EtusivuLiiketoiminnan kehittäminenTekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssä

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssä

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?


Koulutusmuoto

Remote


Kesto

0.5 päivää


Hinta

495 €

Kohderyhmä

Henkilöstöjohtajat, henkilöstöpäälliköt, HR Partnerit, henkilöstönkehittäjät, henkilöstöasiantuntijat

Kurssin sisältö

Muutoksen vaikutukset HR-ammattilaisen työhön ovat monitahoiset:

 • Miten tekoäly tehostaa HR:n omaa työtä ja HR-prosesseja?
 • Miten tekoäly muokkaa henkilöstön työtä ja tehtäviä? Millaista osaamista henkilöstö tarvitsee valjastaakseen tekoälyn tehokkaasti hyödykseen?
 • Miten tekoäly muuttaa työn tekemistä ja organisaatioiden toimintaa? Miten pystyä ennakoimaan muutoksia ja kehittämään organisaatiota haluttuun suuntaan?

Koulutuksessa käymme läpi näkökulmia näihin kaikkiin erilaisten käytännön esimerkkien avulla. Emme keskity vain generatiiviseen tekoälyyn (kuten ChatGPT) vaan tarkastelemme aihetta laajemmin eri ratkaisujen ja käyttökohteiden kautta. Koulutus ei ole tekninen tekoälyn käyttöopastus; sen sijaan herättelemme ajatuksia tekoälyn mahdollisuuksiin HR-ammattilaisen ja henkilöstöjohtamisen työkaluna.

Koulutus rakentuu viitekehykseen tekoälyn tulosvaikutuksesta henkilöstöjohtamisessa. Teemoja ovat:

 • Tekoälyn toimintalogiikka
 • Tekoälyn potentiaali henkilöstöjohtamisessa
 • HR-ammattilaisen tietotyön assistentti
 • Älykkyys HR-prosesseissa
 • Tekoäly ja henkilöstöanalytiikka
 • Henkilöstön huolenaiheet ja hyödyt
 • Henkilöstöjohtamista tukevat ratkaisut henkilöstölle
 • Ihmiskäsitys ja inhimillisyys tekoälyajassa

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksettaessa 0,5 koulutuskorttipäivää