Liiketoiminnan kehittäminen -koulutukset

Monipuoliset koulutukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä prosessien mallintamiseen.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR käytännössä

GDPR koulutuksessa opit EU:n tietosuoja-asetuksen olennaiset kohdat ja konkreettiset vaikutukset. Käyt läpi käytännön kokemuksia ja viranomaislinjauksia GDPR:stä. Näin tiedät käytännön toimet, joilla varmistat että toimintasi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 9.10.
14.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Digitaalisen palvelumuotoilun perusteet

Koulutuksen avulla saat työkalut ja perustason ymmärryksen digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla ymmärrät miten asiakasymmärrystä kerätään, miten sitä jalkautetaan digitaaliseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.10.
8.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Elements of AI yrityksilleUusi!

Valjasta tekoäly liiketoiminnan kilpailuvaltiksi! Luo yhteinen ymmärrys tekoälystä organisaatiossasi ja valjasta tekoälyn luomat kaupalliset mahdollisuudet. Tämä oppimismatka rakentuu Elements of AI -kurssin ympärille, joka on tunnustetusti ...
  Blended
24 tuntia 24.10.-21.11.
799 €

Saavutettavuuden perusteet

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkien, keskustelun ja pienten harjoitusten avulla saavutettavuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Yhä useammalta työntekijältä odotetaan tietoa ja osaamista saavutettavuusasioista. Välillä saavutettavuus saattaa ...
Helsinki
Classroom
Remote
1 päivä 25.10.
4.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Toiminnan kehittäminen energisoivilla retroillaUusi!

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 25.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Google Ads perusteet

Google Ads perusteet -koulutuksen jälkeen hallitset Google Adsin perusteet ja osaat seurata mainonnan tehokkuutta. 
Helsinki Classroom
Remote
3 tuntia 26.10.
350 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 30.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Koulutuksen avulla opit syventämään osaamistasi käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. Pääset harjoittelemaan käytännön harjoituksilla asiakasymmärryksen eri osa-alueita, kehittämisen malleja sekä mittarointia. Ymmärrät laadullisen ja määrällisen aineiston ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 30.10.
18.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kilpailuetua asiakaslähtöisellä strategiatyöllä

Suomessa tehdään huipputuotteita, mutta ne eivät menesty ansioidensa mukaisesti.Vapaudu teknologia-ajattelusta ja kirkasta hyödyt ominaisuuksien alta. Tee asiakaslähtöinen strategia.
Helsinki Classroom
2 päivää 31.10.-1.11.
TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kompleksisen ongelman ratkaisuUusi!

Tällä kurssilla kehität osaamistasi hahmottaa millaisia ongelmia joudumme ratkaisemaan nykymaailmassa. Opit erilaisten ongelma-alueiden dynamiikkaa, kykyä analysoida niitä ja saat ongelmanratkaisukeinoja. Erityisesti keskitymme kompleksisiin ongelmiin, joihin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 1.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Saavutettavuus sisällöntuottajille

Opi esimerkkien, keskustelun ja pienten harjoitusten avulla, miten sisällöntuotannolla voidaan tukea erilaisten käyttäjäryhmien sujuvaa verkkopalveluiden käyttöä. Saavutettavuus rakentuu pienistä asioista, kuten hyvin merkityistä otsikoista, selkeistä ...
Helsinki Classroom
1 päivä 3.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kvanttiohjelmointi tutuksi

Kvanttitietokoneet ovat viimein täällä ja kvanttiohjelmointi on avain niiden hyödyntämiseen. Päivän aikana opit, mitä niillä voi tehdä jo nyt, miten se tehdään ja teemme myös ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 6.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassaUusi!

Miten tekoäly voi luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa? Opi hallitsemaan ja soveltamaan tekoälyä liiketoiminnan hyödyksi. Kehitä ymmärrystä siitä, miten kannattaa käyttää uusia teknologioita ja miten ne ...
Helsinki Classroom
3 tuntia 7.11.
495 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

Tietotyön prosessien automatisointi

Tällä kurssilla ymmärrät, kuinka prosessiautomaatioon tulee lähteä ja kuinka sitä tulee johtaa, suunnitelmallisen ja todennettavissa olevan vaikuttavuuden saavuttamiseksi – jatkuvan kehittämisen mallilla. Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 9.-10.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tekoäly (AI) ja immateriaalioikeudet (IPR)Uusi!

Tekoälyteknologian kehitys ja sen avaaminen suuren yleisön käyttöön (esim. ChatGPT, DALL-E, Midjourney ja Stable Diffusion) on nostanut esiin lukuisia tekijänoikeuskysymyksiä. Tekoäly ja siihen liittyvät teknologiat ...
Helsinki Classroom
Remote
0.5 päivää 9.11.
450 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 13.11.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Power BI ja tiedolla johtamisen perusteetUusi!

Microsoft Power BI on maailman johtava raportoinnin ja tiedolla johtamisen työkalu. Power BI:tä voidaan käyttää hyvin laajasti eri tarkoituksiin. Yhtenä ehkäpä yleisimpänä käyttökohteena on esimerkiksi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 16.-17.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

IT-sopimukset (IT2022)

IT-sopimukset koulutus on kattava ja käytännönläheinen kurssi IT-alan päivitetyistä sopimusehdoista (IT2022) sekä IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön toimintamalleista ja neuvottelustrategioista. IT2022-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.11.
850 €TAI
1.3 koulutus-
korttipäivää

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tiedostojen saavutettavuus

Liitetiedostoja tarvitaan, jos sisältöä ei voi esittää suoraan verkkosivuilla. Opi esimerkkien, keskustelun ja pienten harjoitusten avulla, miten Word, PowerPoint ja Excel tukevat saavutettavien tiedostojen luomista ...
Helsinki Classroom
1 päivä 24.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Liiketoiminnan kehittäminen

Varmista organisaatiosi menestys 

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestymisen kannalta. Liiketoimintaa voi kehittää luomalla uutta tai parantamalla olemassa olevaa. Uuden luonnissa palvelumuotoilu(service design) antaa parhaimmillaan innostavan tavan tuoda asiakas tuotekehityksen keskiöön. 

Tutustu koulutuksiimme, missä pääset paneutumaan liiketoiminnan kehittämisen sekä teoriaan että käytännön tehtäviin sekä kuulet kokeneiden ammattilaisten parhaat vinkit. 

Tutustu liiketoiminnan kehittämiseen

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit