Palvelumuotoilu ja prosessit -koulutukset

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun.

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi

Microsoft Visio osa 1 - prosessien dokumentointi koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 6.9.
4.11.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Kanban perusteet

Tässä koulutuksessa tutustut Kanban-järjestelmään ja erityisesti sen ytimessä olevan Kanban-taulun käyttöön. Opit minkälaisia yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tarvitaan sen tehokkaassa ja onnistuneessa hyödyntämisessä. Saat taitoja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 18.9.
13.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa asiakasymmärrys on avainasemassa, sillä ilman sitä kehittäminen jää usein liian organisaatio- tai asiantuntijalähtöiseksi. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, mikä merkitys asiakasymmärryksellä on kehittämisessä ja miten ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.9.
15.11.
990 €TAI
1.2 koulutus-
korttipäivää

Arvovirrat ja pullonkaulojen optimointi automaatiolla (RPA)

Arvovirta (Value Stream) on yksi Lean-filosofian tärkeimmistä aiheista ja yksi maailman tehokkaimmista prosessien optimoinnin työvälineistä. Arvovirtojen avulla tunnistetaan ja optimoidaan toiminnallisten prosessien pullonkaulat tiedolla johtaen. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 3.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Microsoft Visio osa 2 - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 7.10.
9.12.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Palvelumuotoilu sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä

Palvelumuotoilu on kehittämisote, joka sopii erinomaisesti myös yrityksen oman toiminnan kehittämiseen, sillä sen avulla voidaan lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta, toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä ...
  Remote
3 tuntia 11.10.
13.12.
595 €TAI
0.8 koulutus-
korttipäivää

Palvelumuotoilu digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Palvelumuotoilu tuo digitaalisten palvelujen kehittämiseen käyttäjälähtöisen prosessin ja menetelmät, joiden avulla kehittämisen osumatarkkuutta voidaan parantaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten palvelumuotoilua ...
  Remote
3 tuntia 11.10.
13.12.
595 €TAI
0.8 koulutus-
korttipäivää

Palvelumuotoilun perusteet

Valmennuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja - sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta. Ohjelma rakentuu kahdesta työpajapäivästä, joissa käymme muotoilun käsitteet ...
Helsinki Classroom
2 päivää 14.-15.10.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilussa yhteiskehittäminen ja prototypointi ovat keskeisiä keinoja osallistaa käyttäjiä kehittämiseen sekä varmistaa sitä kautta kehitystyön osumatarkkuus ja asiakaslähtöisyys. Tässä koulutuksessa oivallutammekin sinulle, miten ja missä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 25.10.
990 €TAI
1.2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Prosessien mallintaminen

Mallinnetut prosessit auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti, mikä on liiketoimintaprosessien hallinnan (Business Process Management, BPM) ydinajatuksena. ​Kansainvälisissä tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että toiminnan tehostaminen tai muuttaminen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 29.-30.10.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tekoälyn työkalut osana palvelumuotoiluprosessiaUusi!

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa tutustut tekoälyn hyödyntämiseen palvelumuotoilussa. Opit käyttämään tekoälytyökaluja jokaisessa palvelumuotoiluprosessin vaiheessa ja kehittämään ymmärrystäsi tekoälyn hyödyistä ja haasteista.
  Remote
3 tuntia 4.11.
495 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Asiakaskeskeinen asiantuntija

Ketterien asiakasprojektien onnistunut toteuttaminen edellyttää kovan substanssiosaamisen lisäksi erinomaista ja jatkuvaa asiakasymmärrystä. Asiakkaan tavoitteiden ja kontekstin jatkuva ymmärtäminen auttaa pitämään asiantuntijatyön raiteillaan. Asiantuntijana menestyminen on ...
Helsinki Classroom
2 päivää 25.-26.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Kanban työpaja

Tässä työpajassa luodaan Kanban taulu sekä sovitaan organisaatiolle yhteiset toimintatavat sen tehokkaaseen ja onnistuneeseen käyttöön. Tämä on organisaatiokohtaisesti järjestettävä työpajavetoinen toteutus Kanban perusteet -kurssista.  Työpajassa käydään ...
  Classroom
Remote
1 päivä

Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssi

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen kehittämisote, jonka avulla yritykset voivat kehittää palvelujaan, palvelun eri vaiheita ja osia sekä koko palveluliiketoimintaansa vaikuttaen näin merkittävästi toimintansa tuloksellisuuteen ja asiakkaiden ...
  Online
0.5 päivää
190 €TAI
0.4 koulutus-
korttipäivää

BPMN 2.0 Foundation & Practitioner (level 1&2) eLearning

Kickstarttaa Business Process Model and Notation-koulutuksesi tänään tällä online-kurssilla! Asiantuntijoiden luomalla kurssilla opit, kuinka kartoittaa jatkuvat ja loogiset organisaatioprosessit BPMN 2:sen linjoilla. The course will teach ...
  Online
7 tuntia
379 €

Liiketoimintaprosessien mittaaminen

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät liiketoimintaprosessien mittaamisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja osaat perustiedot mittaamisen teoriasta ja soveltamisesta käytäntöön. Koulutus sisältää havainnollisia liiketoimintaprosessien mittaamiseen liittyviä harjoituksista. Sitä saa, mitä ...
  Classroom
Remote
1 päivä
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

BCS Certificate in Modelling Business Processes

The context for business process modelling Purpose of business process modelling; Process for business process modelling; Approaches to business process modelling; The hierarchy of business processes ...
  Remote
3 päivää 16.-20.8.
7.-9.10.
11.-13.12.
10.-12.2.
2964 €

Palvelumuotoilu ja prosessit

Hyvät prosessit mahdollistavat korkealaatuisen palvelun 

Hyvin suunnitellut ja hallitut prosessit mahdollistavat tehokkaan ja korkealaatuisen palvelun toimituksen, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Prosessit ja palvelumuotoilu yhdessä auttavat mm. luomaan asiakaskeskeisiä palveluja, lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä parantamaan tehokkuutta ja toimitusprosessia. 

Palvelumuotoilu ja prosessit yhdessä ovat molemmat tärkeitä liiketoiminnan osa-alueita. Koulutuksissamme syvennyt siihen, miten näiden kahden liiketoiminnan osa-alueen avulla voidaan tehostaa toimintaa ja edistämään jatkuvaa parantamista. 

Tutustu palvelumuotoiluun ja prosesseihin

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit