EtusivuTekoäly (AI)Tekoälytyökalut IT-projektissa apuna

Tekoälytyökalut IT-projektissa apuna

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

ChatGPT on puhaltanut tekoälypurjeisiin ja luova tekoäly on valmis vauhdittamaan IT-projekteja. Käyttämällä uusimpia työvälineitä kuten ChatGPT ja GPT-4 sekä koodaajan apuvälineitä Github Copilot ja AWS CodeWhisperer saadaan IT-projektin läpimenoaika vaatimusmäärittelyistä tuotantoonvientiin ennätyslukemiin.

ChatGPT:llä tuoteomistaja, tiiminvetäjä, liiketoiminta-alueen edustaja ja projektipäällikkö pystyvät kirjaamaan liiketoiminnan odotukset ja muuntamaan ne teknisiksi vaatimuksiksi kommunikaatiohidasteet väistellen ja yhteisen kielen sekä ymmärryksen pullonkauloja laventaen.

 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 hours


Hinta

495 €

Kohderyhmä

Päivä on suunnattu järjestelmäasiantuntijoille, tuoteomistajille, esimiehille, projektipäälliköille ja sovelluskehittäjille. Päivän aikana opittua pystyy soveltamaan käytäntöön välittömästi ja ulosmittaamaan uusien työvälineiden hyödyt seuraavasta työpäivästä alkaen!

Esitiedot

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, mutta kokemus IT-projekteista on avuksi.

Kurssin sisältö

ChatGPT-4:n avustuksella ja Github Copilotia ja AWS CodeWhispereriä käyttämällä sovelluskehittäjät puolestaan kykenevät paitsi suoriutumaan koodaamisesta ja konfiguroinneista ennätysajassa, niin paremmin ymmärtämään integraation vastapuolen tai middlewaren sielunmaisemaa ja vaatimuksia tavalla, mikä helpottaa kommunikaatiota ja auttaa yhteensovittamaan käyttöliittymä-, tietokanta-, sovellelluslogiikka ja integraatio-odotuksia vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia. 

Luova tekoäly ja IT-projektit: mitä annettavaa ICT-projekteille (09:00-09:45)

  • ChatGPT ja GPT-4 auttavat projektin suunnittelussa, viestinnässä, koordinoinnissa, seurannassa, läpiviennissä, testaamisessa ja dokumentoinnissa. Ne eivät korvaa kenenkään työpanosta täysin, mutta tarjoavat välineet tehostaa työtä ja tehdä siitä mukavampaa. Tietotyön yksi iso kuormittava tekijä ja haaste on kommunikaatio loppukäyttäjien, tuoteomistajien, projektipäälliköiden, tiiminvetäjien ja asiantuntijoiden välillä. Nyt käytössä on assistentti, joka varsinkin GPT-4 -päivityksen jälkeen auttaa kaikessa tässä väsymättä ja aina avuliaasti.

Selkokielisistä kyselyistä valmiiksi koodiksi (09:45-10:15)

  • Github Copilot ja AWS CodeWhisperer osaavat tulkita selkokieliset pyynnöt ja tuottaa niiden perusteella valmista koodia. Yhdistämällä näiden käyttöön GPT-4:n kyvykkyydet saadaan sovelluskehityksen vauhti uusiin ulottuvuuksiin laatua unohtamatta. Arkkitehdin ja sovelluskehittäjän asiantuntemusta tarvitaan yhä, mutta työn tehokkuus kasvaa merkittävästi.

Esimerkkiprojekti: liiketoiminnan tarpeesta vaatimusmäärittelyn kautta tekniseksi toteutukseksi (10:30-11:45)

  • Käymme yhdessä läpi esimerkkiprojektin, jossa alkuvaiheessa liiketoimintatarpeiden artikuloinnissa, vaatimusmäärittelyssä, Jira epic- ja käyttäjätarinoiden luomisessa käytetään apuna ChatGPT:tä ja GPT-4 -rajapintaa, minkä jälkeen käytännön toteutuksessa ja siihen liittyvässä viestinnässä hyödynnetään näiden lisäksi yhteistyössä Github Copilotia ja AWS CodeWhispereriä.

Loppukeskustelu ja Q&A (11:45-12:00)

  • Kerrataan päivän keskeiset opit, käydään lyhyt keskustelu ja vastataan avoimeksi jääneisiin kysymyksiin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: