Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta

Kokoa, analysoi ja hyödynnä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan tehostamiseksi.
Katso koulutukset

Tiedolla johtaminen on olennainen osa organisaation tapaa kerätä, analysoida ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa. Tiedonhallinta puolestaan keskittyy tiedon keräämiseen, tallentamiseen, organisoimiseen ja jakamiseen tehokkaalla tavalla.
Tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan koulutuksemme tarjoavat taitoja ja tietämystä eri tiedonhallinnan käytäntöjen tehokkaaseen toteuttamiseen organisaatiossa.

Koulutuksiimme sisältyy tehokkaimpia tapoja tiedon keräämisestä, analysoinnista, eri työkalujen ja järjestelmien tehokkaasta käyttämisestä sekä tiedon jakamisesta, visualisoinnista ja hyödyntämisestä yrityksen päätöksenteon tukena.

Koulutuksemme auttavat kehittämään kykyjäsi tunnistaa ja kerätä oikeanlaista tietoa, analysoida ja visualisoida sitä ymmärrettävään muotoon sekä hyödyntää tuloksia päätöksenteossa, jolla parannetaan organisaation kykyä tehokkaaseen tiedonhallintaa ja tiedon jakamiseen. Parhaiden tiedonhallinnan käytäntöjen ja työkalujen hallinta auttaa organisaatiota saavuttamaan parempia tuloksia, nopeuttamaan päätöksentekoa ja luomaan kilpailuetua tiedon avulla.

Millaista koulutusta etsit?

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan koulutuksia niin aloittelijoille kuin eksperteille. Haluaisitko oppia tehokkaan tavan käyttää Microsoft Power BI -raportointityökalua vai kenties luoda joustavia ja interaktiivisia tietojen visualisointeja web-pohjaisen Qlik Sense -työkalun avulla? Vai tarvitsetko enemmän tietoa ja osaamista Microsoftin ja Oraclen SQL -tietokannoista tai kenties kehittää osaamistasi Microsoft SQL – ja Oraclen SQL -kyselykielistä?

Microsoft Power BI – sujuvaa ja tehokasta raportointia

Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla yhdistät dataa eri tietolähteistä, luot yhtenäisiä, reaaliaikaisesti päivittyviä näkymiä ja jaat ne ymmärrettävässä muodossa liiketoiminnan parantamiseksi ja tehokkaamman päätöksenteon tueksi.

Power BI -koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden oppia Microsoft Power BI -työkalun perusteet ja edistyneemmät ominaisuudet, jotka vahvistavat taitojasi näiden toimintojen optimaalisessa hyödyntämisessä. Valikoimastamme löydät myös Microsoftin virallisia, sertifiointiin valmentavia koulutuksia edistyneimmille käyttäjille.

Qlik – interaktiivista ja visuaalista raportointia

Qlik Sense on web-pohjainen BI-työkalu, jolla voit koota tietoa useista eri lähteistä ja luoda joustavia ja interaktiivisia tietojen visualisointeja ja analysointeja. Qlik Sense -raportointyökalun etuna on joustavat visualisoinnit, jotka tekevät analytiikasta helposti kommunikoitavaa ja ymmärrettävää. Qlik Sense -raportointityökalua on mahdollista käyttää millä tahansa laitteella tai näytöllä, älypuhelimella tai tabletilla ja tarjoaa näin rajattomat ja vaivattomat käyttömahdollisuudet.

Qlik Sense -koulutuksissamme opit käyttämään Qlik Sense -työkalua tehokkaasti ja hyödyntämään sen monipuolisia ominaisuuksia datan visualisoinnissa, analysoinnissa ja raportoinnissa.

Qlik Sense on moderni vastine QlikView -työkalulle. Koulutusvalikoimassamme on myös QlikView -koulutuksia, jotka tarjoavat opastusta ja oppia tietojen integrointiin ja lataukseen sekä tietojen analysointiin QlikView:n avulla.

Microsoft SQL – luotettava tietokanta-alusta

Microsoft SQL Server on Microsoftin tietokantakokonaisuus, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan tavan tallentaa, hallita ja hyödyntää tietoa. Se mahdollistaa mm. tehokkaan tietojen käsittelyn, hyvän tietoturvan ja korkean suorituskyvyn, jolla parannat organisaatiosi tiedonhallintaa ja sovellusten suorituskykyä. Microsoft SQL-kyselykielen (Structured Query Language) avulla hallinnoit ja käsittelet kattavasti tietoa SQL-pohjaisissa tietokannoissa mahdollistaen tehokkaan tiedonhaun ja tietokantojen hallinnan.

Microsoft SQL-kurssimme tarjoavat SQL-kielen perusteet ja edistyneemmät taidot, jolla saavutat tehokkaammat tavat tietokantojen hallintaan, tietojen käsittelyyn ja tiedonhakuun sekä perehdyt tietokantakyselyjen ja raporttien luontiin.

Oracle SQL

Oracle SQL -tietokantakielellä kirjoitat tehokkaasti Oracle-hallintajärjestelmään ja se tarjoaa myös kattavat työkalut ja ominaisuudet tietokantojen hallintaan ja tietojen käsittelyyn. Koulutuksissamme opit enemmän Oracle SQL-tietokannasta sekä SQL- ja Oracle PL/SQL-kielistä.

Microsoft Access – työpöytätietokanta

Microsoft Access on helppokäyttöinen tietokantaohjelma, jonka avulla voit luoda nopeasti selainpohjaisia tietokantasovelluksia ja taltioida ne SQL-tietokantaan. Microsoft Access ei vaadi ohjelmointitaitojen osaamista ja se mahdollistaa valmiiden raportointi- ja analysointiominaisuuksien hyödyntämisen tietojen hallinnassa, raportoinnissa ja analysoinnissa. Koulutuksissamme opit Microsoft Access -perusteet ja syvällisemmät taidot ohjelman käyttöön.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit