Liiketoiminnan kehittäminen -koulutukset

Monipuoliset koulutukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä prosessien mallintamiseen.

Fasilitoinnin perusteet

Tässä fasilitointikoulutuksessa kehität omia taitojasi fasilitaattorina. Saat kurssilla hyvän ymmärryksen fasilitointitaidoista ja opit erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vuoropuhelu on tehokas tapa ratkaista ongelmia ja siirtää ymmärrystä organisaatiossa. Fasilitoimattomat ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 17.4.
12.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 päivää 22.-23.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Innostava strategian viestintä

Pohditko, miten kannattaisi viestiä strategiasta tai muutoksista? Miten saada henkilöstö innostumaan uusista tavoitteista ja sitoutumaan niihin? Onko käsissäsi strategia, jonka toteuttamiseen kaikki pitäisi saada mukaan? Ihmiset ...
Helsinki Classroom
0.5 päivää 23.4.
449 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
  Remote
1 päivä 24.4.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Tekoäly (AI) ja immateriaalioikeudet (IPR)

Tekoälyteknologian kehitys ja sen avaaminen suuren yleisön käyttöön (esim. ChatGPT, DALL-E, Midjourney ja Stable Diffusion) on nostanut esiin lukuisia tekijänoikeuskysymyksiä. Tekoäly ja siihen liittyvät teknologiat ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 päivää 26.4.
450 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

Tekoäly liiketoiminnan avustajana

Vie liiketoiminnan kehittämisosaamisesi entistä korkeammalle tasolle, käyttämällä tekoälyä tehokkaana kumppanina! Koulutus sopii yrityksen johtajille, esihenkilöille sekä asiantuntijoille, ketkä haluavat oppia hyödyntämään tekoälyä yrityksen strategisessa päätöksenteossa, ...
Helsinki Classroom
Remote
3 tuntia 2.5.
495 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Power BI ja HR-analytiikkaa käytännössä

Koulutuksessa opit HR-tiedolla johtamisen ja henkilöstöanalytiikan perusteet sekä miten toteutat erilaisia HR-mittaristoja Microsoft Power BI:llä. Lisäksi näet, miten koneoppimista voidaan käyttää vaihtuvuuden ennustamisessa. Koulutuksessa hyödynnetään Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 6.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa asiakasymmärrys on avainasemassa, sillä ilman sitä kehittäminen jää usein liian organisaatio- tai asiantuntijalähtöiseksi. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, mikä merkitys asiakasymmärryksellä on kehittämisessä ja miten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 7.5.
990 €TAI
1.2 koulutus-
korttipäivää

Asiakaskeskeinen asiantuntija

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan. Asiantuntijana menestyminen on ...
Helsinki Classroom
2 päivää 13.-14.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kompleksisen ongelman ratkaisu

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssäUusi!

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?
  Remote
0.5 päivää 23.5.
495 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Palvelumuotoilu digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Palvelumuotoilu tuo digitaalisten palvelujen kehittämiseen käyttäjälähtöisen prosessin ja menetelmät, joiden avulla kehittämisen osumatarkkuutta voidaan parantaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten palvelumuotoilua ...
  Remote
3 tuntia 23.5.
595 €TAI
0.8 koulutus-
korttipäivää

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 27.-28.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

IT-sopimukset (IT2022)

IT-sopimukset koulutus on kattava ja käytännönläheinen kurssi IT-alan päivitetyistä sopimusehdoista (IT2022) sekä IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön toimintamalleista ja neuvottelustrategioista. IT2022-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.5.
850 €TAI
1.3 koulutus-
korttipäivää

Kukoista kirjoittajana! Työelämän tekstien kirjoituskoulutus

Kirjoittaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Millainen on helposti ymmärrettävä teksti? Miten tehdä kiinnostavia some-postauksia? Miten hyödyntää tarinoita? Missä menee ilmaisun rajat työelämän teksteissä? Toteutamme koulutuksemme paikan ...
Helsinki Classroom
1 päivä 4.6.
890 €

EU:n tietosuoja-asetus GDPR käytännössä

GDPR koulutuksessa opit EU:n tietosuoja-asetuksen olennaiset kohdat ja konkreettiset vaikutukset. Käyt läpi käytännön kokemuksia ja viranomaislinjauksia GDPR:stä. Näin tiedät käytännön toimet, joilla varmistat että toimintasi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 11.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Toiminnan kehittäminen retroilla

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 13.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Koulutusohjelma on suunniteltu sinulle joka työskentelet tai olet aikeissa työskennellä strategiseen työhyvinvointiin liittyvien työtehtävien parissa.
Helsinki Classroom
Remote
5950 €TAI
12 koulutus-
korttipäivää

Kilpailuetua asiakaslähtöisellä strategiatyöllä

Suomessa tehdään huipputuotteita, mutta ne eivät menesty ansioidensa mukaisesti.Vapaudu teknologia-ajattelusta ja kirkasta hyödyt ominaisuuksien alta. Tee asiakaslähtöinen strategia.
  Classroom
Remote
2 päivää
TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Liiketoiminnan kehittäminen

Varmista organisaatiosi menestys 

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestymisen kannalta. Liiketoimintaa voi kehittää luomalla uutta tai parantamalla olemassa olevaa. Uuden luonnissa palvelumuotoilu(service design) antaa parhaimmillaan innostavan tavan tuoda asiakas tuotekehityksen keskiöön. 

Tutustu koulutuksiimme, missä pääset paneutumaan liiketoiminnan kehittämisen sekä teoriaan että käytännön tehtäviin sekä kuulet kokeneiden ammattilaisten parhaat vinkit. 

Tutustu liiketoiminnan kehittämiseen

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit