Vaatimusmäärittely

Varmista onnistuneet tietojärjestelmähankinnat.
Katso koulutukset

Perinteinen vaatimusmäärittely, joka tunnetaan myös nimellä dokumentointi, on prosessi, jossa kaikki järjestelmä- ja käyttäjävaatimukset kirjataan asiakirjan muotoon. Vaatimusten on oltava selkeitä, täydellisiä, kattavia ja johdonmukaisia.  

Määrittelytoiminnan aikana kerätään kaikki vaatimukset eri lähteistä. Analysointi- ja neuvottelutoimien aikana analysoidaan ja ymmärretään nämä vaatimukset. Sen jälkeen laaditaan virallinen asiakirja, jossa nämä vaatimukset selitetään. Tätä on vaatimusmäärittely. Tarkemmin sanottuna se on prosessi, jossa kaikki käyttäjän ja järjestelmän tarpeet ja rajoitukset dokumentoidaan selkeästi ja täsmällisesti. 

Vaatimusmäärittely on haastava prosessi, mutta se on onnistuneen tietojärjestelmän hankinnan perusedellytyksiä. Parhaimmillaan se säästää kuluja, nopeuttaa ohjelmien läpivientiä ja mahdollistaa vaadittujen tarpeiden ja tavoitteiden täyttymisen.  

Ketteryys haastaa perinteistä vaatimusmäärittelyä. Koska tulevaisuutta on haastava ennustaa, täytyy vaatimusten keräystapaa ja laajuutta muuttaa. Etukäteispainotteisesta vaatimusmäärittelystä on siirryttävä tavoitteilla ohjattuun jatkuvaan määrittelyyn. Ketterässä määrittelyssä tärkeintä onkin ymmärtää ensin tavoitteet ja kokonaiskuva, löytää pienempiä, mutta silti arvokkaita ja hyödyllisiä kokonaisuuksia suurienkin projektien sisältä, ja tarkentaa tarkat vaatimukset vasta sopivalla hetkellä lähempänä varsinaista kehitystyötä. 

Halatko oppia vaatimusmäärittelyn periaatteet tai kehittyä ketterässä vaatimusmäärittelyssä ja projektityössä? Tieturi tarjoaa laajan valikoiman vaatimusmäärittelyn koulutuksia! 

Mitä hyötyä vaatimusmäärittelystä on?

Vaatimusmäärittelyn avulla voidaan mm. säästää kuluja, nopeuttaa ohjelmien läpivientiä ja varmistaa kaikkien vaadittujen ominaisuuksien tuoton. Vaatimusmäärittelyn hyötyihin kuuluu mm.: 

 • Auttaa varmistamaan, että kaikilla sidosryhmillä on yhteinen käsitys kehitettävästä järjestelmästä. Näin vältetään väärinkäsitykset kehityksen myöhemmissä vaiheissa. 
 • Toimii vertailukohtana kaikille sidosryhmille kehitysprosessin aikana. 
 • Auttaa tunnistamaan vaatimuksissa olevat puutteet varhaisessa vaiheessa. 
 • Vähentää kehitystyön kokonaiskustannuksia ja -aikaa, koska vältetään vaatimusten muutoksista johtuva uudelleentyöstö. 

Vaatimusmäärittelyjen tyypit

Vaatimusmäärittelyssä on otettava monenlaisia näkökulmia huomioon, työskenneltiin sitten perinteisellä dokumenttivetoisella tavalla tai ketteriä toimintatatapoja hyödyntäen.  Karkeasti erilaiset vaatimukset voidaan listata joko käyttäjän tai järjestelmän vaatimuksiin sekä toiminnallisiin (mitä järjestelmä tekee) ja ei-toiminnallisiin (käyttäjälle ”näkymättömät” järjestelmän kriteerit kuten suorituskyky, skaalautuvuus, yhteensopivuus) vaatimuksiin. Alapuolella on kuvattu tarkemmin erilaisia vaatimustyyppejä: 

Toiminnalliset vaatimukset (Functional Requirement Specification, FRS) 

 • Toiminnot, joihin järjestelmän on kyettävä vastaamaan. Ketteryydessä kuvattu usein käyttäjän/liiketoiminnon tarpeina ja haasteina esimerkiksi käyttäjätarina-muodossa. 

Suorituskykyvaatimukset (Performance Requirement Specification, PRS) 

 • Sisältää järjestelmän suorituskykyyn liittyvät näkökohdat ja tarpeet (esim. vasteajat, tiedonsiirtonopeus, skaalautuvuus, jne.). Ketterässä toimintamallissa tärkeimmät suorituskykytarpeet on liitetty Valmiin Määritelmään (DoD), jolla varmistetaan laadukas lopputuotos. 

Konfiguraatiovaatimukset (Configurations Requirement Specification, CRS) 

 • Asiakirja, johon on koottu kaikki järjestelmän konfiguraatioon liittyvät tiedot. Siihen sisältyvät esimerkiksi tuetut alustat, ohjelmisto-/laitteistoriippuvuudet, järjestelmän vähimmäisvaatimukset jne. 

Liiketoiminnan vaatimukset (Business Requirements Specification, BRS) 

 • Kuvastaa järjestelmään liittyvät liiketoimintaan liittyvät näkökohdat ja vaikuttavat järjestelmän liiketoimintaan. Ketteryydessä nämä voidaan kuvata esimerkiksi osana projektin tavoitteita tai tuoda osaksi Valmiin Määritelmää (DoD). 

Luotettavuusvaatimukset (Reliability requirement specification, RRF) 

 • Kokoaa yhteen järjestelmän luotettavuuteen liittyvät tiedot kuten käytettävyys, toipumisaika, virhetasot jne. Ketterässä ovat usein osana Valmiin Määritelmää (DoD) tai erillisenä standardina jota on noudatettava osana tekemistä. 

Yhteensopivuusvaatimukset (Compatibility Requirement Specifications, CRF) 

 • Sisältää kaikki järjestelmän yhteensopivuuteen liittyvät tiedot kuten tuetut alustat, ohjelmisto-/laitteistoriippuvuudet, järjestelmän vähimmäisvaatimukset jne. Ketteryydessä yhteensopivuus on huomioitava osana tekemistä ja usein tuotu osaksi Valmiin Määritelmää (DoD) 

Ohjelmistovaatimukset (Software Requirement Specifications, SRS) 

 • Järjestelmään liittyvät ohjelmiston näkökohdat, kuten toiminnallisuus, suorituskyky ja skaalautuvuus. Ketteryydessä asiat on huomioitu joko yksittäisten kehitysjonon tehtävien kuvauksissa tai Valmiin määritelmässä (DoD). 

Uutta oppia vaatimusmäärittelyyn


Etsitkö ketterän vaatimusmäärittelyn koulutusta tai tietojärjestelmän käyttöönoton koulutusta? Tieturi tarjoaa laajan valikoiman vaatimusmäärittelyn koulutuksia! Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita ja tarjoavat sinulle työelämästä poimittuja niksejä vaatimusmäärittelyn saralle. 

Katso koulutuksemme ja tule opiskelemaan vaatimusmäärittelyä!