Palvelumuotoilu ja prosessit -koulutukset

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun.

Digitaalisen palvelumuotoilun perusteet

Koulutuksen avulla saat työkalut ja perustason ymmärryksen digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla ymmärrät miten asiakasymmärrystä kerätään, miten sitä jalkautetaan digitaaliseen ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.10.
8.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Koulutuksen avulla opit syventämään osaamistasi käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. Pääset harjoittelemaan käytännön harjoituksilla asiakasymmärryksen eri osa-alueita, kehittämisen malleja sekä mittarointia. Ymmärrät laadullisen ja määrällisen aineiston ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 30.10.
18.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Tietotyön prosessien automatisointi

Tällä kurssilla ymmärrät, kuinka prosessiautomaatioon tulee lähteä ja kuinka sitä tulee johtaa, suunnitelmallisen ja todennettavissa olevan vaikuttavuuden saavuttamiseksi – jatkuvan kehittämisen mallilla. Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 9.-10.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 13.11.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Asiakaskeskeinen asiantuntija

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan. Asiantuntijana menestyminen on ...
Helsinki Classroom
2 päivää 27.-28.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 päivää 29.-30.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Microsoft Visio osa 2 - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 8.12.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Arvovirrat ja pullonkaulojen optimointi automaatiolla (RPA)

Arvovirta (Value Stream) on yksi Lean-filosofian tärkeimmistä aiheista ja yksi maailman tehokkaimmista prosessien optimoinnin työvälineistä. Arvovirtojen avulla tunnistetaan ja optimoidaan toiminnallisten prosessien pullonkaulat tiedolla johtaen. ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

BPMN 2.0 Foundation & Practitioner (level 1&2) eLearning

Kickstarttaa Business Process Model and Notation-koulutuksesi tänään tällä online-kurssilla! Asiantuntijoiden luomalla kurssilla opit, kuinka kartoittaa jatkuvat ja loogiset organisaatioprosessit BPMN 2:sen linjoilla. The course will teach ...
  Online
7 tuntia
379 €

Prosessien mallintaminen

Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena. ​Kansainvälisissä tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen ...
  Classroom
Remote
2 päivää
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Liiketoimintaprosessien mittaaminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät liiketoimintaprosessien mittaamisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja osaat perustiedot mittaamisen teoriasta ja soveltamisesta käytäntöön. Koulutus sisältää havainnollisia liiketoimintaprosessien mittaamiseen liittyviä harjoituksista. Sitä saa, mitä ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

BCS Certificate in Modelling Business Processes

The context for business process modelling Purpose of business process modelling; Process for business process modelling; Approaches to business process modelling; The hierarchy of business processes ...
  Remote
3 päivää 13.-17.10.
2.-6.11.
7.-11.12.
5.-9.1.
22.-24.1.
7.-9.10.
Näytä kaikki
2583 €

Palvelumuotoilu ja prosessit

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun 

Hyvin suunnitellut ja hallitut prosessit mahdollistavat tehokkaan ja korkealaatuisen palvelun toimituksen, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Prosessit ja palvelumuotoilu yhdessä auttavat mm. luomaan asiakaskeskeisiä palveluja, lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan tehokkuutta ja toimitusprosessia. 

Palvelumuotoilu ja prosessit yhdessä ovat molemmat tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita. Koulutuksissamme syvennyt siihen, miten näiden kahden liiketoiminnan osa-alueen avulla voidaan tehostaa toimintaa ja edistämään jatkuvaa parantamista. 

Tutustu palvelumuotoiluun ja prosesseihin

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit