännöt yrityksissä: yrityscaset
 • Kuinka saat käyttöön työelämän kansainvälistymisen ja monikulttuurillistumisen tuomat voimavarat ja kyvyt?
 • Haastavat tilanteet monimuotoisessa projektitiimissä
  • väärinkäsitysten välttäminen
  • ristiriitojen ratkaisu

2. jakso (2 päivää)

3. päivä

Projektin suunnitteluvaihe

 • Suunnitteluprosessin parhaat käytännöt ja konkreettiset suunnittelumenetelmät
 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Resurssointi, tehtävien vastuuttaminen ja työkuormien hallinta
 • Toimintoverkko ja kriittinen polku
 • Aikataulun laadinta
 • Critical Chain Project Management (Lean)

Projektin riskien hallinta ja riskianalyysi

 • Projektin riskit ja liiketoimintariskit
 • Oletukset ja riskit
 • Riskit ja huono projektinhallinta
 • Riskien hallinnan prosessi
 • Riskien analysointi ja priorisointi

Projektin toteutusvaihe

 • Projektin kick-off
 • Ohjausryhmän ja projektin kokouskäytännöt sekä niiden tehostaminen
 • Ajanhallinta toteutusvaiheessa
 • Poikkeamien ja muutosten (sisältö, aikataulu, budjetti) hallinta projekteissa
 • Laadunhallinta
 • Katselmoinnit
 • Laadunvarmistus
 • Raportointiketjut ja niiden hallinta
 • Alihankintojen hallinta toteutusvaiheessa
 • Tiimin elinkaaren hallinta
 • Asiantuntijoiden motivaation ja sitoutumisen ylläpito ja vahvistaminen

4. päivä
Ketterä projektinhallinta

 • Ketterän ajattelun ja toiminnan perusta
 • Ketterän johtamisen ydinkohdat
 • Ketteryyden vaikutus projektinhallinnan rooleihin
 • Ketteryys projektin elinkaaren aikana
 • Apuvälineitä ketterän toiminnan tueksi projekteihin
 • Katsaus ketteriin viitekehyksiin ja menetelmiin

3. jakso (2 päivää)

5. päivä
Projektiviestinnän kulmakivet

 • Tunnista projektisi viestinnän kannalta tärkeimmät kohderyhmät: tee systemaattinen sidosryhmäanalyysi
 • Selkeät avainviestit helpottavat sitoutumista
 • Oikea viesti oikeaan kanavaan oikealla välineellä
 • Viestinnän visualisoinnin työkalut
 • Kuinka tarkkaan projektin viestintää voi ja kannattaa suunnitella?

Tuloksellinen yhteistyökäyttäytyminen: 360-arvioinnin purku

 • Oman yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen tueksi jokainen osallistuja saa yksityiskohtaiset yksilöraportit, joiden sisältö avataan purkutilaisuudessa kouluttajan tuella.
 • Etukäteen netissä tehtävän arvion täyttävät osallistuja itse, kollegat ja esimies
 • Valaisee itsetuntemuksen pääosiot
 • Kattaa menestyksellisen yhteistyökäyttäytymisen keskeisimmät osa-alueet laajaan tutkimukseen perustuen
 • Kysymyspatteristo on tieteellisesti validi

6. päivä
Muutoksen johtaminen hankkeissa ja projekteissa

 • Muutosvisio
 • Muutosvastarinnan hallinta ja hyödyntäminen
 • Muutoksen menestystekijät
 • Roolit muutoksessa
 • Sidosryhmien hallinta muutoksessa
 • Muutoksen 8 vaihetta (John P. Kotterin mukaan)

Projektin päättäminen

 • Projektin päättäminen jämäkästi: päättämisen avainasiat
 • Projekteista oppiminen
 • Lopputöiden esittely ja tuloksien benchmark omien projektien avuksi

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. (10.6. klo 17)
Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Todella tärkeää asiaa, joka pitäisi olla kaikkien projektityötä johtavien tiedossa.
 • Hieno kokemus.
 • Saadut opit ovat hyviä ja ne on helposti vietävissä omaan tekemiseen.
 • Kurssi, sen yleinen järjestely sekä tilat olivat ammattimaisesti järjestetty. Kiitokset!
 • Hyvä kurssi ja paljon asiaa.
 • Hyvin järjestetty koulutus, tarkoituksenmukaiset aiheet, joista pystyy vievään käytäntöön monia asioita. Konkreettinen.
 • Mielenkiintoinen ja osallistuttava koulutus. Kiitos!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: