EtusivuHae koulutuksiaProsessien mallintaminen

Prosessien mallintaminen

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksen käytyäsi osaat mallintaa toimintaprosesseja BPMN 2.0 -kielellä. Osaat hyödyntää prosessikuvauksia osana palvelumuotoilu- ja järjestelmäprojekteja. Sidot prosessit liiketoiminnan tavoitteiseen ja mittareihin välttäen osaoptimoinnin ja keskittyen holistiseen liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja prosessien jatkuvaan kehitykseen.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen on vaikeaa, mikäli prosesseja ei ole kuvattu tai mallinnettu. Kilpailutilanteen kiristyessä nopeiden muutosten teko toiminnassa on kuitenkin välttämätöntä. Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena.

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN on levinnyt voimakkaasti maailmalla ja Suomessakin se on otettu julkisen hallinnon suositukseen kuvauskieleksi (JHS 152 Prosessien kuvaaminen). Prosessien mallintaminen BPMN:llä auttaa kommunikoimaan sisäisen tai ulkoisen asiakkaan palvelujen ja tuotteiden suhteen niiden tuotantoon, resursseihin ja automaatioon.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii suunnittelijoille, konseptoijille, prosesseja mallintaville, projektipäälliköille ja liiketoiminnan kehittämiseen osallistuville. Tässä koulutuksessa ei opeteta liiketoiminnan kehittämishankkeen läpivientiä, vaan siitä on oma kurssinsa Liiketoimintaprosessien kehittäminen.

Prosessien mallintaminen -kurssin sisältö

Prosessien mallintaminen

 • Miksi prosesseja kannattaa mallintaa?
 • Prosessikäsitteitä
 • Erilaisia prosessin mallinnustapoja: BPMN, UML, perinteiset kuvaustavat
 • Julkishallinnon suositus JHS 152 Prosessien kuvaaminen
 • Kuvausvälineitä

Työprosessi

 • Prosessin tunnistaminen ja rajaaminen
 • Työskentelytavat ja mallinnusprojektin miehitys

Standardoitu prosessien kuvauskieli BPMN

 • BPMN:n käyttö
 • Mitä BPMN ei sisällä?
 • Mallintamisen tasot
 • Keskeiset elementit
 • Prosessimallityypit
 • Prosessikaaviotyypit

Prosessikartta

 • Prosessikartan merkitys
 • Kuvattavat asiat: prosessi ja tietovirta

Prosessikaavio

 • Kuvattavat asiat
 • BPMN: Korkean tason yksityisprosessi (High level private process)
 • BPMN: Tarkemman tason yksityisprosessi (Detailed level private process)
 • BPMN: Yhteistyöprosessi (Collaboration process)
 • BPMN: Koreografiaprosessi (Choreography process)
 • BPMN: Keskustelukaavio (Conversation diagram)

 Prosessien mittaaminen

 • Mittareiden johtaminen strategiasta ja tavoitteista
 • Asiakastyytyväisyyden mittarit
 • Liiketoiminnan mittarit
 • Henkilöstön mittarit
 • Prosessien mittarit
 • Mittareiden määrittäminen
 • Mittarit kokeilevassa kehityksessä

Elementtien täydentäminen attribuuteilla

 • Attribuuttien merkitys
 • Esimerkkejä joidenkin elementtien attribuuteista

Prosessien sanalliset kuvaukset

 • Rakenne ja sisältö
 • Prosessin tavoite ja herätteet
 • Roolit ja prosessin toiminnallisuus
 • Syötteet ja tulosteet
 • Muita kuvattavia ominaisuuksia

Liiketoimintasäännöt ja päätökset

 • Liiketoimintasäännöt (Business Rules)
 • Liiketoimintapäätökset (Business Decisions)
 • Liiketoimintasääntöjen ja -päätösten merkitys

Käsitekaavio ja elinkaaren kuvaaminen

 • Syötteiden ja tulosteiden tietosisältö
 • Liiketoiminnan käsitekaavio
 • Käsitteen elinkaaren kuvaaminen

Katsaus prosessien hallintaan (BPM)

 • Mitä on Business Process Management (BPM)?
 • Katsaus prosessien kehittämiseen

Suosittelemme tämän koulutuksen yhteyteen koulutusta prosessien mallinnustyökaluista:

 MALLINNUSVÄLINE 1:

 MALLINNUSVÄLINE 2: 

Mallinnustyökalukoulutuksen saat ostettua tämän koulutuksen yhteyteen alennetulla hinnalla: 650 € + alv. Mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä, jos haluat hyödyntää tämän edun.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Kurssin hinta on 1550 € + alv. Mallinnustyökalukoulutuksen saat ostettua tämän koulutuksen yhteyteen alennetulla hinnalla: 650 € + alv.

Mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä, jos haluat hyödyntää tämän edun.

Kokemuksia

 • Onnistunut koulutus. Hyvä sisältö ja kiinnostavaa keskustelua.
 • Hyvä koulutus, erityisesti pidin siitä, että oli tilaa keskustella kohdatuista ongelmista. Harjoitustyöt oli hyviä: niihin ei tuhlattu aikaa, vaan hyödynnettiin ongelmakohtien löytämisessä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: