Palvelumuotoilu ja prosessit

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun.
Katso koulutukset

Hyvin suunnitellut ja hallitut prosessit mahdollistavat tehokkaan ja korkealaatuisen palvelun toimituksen, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan, mitkä prosessit tarvitaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi sekä määrittelemään prosessien suunnittelua ja toteuttamista. 

Organisaatioiden ja yritysten toiminnassa prosessit auttavat tuomaan ennakoitavuutta ja laatua toimintaan. Jos jokin asia tehdään useammin kuin kerran, on hyvä miettiä, miten se tehdään tehokkaalla ja vakioidulla tavalla. Prosessien suunnittelu ja hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä palvelun toimituksen tehokkuuden, laadun ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. 

Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda toistettavia sekä skaalautuvia menetelmiä asiakasarvon ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen niin, että se on tuottavaa myös palveluntarjoajalle. Palvelumuotoilulla pyritään saamaan palveluista mahdollisimman helposti lähestyttäviä, hankittavia ja käytettäviä. Jos haluat oppia palvelumuotoilun ydinidean, Palvelumuotoilun perusteet -koulutus tarjoaa muotoilu- ja tuotteistamisosaamista, menetelmiä, työkaluja sekä rohkeutta tutkia asiakkaita palveluiden luomisessa ja kehittämisessä. 

Prosessit ja palvelumuotoilu yhdessä auttavat mm. luomaan asiakaskeskeisiä palveluja, lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan tehokkuutta ja toimitusprosessia. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakkaiden odotukset muuttuvat jatkuvasti. Palvelumuotoilun ketterässä prosessissa suunniteltua palvelua kokeillaan ja parannetaan asiakkaasta opitun tietämyksen mukaisesti. Täydellistä ratkaisua on hankalaa tai jopa mahdotonta edes löytää kerralla, sillä palvelun laatu on aina asiakkaan kokonaisvaltainen, subjektiivinen kokemus.  

Asiakaskeskeinen lähestymistapa kuitenkin varmistaa sen, että palvelu täyttää tai ylittää asiakkaidesi odotukset. Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa -koulutuksessa kehityt käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. 

Asiakaskeskeinen asiantuntija -koulutuksessa saat uusia taitoja asiakasarvon tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen asiantuntijatyössä. 

Tehokkuuden ja tasalaatuisuuden parantaminen

Ymmärtämällä ja hiomalla prosesseja voidaan vähentää hukkaa merkittävästi. Tämä johtaa mm. nopeampaan palvelun toimittamiseen, alhaisempiin toimintakustannuksiin ja korkeampaan tuottavuuteen. Lopputuloksena voidaan saavuttaa virtaviivaistettu organisaatio, joka tuottaa palvelut nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Uudet ja vanhoista paremmiksi hiotut prosessit on mallinnettava selkeästi, että ne voidaan toistaa tasalaatuisesti. Hyvä mallinnus tehostaa toimintaa organisaation sisällä ja etenkin silloin, kun prosessi annetaan alihankkijalle hoidettavaksi. Prosessien mallintaminen -koulutuksessamme opit prosessien mallintamiseen ja sen osa-alueet. Mallinnetut prosessit on hyvä piirtää myös sähköiseen muotoon. Tähän sopii esimerkiksi Microsoft Visio, jonka käyttöön saat meiltä koulutusta niin perus- kuin jatkotasolla

Automatisointi voi nopeuttaa prosesseja sekä vähentämään virheitä poistamalla manuaalisia, toistuvia tehtäviä.

Palvelumuotoilu ja prosessit yhdessä ovat molemmat tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita, kun pyritään tarjoamaan erinomaista asiakaskokemusta ja edistämään jatkuvaa parantamista. Ne yhdessä luovat arvoa sekä asiakkaalle että yritykselle.

Hae koulutuksista

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit