Webinaarit

Webinar: How the TOGAF® Standard benefits Enterprise Architecture (EA)

Enterprise Architecture (EA) is a practice that helps organizations align their business strategies, processes, and technologies with their goals. It provides a framework for understanding an organization’s current state, as well as a plan for how to achieve its desired future state. The TOGAF Standard is a framework and methodology …


Aika: 15.02.2023 14:30
Kesto: 45 min

Webinaari: Myyttejä product ownerista

Scrumin yksi keskeisistä vastuualueista on tuoteomistaja. Monesti product ownerin toimenkuva on kuitenkin ymmärretty tai määritetty hieman väärin. Tässä webinaarissa pureudumme yleisimpiin harhaanjohtaviin product ownerin työhön liittyviin myytteihin ja käsityksiin sekä apukeinoja näiden oikaisuun. Käsittelemme webinaarissa erityisesti yleisöltä tulevia kysymyksiä, mahdollisina myytteinä mm. Product owner on kehittäjätiimin vetäjä Tuoteomistaja tekee käyttäjätarinat …


Aika: 27.02.2023 14:00
Kesto: 45 min

Webinaari: Työn tekemisen muutokset ja niiden vaikutukset johtamiseen

Tule kuulemaan sisaryhtiömme MIFin webinaariin työn tekemisen muutoksista ja niiden vaikutuksista johtamiseen. Lyhyen ajan sisällä työn tekemisen rakenteet ovat muuttuneet poikkeuksellisen paljon. Kyse ei ole pelkästään hybridityön tekemisestä. Kohtaamme työpaikoilla monia nopeasti kehittyneitä ilmiöitä, mm. quiet quitting, osaajakilpailun kiristyminen ja työpanosten eriarvoistuminen, jotka asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia. Tule kuuntelemaan MIFin liiketoimintajohtaja Tauno Taajamaan ja …


Aika: 28.02.2023 09:00
Kesto: 45 min

AWS Discovery Day – Cloud Practitioner Essentials

This cost-free course is designed to teach business leaders and IT technical professionals the benefits of computing in the AWS Cloud. This course covers AWS services for computing, storage, database management, networking, and content delivery. In this 3.5 h course, you will learn how to use AWS services to improve …


Aika: 15.03.2023 10:00
Kesto: 3h 30 min

Webinar: Moving your sensitive data and workloads to Azure securely

Discover how Data encryption is a powerful method for securing and protecting sensitive information. Companies and institutions, which handle large amounts of confidential data, must prioritize data security to prevent compromise. When migrating to Azure or using a hybrid platform, it is important to ensure that data remains secure throughout …


Aika: 17.03.2023 10:00
Kesto: 60 min

Webinaari: Miten yhdistät projektien epävarmuuden ja ennustettavuuden? Johtamalla poikkeamia!

Projekti tyypillisesti asetetaan, jotta pystyisimme ennustettavasti ja luotettavasti tuottamaan arvoa. Arvon saavuttaminen edellyttää projektin lopputuloksen käyttöönottoa, jolla esim. ratkaistaan ongelmia, tyydytetään tarpeita tai tehostetaan toimintaa. Näin projektit jo lähtökohtaisesti luovat muutosta toimintaympäristöön. Samalla projektien onnistuminen kuitenkin edellyttää ennustettavuutta. Näiden kahden vastakohdan – ennustettavuuden ja muutoksen – yhdistäminen onnistuu, kun projektipäällikkönä …


Aika: 29.03.2023 09:00
Kesto: 45 min

Webinaari: Kuinka kehittyä monipuoliseksi testaajaksi?

Testaajaksi voi tulla monin eri tavoin: esimerkiksi tietotekniikkataustalla yliopistosta, olemalla toimialan asiantuntija jossakin yrityksessä, suorittamalla testauksen lisäopintoja uudelleenkoulutusohjelmassa tai vain aloittamalla testaamisen ja oppimalla tekemällä. Tapoja on monia, kuten testauksessa tarvittavia taitoja on myös monia. Kenelläkään ei ole kaikkia näitä taitoja heti aluksi, taustasta riippumatta. Mutta voiko jotenkin kehittää kaikkia …


Aika: 30.03.2023 10:00
Kesto: 45 min

Webinar: Fundamentals for a successful and secure hybrid cloud

Discover how to streamline infrastructure management, accelerate innovation, and enhance security by implementing a hybrid cloud strategy. Learn about the key elements of creating a hybrid cloud strategy, including networking, identity and access management, and security. Time of the webinar: Friday 14.4.2023 at 10.00 – 11.00. The webinar is free …


Aika: 14.04.2023 10:00
Kesto: 60 min

Webinar: Implementing ”Zero Trust” strategy in Microsoft cloud

We are aware of the fact that most individuals and companies have embraced cloud computing nowadays and all the benefits it provides as such. The number of cloud users, especially users of Microsoft Azure and Microsoft 365 is expanding every day. However, malicious users and criminal activists quickly realized potential …


Aika: 19.05.2023 10:00
Kesto: 60 min