EtusivuProjektityöProjektipäällikön keskeiset taidot

Projektipäällikön keskeiset taidot

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen.

Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin syntyyn, valmisteluun, suunnitteluun ja läpivientiin sekä niihin liittyviin menetelmiin. Koulutuksessa perehdyt projektityöhön toimialariippumattomasti. Asioita konkretisoidaan ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Katso myös koulutuspaketimme, jossa tähän kurssiimme olemme yhdistäneet mukaan innovatiivisen, innostavan ja huolellisesti pohditun Suomessa kehitetyn pelillisen projektisimulaation. 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Sopii henkilöille, jotka haluavat onnistua projekteissaan paremmin. Auttaa sekä projektiryhmäläisiä että erityisesti projektipäälliköitä kehittymään paremmiksi projektin johtamisessa. IT-projekteihin osallistuville suosittelemme koulutusta Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti.

Tavoite

Tämän projektikoulutuksen tavoitteena on

 • luoda yhteistä näkemystä projektitoimintatavoista
 • selkiyttää projekteissa toimivien henkilöiden rooleja ja vastuita
 • antaa uusia keinoja ja menetelmiä laadukkaamman projektisuunnittelun toteuttamiseksi
 • ymmärtää projektin seurannan ja raportoinnin merkitys
 • antaa esimerkkejä projektien onnistuneeseen läpivientiin
 • kehittää asiantuntijaryhmien vetäjien johtamis- ja vuorovaikutustaitoja
 • tehostaa ja nopeuttaa projektityöskentelyä

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen käynnistykseen ja läpivientiin.

Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

Sisältö: projektin suunnittelu ja toteutus

Perusta projektityölle                                  

 • Miksi projekti? Ja milloin ei?
 • Valmistelun ja suunnittelun merkitys ja toteutus 
 • Projektin valmistelu, tavoiteasetanta, vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi
 • Projektin ympäristön ja sidosryhmien huomiointi

Projektin suunnittelumenetelmät ja parhaat käytännöt

 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Työmäärien arviointi
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Projektin aikataulun tekeminen
 • Riskien hallinta suunnitteluvaiheessa                                                            

 Projektin ohjaus ja seuranta toteutusvaiheessa

 • Projektin käynnistys                                                                              
 • Projektin ohjaus ja johtaminen                                                                       
 • Projektin tehokas raportointi                                                                          
 • Projektikokoukset                                                                                  
 • Projektin scopen ja muutosten hallinta                                                                                    
 • Riskien hallinta projektin toteutuksen aikana                  
 • Laadunvarmistus

Johdon rooli projektien onnistumisessa

 • Projektisalkun hallinta
 • Projekti- ja linjaorganisaation vastuunjako
 • Projektipäälliköt roolit ja vastuut
 • Ohjausryhmän roolit, tehtävät, valtuudet ja vastuut
 • Johdon rooli ja sitouttaminen projektissa

Projektipäällikön vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sidosryhmäviestintä

 • Viestintäsuunnitelman tekeminen

Ihmisten johtaminen projektityössä

 • Erilaisuus
 • Asiantuntijoiden johtaminen
 • Erilaiset motivoitumis- ja sitoutumismekanismit
 • Projektitiimin rakentaminen

Projektin päättämisen avainasiat

 • Käyttöönottovaihe projektin näkökulmasta
 • Koska projekti on riittävän hyvä?
 • Keskeiset tehtävät
 • Projektin loppuraportti

Projektista oppiminen

 • Onnistuneen projektin tunnusmerkit
 • Keinoja jakaa oppeja - miten hyötyä kokemuksista
 • Projektin 10 tärkeintä asiaa

Kurssista on mahdollista saada 12 PDU pistettä.

Kokemuksia

 • Kouluttaja toi hyvin käytännön asioita ja oikean työelämän haasteita ja oppeja esille.
 • Mukavan tiivis koulutus.
 • Hyvä koulutus! Ohjaaja oli oikein miellyttävä ja piti ryhmän hyvin mukana.
 • Hyvä tasapainotus kalvosulkeisten, esimerkkien ja ryhmäkeskusteluiden välillä.
 • Hyvä koulutus. Kouluttajan oma kokemus koulutettavasta asiasta erinomainen.
 • Erinomainen kokonaisuus, kiitos!
 • Koulutus laittoi hyvällä tavalla ajattelemaan uusiksi tuttuja toimintatapoja
 • Tosi hyvä koulutus aiheeltaan ja sisällöltään. Kouluttaja oli myös tosi hyvä ja kouluttamansa alueen tosi ammattilainen.
 • Iso kiitos hyvästä koulutuksesta.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: