Palvelumuotoilu ja prosessit -koulutukset

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun.

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa asiakasymmärrys on avainasemassa, sillä ilman sitä kehittäminen jää usein liian organisaatio- tai asiantuntijalähtöiseksi. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, mikä merkitys asiakasymmärryksellä on kehittämisessä ja miten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 14.3.
16.5.
990 €TAI
1.2 koulutus-
korttipäivää

Arvovirrat ja pullonkaulojen optimointi automaatiolla (RPA)

Arvovirta (Value Stream) on yksi Lean-filosofian tärkeimmistä aiheista ja yksi maailman tehokkaimmista prosessien optimoinnin työvälineistä. Arvovirtojen avulla tunnistetaan ja optimoidaan toiminnallisten prosessien pullonkaulat tiedolla johtaen. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 21.3.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Palvelumuotoilu digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Palvelumuotoilu tuo digitaalisten palvelujen kehittämiseen käyttäjälähtöisen prosessin ja menetelmät, joiden avulla kehittämisen osumatarkkuutta voidaan parantaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten palvelumuotoilua ...
  Remote
3 tuntia 21.3.
23.5.
595 €TAI
0.8 koulutus-
korttipäivää

Prosessien mallintaminen

Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena. ​Kansainvälisissä tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 12.4.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussaUusi!

Palvelumuotoilussa yhteiskehittäminen ja prototypointi ovat keskeisiä keinoja osallistaa käyttäjiä kehittämiseen sekä varmistaa sitä kautta kehitystyön osumatarkkuus ja asiakaslähtöisyys. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten ja missä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 18.4.
990 €TAI
1.2 koulutus-
korttipäivää

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 päivää 22.-23.4.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Palvelumuotoilu sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessäUusi!

Palvelumuotoilu on kehittämisote, joka sopii erinomaisesti myös yrityksen oman toiminnan kehittämiseen, sillä sen avulla voidaan lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä ...
  Remote
3 tuntia 25.4.
595 €TAI
0.8 koulutus-
korttipäivää

Kanban perusteetUusi!

Tässä koulutuksessa tutustut Kanban-järjestelmään ja erityisesti sen ytimessä olevan Kanban-taulun käyttöön. Opit minkälaisia yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tarvitaan sen tehokkaassa ja onnistuneessa hyödyntämisessä. Saat taitoja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 6.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Microsoft Visio osa 2 - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 10.5.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Asiakaskeskeinen asiantuntija

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan. Asiantuntijana menestyminen on ...
Helsinki Classroom
2 päivää 13.-14.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.5.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssiUusi!

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen kehittämisote, jonka avulla yritykset voivat kehittää palvelujaan, palvelun eri vaiheita ja osia sekä koko palveluliiketoimintaansa vaikuttaen näin merkittävästi toimintansa tuloksellisuuteen ja asiakkaiden ...
  Online
0.5 päivää
190 €TAI
0.4 koulutus-
korttipäivää

Tietotyön prosessien automatisointi

Tällä kurssilla ymmärrät, kuinka prosessiautomaatioon tulee lähteä ja kuinka sitä tulee johtaa, suunnitelmallisen ja todennettavissa olevan vaikuttavuuden saavuttamiseksi – jatkuvan kehittämisen mallilla. Prosessiautomaatio ja ohjelmistorobotiikka ...
  Classroom
Remote
2 päivää
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

BPMN 2.0 Foundation & Practitioner (level 1&2) eLearning

Kickstarttaa Business Process Model and Notation-koulutuksesi tänään tällä online-kurssilla! Asiantuntijoiden luomalla kurssilla opit, kuinka kartoittaa jatkuvat ja loogiset organisaatioprosessit BPMN 2:sen linjoilla. The course will teach ...
  Online
7 tuntia
379 €

Liiketoimintaprosessien mittaaminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät liiketoimintaprosessien mittaamisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja osaat perustiedot mittaamisen teoriasta ja soveltamisesta käytäntöön. Koulutus sisältää havainnollisia liiketoimintaprosessien mittaamiseen liittyviä harjoituksista. Sitä saa, mitä ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kanban työpajaUusi!

Tässä työpajassa luodaan Kanban taulu sekä sovitaan organisaatiolle yhteiset toimintatavat sen tehokkaaseen ja onnistuneeseen käyttöön. Tämä on organisaatiokohtaisesti järjestettävä työpajavetoinen toteutus Kanban perusteet -kurssista.  Työpajassa käydään ...
  Classroom
Remote
1 päivä

BCS Certificate in Modelling Business Processes

The context for business process modelling Purpose of business process modelling; Process for business process modelling; Approaches to business process modelling; The hierarchy of business processes ...
  Remote
3 päivää 6.-8.3.
5.-9.4.
31.5.-4.6.
13.-17.6.
16.-20.8.
23.-25.9.
7.-9.10.
7.-11.11.
Näytä kaikki
2964 €

Palvelumuotoilu ja prosessit

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun 

Hyvin suunnitellut ja hallitut prosessit mahdollistavat tehokkaan ja korkealaatuisen palvelun toimituksen, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Prosessit ja palvelumuotoilu yhdessä auttavat mm. luomaan asiakaskeskeisiä palveluja, lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan tehokkuutta ja toimitusprosessia. 

Palvelumuotoilu ja prosessit yhdessä ovat molemmat tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita. Koulutuksissamme syvennyt siihen, miten näiden kahden liiketoiminnan osa-alueen avulla voidaan tehostaa toimintaa ja edistämään jatkuvaa parantamista. 

Tutustu palvelumuotoiluun ja prosesseihin

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit