Ajatuksia tekoälyn vaikutuksesta tietotyöhön

Julkaistu 2.8.2023
Lukuaika noin 2 min

Haluan heti alkuun vakuuttaa, että tätä laadittaessa ei ole käytetty apuna tekoälyä – mutta olisi voitu. Tekoäly on kuitenkin tällä hetkellä monen mielessä.

Tietokirjailija Immo Salo toteaa mainiosti tekoälyyn (etupäässä kyse on ChatGPT-sovelluksesta) tutustumisen tapahtuvan kronologisen neljän H:n vaiheissa:

Ensimmäinen H on hämmästys siitä, miten kielellisesti laadukas ja hyvä se jo on. Syöttämällä sille esimerkiksi juuri julkaistun hallitusohjelman ja kysymällä, mitä se tarkoittaa omalla toimialallasi, saat sekunneissa analyysin, joka todennäköisesti yllättää erinomaisuudellaan.

Toinen H on huvittelu antamalla tekoälylle kaikenlaisia hulluja tehtäviä. Esim. tee hallitusohjelmaräp tai -runo.

Kolmas H on sitten tekoälyn hyödyntäminen omassa tietotyössä. Pienellä opettelulla voit tietotyöläisenä tosiaan tehdä huiman tuottavuusloikan omassa työssäsi, olipa kyse sitten tekstin tuottamisesta, vaativasta koodauksesta tai vaikkapa kuvituksesta. Esim. toimittajana voit pyytää tekoälystä klikkiotsikoita analyyseineen vaikkapa sosiaalidemokraattisesta näkökulmasta.

Jo jonkin aikaa tekoälyä käyttäneet siirtyvät samalla viimeiseen H:hon – huoleen. On ilmiselvää, että seuraava evoluutioaskel tekoälyssä tulee korvaamaan suuressa määrin nykyisin tehtävää tietotyötä. Ei tarvitse kovin montaa evoluutioaskelta ja merkittävää datan määrän lisäämistä ennen kuin työ, jota useimmat meistä nyt tekevät, pystytään korvaamaan tekoälysovelluksilla.

Tietysti tällaiset murrokset eivät ole uusia. Kapitalismin historia on täynnä vanhan tekemisen luovaa tuhoa ja korvautumista toisenlaiselle työllä. Tämä luova tuho on kuitenkin hiukan erilainen verrattuna aiempiin. Nyt ihmiselle ei ole tarjolla suurempaa lisäarvoa tuottavaa luovaa älytyötä vaihtoehtona. Sen sijaan tulevaisuuden visioissa ihmistyö siirtyy korkeasta lisäarvosta alemman lisäarvon palvelu- ja hoivatyöhön. Puhutaan human-to-human -työstä. On mahdollista, että markkinat tulevat hinnoittelemaan tämän työn toisella tavalla tulevaisuudessa, mutta muutos tulee olemaan liian nopea ja mittava voidakseen tapahtua kivuttomasti.

No, kannattaako tästä asiasta murehtia? Ehkä vähän kannattaakin. Ainakin on hyvä käyttää aikaansa tekoälysovellusten monipuoliseen hyödyntämiseen. On selvää, että murroksen ensimmäiset askeleet tulevat näkymään huimina tuottavuuseroina eri asiantuntijoiden kesken. Tällä hetkellä taitavasti tekoälyä hyödyntävät kykenevät nopeuttamaan omaa tietotyötään uskomattoman paljon (jopa kymmenkertaisia tuottavuusloikkia). Muutos on siis ainakin aluksi iso mahdollisuus.

Kuka tietää, ehkä ihmisen tekemälle luovalle älytyölle löytyy kysyntää vielä pitkään. Ilman sen ihmeellisempää ennustajankykyä voi kuitenkin todeta, että tietotyö ilman tekoälyä tulee harvinaistumaan hyvin nopeasti. Siksi asiaa kannattaa opiskella. Samalla tieto tulee varmasti lisäämään myös tuskaa.

Opi hyö­dyn­tä­mään te­ko­ä­lyä

Tietoa kirjoittajasta:

Tauno Taajamaa

Tauno Taajamaa toimii liiketoimintajohtajana MIFissä ja vastaa johtamisen, kansainvälistymisen ja viestinnän koulutuksista. Valmentamisen erityisosaamisalueina mm. johtoryhmän kehittäminen ja vaativa henkilöstötyö.

Asiasanat:

Tekoäly ChatGPT